Budowa szkoły podstawowej w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.01.2016.

Czytaj całość Trwają prace budowlane związane z budową szkoły podstawowej w Karniowie.

Czytaj całość
 
Budowa Szkoły Podstawowej w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.11.2015.

Czytaj całość I etap budowy szkoły podstawowej w Karniowie realizowany jest od początku września br. Aktualnie trwają daleko posunięte prace murowe. Jeśli pogoda będzie się utrzymywać, to zgodnie z umową z Wykonawcą robót do końca roku 2015 zakończony zostanie stan surowy obiektu. Inwestycja finansowana jest z budżetu gminy. W następnych latach planowane są kolejne etapy realizacji zadania.

Czytaj całość
 
Remont sali gimnastycznej i zaplecza socjalno-sanitarnego w Wysiołku Luborzyckim - zakończony.
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
16.10.2015.

Czytaj całość Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2015.

Zakończona została realizacja inwestycji pn. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Wysiołku Luborzyckim”. Jej celem było dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, zwłaszcza ochrony p/poż. Ważna była także poprawa stanu technicznego obiektu w tym doświetlenia i wyposażenia w sprzęt sportowy, a także poprawa warunków socjalno – sanitarnych dla jego użytkowników, którymi są uczniowie szkoły podstawowej i miejscowy, Uczniowski Klub Sportowy "Ekler" - Baranówka działający od 2008 roku przy tejże szkole.

Czytaj całość
 
Budowa Szkoły podstawowej w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.09.2015.
Czytaj całość Od początku września trwają prace budowlane związane z realizacją I-go etapu budowy szkoły w Karniowie. Pogoda dotąd sprzyja toteż wykonano wykopy i położona została warstwa podbetonki. W pierwszym etapie budowy planowany jest stan surowy otwarty, wraz z dachem i oknami dachowymi. Zakończenie robót przewidziane jest do końca bieżącego roku. W kolejnych latach planuje się dalszą budowę i dla uzupełnienia zaprojektowanego kompleksu edukacyjnego powstanie również sala gimnastyczna. Budowa finansowana jest z własnych środków budżetowych gdyż nie ma programu do którego moglibyśmy wnioskować o wsparcie finansowe na budowę szkoły. Z uwagi na wysokie koszty budowy całego kompleksu i możliwości finansowe gminy inwestycja została podzielona na etapy.
Czytaj całość
 
"Małopolskie Remizy 2015" - zakończono roboty budowlane przy remizie OSP w Goszycach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.09.2015.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2015”.

Zakończone zostały prace związane z wymianą stolarki okiennej oraz bramy wejściowej i drzwi zewnętrznych w remizie OSP w Goszycach. Utwardzony został również plac przy remizie poprzez położenie kostki brukowej. Już po raz kolejny w konkursie „Małopolskie Remizy” pozyskaliśmy środki finansowe z budżetu Marszałka na pokrycie 50% kosztów inwestycji. Tym razem jest to kwota 35 965 zł. przy całkowitych kosztach zadania 71 930 zł.

Czytaj całość
 
Remont sali gimnastycznej i zaplecza przy Szkole Podstawowej w Wysiołku Luborzyckim
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.09.2015.

Czytaj całość Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2015.

Roboty remontowe przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem i postęp prac jest już bardzo widoczny, co obrazuje poniższa dokumentacja fotograficzna. Już wkrótce zajęcia sportowe, zawody międzyszkolne jak i treningi UKS „Ekler” oraz miejscowych LKS-ów odbywać się będą, dzięki zastosowaniu obecnie dostępnych technologii oraz nowego wyposażenia sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, w nowych jakże odmiennych warunkach.

Czytaj całość
 
"Pierwsza łopata" pod budowę szkoły podstawowej w Karniowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2015.

Czytaj całość W dniu 31 sierpnia 2015 roku, po podpisaniu umowy z wybranym w drodze procedury przetargowej Wykonawcą robót tj. Firmą BUDOPOL z Krakowa, odbyła się oficjalna uroczystość „wbicia łopaty” i poświęcenia placu przeznaczonego pod budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Karniowie.

