Wynik zapytania ofertowego na Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.08.2010.

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr JRP/AK/P.U.-1/10 na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wybrano ofertę złożoną przez firmę F.H.U. ISKRA na kwotę 9 608,00 zł (brutto), 7 875, 41 zł(netto). Była ta jedyna oferta, która wpłyneła do Zamawiającego i odpowiadała wymaganiom Zamawiającego oraz nieprzekraczała założonej wartości przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

 
Regionalny Konkurs Grantowy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2010.

Czytaj całość Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Czytaj całość
 
Informacja dla mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
20.08.2010.

Wójt Gminy Liszki zaprasza mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca na Dożynki Powiatowo - Gminne, które odbędą się w dniu 29 sierpnia 2010 r. w Liszkach na terenie tutejszego Gimnazjum. W programie m.in. korowód dożynkowy, wręczenie Nagród Najlepszym Rolnikom Powiatu Krakowskiego 2010, koncert górniczej orkiestry dętej, zabawa taneczna.

 
Zapytanie ofertowe na zadanie: Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2010.

Czytaj całość

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca /Jednostka Realizująca Projekt zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu komputerów dla Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca – etap I” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Czytaj całość
 
Ogłoszenie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.08.2010.

Dnia 18.08.2010r. (wtorek) w miejscowości Kocmyrzów w okolicy Karczmy Ciekierówka znaleziono psa w typie Hasky, umaszczenie biało-rude. Wiek ok. 2 – 3 lata.

Właściciel psa proszony jest o kontakt pod telefonem 12 387 14 10 wew. 16, w godz. pracy Urzędu Gminy pon - pt. 8.00 -15.00

 
Pierwsze zebranie Zarządu Stowarzyszenia
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.08.2010.

Czytaj całość W środę 18 sierpnia br. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kocmyrzów-Luborzyca „KOLIBABY”. Na spotkaniu omówione zostały sprawy bieżące oraz plany działalności Stowarzyszenia na najbliższe miesiące. Stowarzyszenie podjęło już starania o dofinansowanie kilku projektów dotyczących fonkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich.

Czytaj całość
 
Bezpłatne szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską
Wprowadzenie: Iwona Nowak   
19.08.2010.

Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie działający przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji serdecznie zaprasza instytucje z Miasta Krakowa i powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, proszowickiego, tatrzańskiego i wielickiego na bezpłatne szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość
 
Marketing w Sieci - szkolenia dofinansowane z UE
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2010.

Czytaj całość Tylko do 3 września można zgłosić się do udziału w II edycji szkoleń „Marketing w Sieci", organizowanych przez Wyższą Szkołę Europejską w Krakowie. Szkolenia, dofinansowane przez Unię Europejską, odbywać się będą od września do października, przez kolejne 5 weekendów oraz od października do grudnia. Ich program obejmie zagadnienia związane z projektowaniem stron www, pozycjonowaniem, organizowaniem internetowych kampanii promocyjnych.

Czytaj całość
 
Kolejne pieniądze dla Gminy w ramach Konkursu Małopolskie Remizy 2010
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2010.

W dniu 31 maja 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XLV/733/10 w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Pomoc finansowa została przyznana gminom, które uczestniczyły w ogłoszonym w dniu 16 marca 2010r., przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursie „Małopolskie Remizy – 2010” i złożyły prawidłowe wnioski.

Czytaj całość
 
Powszechny Spis Rolny 2010
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.08.2010.

W okresie od dnia 1 września do dnia 31 października 2010 roku na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny (PSR). Zostanie on poprzedzony obchodem przedspisowym, który rozpoczął się dnia 9 sierpnia, a zakończy się dnia 23 sierpnia 2010 roku. Powszechnym Spisem Rolnym objęte zostaną gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
13.08.2010.

Zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2010 r. /środa/ na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
Komunikat Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.08.2010.

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca pilnie poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na terenie gminy lub gmin sąsiednich. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (12) 387 14 10 wew. 15 lub 26.

 
"Starodawne Skrzeszowickie Wesele"
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.08.2010.

