Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach. Do tej pory udało się zabrać i przetworzyć dane z ok. 1200 ankiet. Aby, przyspieszyć gromadzenie informacji, od połowy maja 2019 r., ruszą w teren upoważnieni przez Wójta Gminy ankieterzy, którzy wraz z Państwa pomocą zbiorą potrzebne informacje.

Przypominamy, iż konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach wynika z wdrażania uchwalonych przez władze województwa małopolskiego przepisów mających przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stale realizuje programy dotyczące wymiany starych kotłów i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Większość z tych działań, wymaga dofinansowania, ze źródeł zewnętrznych.

Gmina chcąc w przyszłości kontynuować, a nawet rozwijać pomoc dla mieszkańców, w dostosowaniu źródeł ciepła do wymogów przepisów w tym tzw. "uchwały antysmogowej" i "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego", zobowiązana jest do zebrania aktualnych danych obejmujących: powierzchnię i kubaturę budynków, rok budowy, zainstalowane źródła ciepła dla potrzeb ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zużycie paliw stałych na potrzeby grzewcze, wykonaną i planowaną termomodernizację, zainstalowane i planowane odnawialne źródła energii. Pozyskane informacje pomogą oszacować wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ocenić potrzeby i możliwości związane z wymianą źródeł ciepła, termomodernizacją budynków i montażem odnawialnych źródeł energii.

Niezbędne informacje, właściciele nieruchomości zamieszkałych, mogą przekazać w formie krótkiej ankiety, która jest opublikowana miedzy innymi na stronie internetowej tut. urzędu. Wypełnione dokumenty, składamy bezpośrednio na dzienniku podawczym w urzędzie gminy lub elektronicznie pod adresem e-mailowym: ankiety@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl.

Jednocześnie informujemy, iż nieruchomości z których ww. ankiety nie spłyną w sposób opisany powyżej, zostaną odwiedzone przez ankieterów, tak aby bezpośrednio zebrać wymagane informacje. Każdy ankieter będzie wyposażony w odpowiednie upoważnienie, na podstawie którego będzie możliwa weryfikacja jego tożsamości. Przekazane przez Państwa informacje będą niezwykle użyteczne i zostaną wykorzystane wyłącznie do tworzenia nowych form wsparcia mieszkańców w zakresie pomocy doradczej oraz finansowej.

Bardzo prosimy o pomoc przy przeprowadzeniu inwentaryzacji tj. dostarczeniu ankiety osobiście lub wpuszczenie ankieterów i udzielenie im stosownych informacji.

Dziękujemy za zaangażowanie i każdą uzupełnioną ankietę.

2020-01-10