Czytaj całość
 
"MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015" - roboty remontowe - OSP Goszyce.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.

Czytaj całość Zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP w Goszycach” realizujemy z pomocą finansową budżetu Województwa Małopolskiego w ramach kolejnej edycji konkursu „Małopolskie Remizy”.

Czytaj całość
 
Przebudowy i remonty dróg gminnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.

Baranówka
Czytaj całość
Na drogach gminnych prowadzone są roboty drogowe obejmujące przebudowę oraz remonty nawierzchni dróg. W ostatnim czasie przebudowane zostały odcinki dróg w miejscowościach: Baranówka, Dojazdów, Krzysztoforzyce, Sulechów i Wilków. Zakres wykonanych robót obejmował wzmocnienie istniejącej podbudowy dogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowych. Łączna długość przebudowanych odcinków wyniósł 1,635 km. Wartość wykonanych prac wynosi 326 336,89 zł.

Czytaj całość
 
Zakończony remont w Pietrzejowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.
Czytaj całość W dniach od 22 czerwca do 31 lipca 2015 roku prowadzone zostały prace remontowe w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, w których usytuowane są świetlica wiejska oraz siedziba Koła Gospodyń Wiejskich Pietrzejowice. W ramach przeprowadzonych robót remontowych wykonano następujące prace: rozbiórka starych pieców kaflowych wraz z wywozem gruzu, rozbiórka zniszczonej podłogi, wykonie nowej wylewki wraz z izolacją, zakup i montaż płytek podłogowych, malowanie ścian i sufitów, remont instalacji elektrycznej, montaż bojlera elektrycznego, wymiana szafki wraz z zlewem i baterią, dodatkowe prace murarskie. Łączny koszt wykonanych w Pietrzejowicach prac remontowych wyniósł 24 838, 62 zł. (brutto), a środki na ich realizację pochodziły w całości z budżetu własnego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Czytaj całość
 
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Wysiołku Luborzyckim.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.08.2015.

Czytaj całośćZadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2015.
Trwają prace remontowe na obiekcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. 600 - lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy z siedzibą w Wysiołku Luborzyckim. Prowadzony jest, długo oczekiwany z uwagi na wiek obiektu, kompleksowy remont sali gimnastycznej a także szatni i sanitariatów.

Czytaj całość
 
Umowa o "Zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.06.2015.

Umowa o „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP w Goszycach” w ramach Konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015” – została podpisan.

W dniu 19 czerwca 2015 roku w Krakowie została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Województwem Małopolskim a naszą Gminą o realizację zadania w ramach Konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015. Zgodnie z umową, przydzielone dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi 39 450 zł.

Czytaj całość
 
Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja 2015
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.06.2015.

Czytaj całość W lutym bieżącego roku w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej wystąpiliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Wysiołku Luborzyckim”

Czytaj całość
 
Konkurs "MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015" został rozstrzygnięty.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2015.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 415/15 zatwierdził wyniki Konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015” na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

Czytaj całość
 
Rozliczanie projektów zrealizowanych w ramach działania 4.1/413
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.04.2015.

Rozliczanie projektów zrealizowanych w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do Departamentu Funduszy Europejskich zostały złożone Wnioski o płatność czyli refundację poniesionych kosztów w związku z realizacją projektów: placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych oraz remontu świetlicy wiejskiej. Obecnie trwa procedura oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków i załączonych dokumentów.

Czytaj całość
 
FIO - Małopolska Lokalnie - konkurs ogłoszony - edycja 2015.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.04.2015.