Czytaj całość W niedziele 8 sierpnia br. w Łososkowicach odbyła się prezentacja widowiska plenerowego "Starodawne Skrzeszowickie Wesele".Inscenizacja ta była wiernym odtworzeniem wiejskich uroczystości weselnych charakterystycznych dla naszego regionu na początku XX wieku. Prezentowane obrzędy (swaty, zrękowiny, wieczór kawalerski, wieczór panieński, przejazd bryczkami do ślubu, zabawa weselna, ocepiny) wraz z towarzyszącymi im pieśniami i przyśpiewkami weselnymi zostały odtworzone w oparciu o przekazy ustne najstarszych mieszkańców naszej gminy. W przedstawieniu wzięło udział 26 aktorów - amatorów, mieszkańców Skrzeszowic, Łososkowic, Łuczyc, Luborzycy, Goszyc i Wysiołka Luborzyckiego wspieranych przez choreografa panią Jadwigę Jowicz - Mocny i aktora Teatru Ludowego Tomasza Schimscheinera. Oprawę muzyczną przedstawienia w Łososkowicach zapewniła kapela ludowa z Szczepanowic oraz strażacka orkiestra dęta "Skrzeszowianka" ze Skrzeszowic.

Czytaj całość
 
Przetarg na wynajem pomieszczeń na prowadzenie rehabilitacji leczniczej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.08.2010.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń o powierzchni użytkowej 133.15 m2 w budynku w Kocmyrzowie Nr 38, zlokalizowanego na działce nr 1/2 w Kocmyrzowie, z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Czytaj całość
 
Puchar Starosty Powiatu dla "Partyzanta" Dojazdów
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
03.08.2010.

Czytaj całość Na boisku sportowym w Dojazdowie rozegrane zostały w niedzielę 1 sierpnia finałowe mecze XI edycji Pucharu Starosty Powiatu Krakowskiego w piłce nożnej. W tegorocznych rozgrywkach udział wzięlo 51 zespołów występujących w niższych klasach rozgrywkowych (klasy A, B, C).Już po raz dziesiąty uczestniczyli w nich piłkarze dojazdowskiego "Partyzanta, którzy po raz pierwszy dotarli do finału. W meczu o pierwsze miejsce zespół z Dojazdowa w konkursie rzutów karnych pokonał zespół "Juvenii" Prandocin 3:2 (w normalnym czasie mecz zakończył się wynikiem remisowym 2:2). Trzecie miejsce w rozgrywkach zajęła drużyna "Jutrzenki" Giebułtów, która zwyciężyła "Piasta" Wołowice, także po konkursie rzutów karnych 4:2.

Czytaj całość
 
Wakacyjny konkurs dla młodzieży
Wprowadzenie: Centrum Kultury i Promocji   
02.08.2010.

Fundacja Wspomagania Wsi i Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie organizują konkurs skierowany do młodzieży. Konkurs ma zasięg ogólnopolski a przeznaczony jest dla drużyn złożonych z trzech do pięciu osób. Zadaniem drużyny jest przygotowanie i nagranie rozmowy z osobą , która brała udział w spotkaniach z Janem Pawłem II podczas Jego pielgrzymek do Polski. Nagrodą główną dla zwycięskiej drużyny jest wyjazd do Rzymu.    Regulamin i szczegółowe informacje na stronie internetowej - www.wspomnieniajp2.pl

 
Informacja dla mieszkańców w sprawie przyłączania do sieci kanalizacyjnej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.07.2010.

Informacja dla mieszkańców w sprawie przyłączania do sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów -Luborzyca – etap I", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W celu umożliwienia jak największej liczbie mieszkańców miejscowości Prusy oraz Krzysztoforzyce i Dojazdów po zrealizowaniu etapu I, przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej zostały przyjęte następujące procedury:

Czytaj całość
 
"Małe granty"
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
16.07.2010.

LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne poświecone możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Leader + ("Małe projekty"). Kwota maksymalnego dofinansowania wynosi 25 tysięcy złotych. Spotkanie odbędzie się 22 lipca 2010 r. w godz. 10.00 -12.00, w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca (sala obrad II piętro).

 

 
Azbest - stop!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.07.2010.

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o rozpoczęciu realizacji Projektu „Azbest - stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin powiatu krakowskiego w sprawie usuwania azbestu” MRPO.07.03.00-12-43/09, będącego programem partnerskim, wspólnie realizowanym przez siedem Gmin Powiatu Krakowskiego: Krzeszowice, Skała, Kocmyrzów-Luborzyca, Jerzmanowice-Przeginia, Iwanowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Sułoszowa i Powiat Krakowski.

Czytaj całość
 
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.07.2010.

Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w Luborzycy Nr 97, wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz przeznaczonych do oddania w najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku Nr 38 w Kocmyrzowie.

 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
13.07.2010.

Zawiadamiam, że w dniu 15 lipca 2010 r. /czwartek/ o godz. 9.00 na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
"IV Strażackie Lato" w Łuczycach
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
12.07.2010.

Czytaj całość Już po raz czwarty strażacy z łuczyckiej OSP zorganizowali 11 lipca na boisku sportowym w Łuczycach Festyn Rodzinny - "Strażackie Lato". Znakomicie przygotowana i zorganizowana impreza wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców Łuczyc i innych miejscowości naszej Gminy. Strażacy z Łuczyc przygotowali w tym roku dla przybyłej na Festyn publiczności liczne atrakcje i niespodzianki. Były więc liczne konkursy zarówno dla dzieci i dorosłych, którzy przyszli na boisko sportowe w Łuczycach. Spośród przeprowadzonych konkursów warto wymienić choćby konkurs plastyczny dla dzieci "Rysujemy podobiznę znanej osoby z naszej Gminy", konkurs rodzinny "Jak ogolić Tatę", konkurs "Czy znasz historię Łuczyc" przygotowany przez nauczycieli ze S.P. w Łuczycach czy też mecz "siatkówki balonowej" - Panowie kontra Panie.

Czytaj całość
 
Strażackie spotkanie w Goszczy
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.07.2010.

Czytaj całość W sobotę 3 lipca br. odbyło się w Goszczy spotkanie strażaków, członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Kocmyrzów - Luborzyca podczas którego, dokonano podsumowania i oceny działalności naszych gminnych jednostek OSP w okresie tegorocznych powodzi. Na spotkaniu w Goszczy obecni byli również Wójt Gminy a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Kocmyrzów - Luborzyca pan Marek Jamborski, Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce pan Józef Rysak, Komendant Gminny OSP pan Andrzej Szwajca, Radny Powiatu Krakowskiego pan Włodzimierz Okrajek, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pozaarnej st. kapitan Stanisław Nowak, Zastępca Dowódcu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr. 7 st. kapitan Jacek Hajduk.

Czytaj całość
 
Młodzi Polacy z Białorusi w naszej Gminie
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.07.2010.

Czytaj całość Podobnie, jak miało to miejsce w ubiegłym roku, w ramach organizowanej przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", którego wieloletnim Prezesem był śp. Marszałek Maciej Płażyński - ofiara katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem , akcji "Lato z Polską", przebywała w naszej Gminie, w dniach 21 - 29 czerwca br. wraz z opiekunami grupa trzydziestu sześciu polskich dzieci i młodzieży z Grodna na Białorusi. Ich pobyt w Polsce możliwy był dzięki wsparciu i pomocy udzielonej Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" przez władze samorządowe Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Parafię w Luborzycy, Firmę "EKLER" z Baranówki oraz Szkołę Podstawową w Luborzycy. Szczególne podziękowania i uznanie należy się także wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy, którzy z wielką serdecznością przyjęli w swoich domach polskie dzieci i młodzież z Białorusi.

Czytaj całość
 
Dodatkowe środki dla Centrum Kultury i Promocji
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.07.2010.

Czytaj całość W okresie pierwszego półrocza 2010 roku Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy podjęło skuteczne działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych, które wsparły by jego działalność. I tak w pierwszej kolejności CKiP pozyskało w ramach programu marszałkowskiego "Małopolska- Nasz Region, Nasza Szansa" dotację w wysokości 4 tysięcy złotych. Została ona pozyskana w konkursie ofert na realizację zadania w dziedzinie kultury. Kwota ta przeznaczona została na "Regionalne Święto Folkloru" zorganizowane w ramach Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1751 - 1775 z 2026