OSTATNI TYDZIEŃ NABORU WNIOSKÓW

W dniu 16 marca 2015 r. został oficjalnie rozpoczęty nabór wniosków w ramach konkursu FIO-Małopolska Lokalnie. Konkurs przeznaczony jest dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu wyżej wymienione podmioty mogą ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.
Wnioski można składać od 16 marca – 15 kwietnia 2015 r. poprzez generator znajdujący się na stronie: www.malopolskalokalnie.pl

 

Treść ogłoszenia o konkursie: PDF - 423 kB

 
Nowy okres programowania Unii Europejskiej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.03.2015.

Nowy okres programowania Unii Europejskiej to nowe wyzwanie dla naszego samorządu i gmin ościennych miasta Krakowa. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zrzesza jednostki samorządu terytorialnego i stanowi płaszczyznę współpracy dla 15 –tu gmin :

Czytaj całość

 • Gminy Miejskiej Kraków
 • Gminy Biskupice,
 • Gminy Czernichów,
 • Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,
 • Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
 • Gminy Liszki,
 • Gminy Michałowice,
 • Gminy Mogilany,
 • Gminy Niepołomice,
 • Gminy Skawina,
 • Gminy Świątniki Górne,
 • Gminy Wieliczka,
 • Gminy Wielka Wieś,
 • Gminy Zabierzów,
 • Gminy Zielonki.
Czytaj całość
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.12.2014.

Miło nam poinformować, że STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYN WIEJSKICH GMINY KOCMYRZÓW- LUBORZYCA "KOLIBABY” zrealizowało projekt pt. „Zakup namiotów wystawienniczych dla Stowarzyszenia "Kolibaby”. Dofinansowanie projektu otrzymaliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty finansowanego z osi 4 LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach zadania zostało zakupionych 8 namiotów 3x6 m oraz 2 namioty 3x3 m wraz z kompletem akcesoriów.

Czytaj całość
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dojazdów.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.12.2014.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Dojazdów.

Czytaj całość
 
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.11.2014.

Projekt Nr 75/MOF/1/2013 realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1 730 948,97 zł. Zakres rzeczowy projektu realizuje Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa przy współudziale gmin z obszaru aglomeracji krakowskiej (w tym Gminy Kocmyrzów-Luborzyca).

Czytaj całość
 
"Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Łuczyce i Zastów"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.11.2014.

Zadanie to zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, i po pozytywnej ocenie naszego wniosku podpisaliśmy w listopadzie br z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o przyznanie pomocy finansowej.

Na ogólny koszt projektu w wysokości 595 522 zł. pomoc Unii Europejskiej wynosić będzie 300 993 zł.

Czytaj całość
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2014.

Miło nam poinformować, że Orkiestra Dęta "TON" w Goszczy zrealizowała projekt pt. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej "TON" z Goszczy”. Dofinansowanie projektu otrzymaliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty finansowanego z osi 4 LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj całość
 
Remont i adaptacja budynku dawnej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.11.2014.

Czytaj całość

Dobiegły końca roboty budowlane związane z remontem budynku dawnej szkoły podstawowej w Kocmyrzowie, który mieści aktualnie filię Gminnej Biblioteki Publicznej oraz świetlicę wiejską.

Czytaj całość
 
Umowa o przyznanie pomocy na zadanie: Budowa placów zabaw dla dzieci.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.10.2014.

W dniu wczorajszym tj. 06 października 2014 r. Wójt Gminy Pan Marek Jamborski podpisał Umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy finansowej na budowę placów zabaw w czterech miejscowościach naszej gminy: Czulicach, Goszycach, Kocmyrzowie i Skrzeszowicach.

Czytaj całość
 
Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.09.2014.

Czytaj całość W okresie wakacji został wyremontowany dach na remizie OSP w Głębokiej - zadanie zrealizowane w ramach Konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2014.

Pokrycie z płyt eternitowych zostało zastąpione blachą trapezową, wyremontowano kominy i orynnowanie. Koszt zadania po przetargu wyniósł 121 739 zł.
Zrealizowane zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 40 000 zł. na podstawie Umowy z dnia 15 lipca 2014 r. nr II/107/SR/1621/14.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 101 - 125 z 210