Wnioski o przebudowę dróg gminnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.06.2016.

W dniu 06 czerwca 2016 roku w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM złożyliśmy trzy wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Czytaj całość
 
"Małe granty" dla organizacji pozarządowych - po nowemu
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.05.2016.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. "małych grantów" obowiązują uproszczone formularze oferty i sprawozdania. Nowe formularze zaczynają obowiązywać od 10 maja 2016 r. czyli wnioski składane od tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach.

Czytaj całość
 
Konkurs  Małopolskie Remizy 2016  rozstrzygnięty
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.05.2016.
W dniu 25 kwietnia 2016 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich.
Czytaj całość
 
Konkurs - Bezpieczna Małopolska 2016
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.04.2016.
W dniu 15 marca 2016 r. został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy ramach Konkursu pn. „ BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2016”
Czytaj całość
 
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.04.2016.

Masz pomysł, jak poprawić jakość życia w Twojej okolicy? Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie! Pobierz i wypełnij formularz, zdobądź poparcie mieszkańców i złóż wniosek, a później promuj swoje zadanie!

Więcej informacji na stronie www.bo.malopolska.pl

 
Konkurs "KAPLICZKA 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.03.2016.

Czytaj całość W dniu 04 marca 2016 r. do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorsko-budowlanych w ramach Konkursu „KAPLICZKA 2016”. Przedmiotem wniosku jest odnowienie kapliczki p.w. Matki Bożej Gwiezdnej w Wysiołku Luborzyckim.

Czytaj całość
 
Konkurs grantowy Kulczyk Foundation dla organizacji pozarządowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.03.2016.
Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów zmieniających otoczenie i angażujących społeczności lokalne.
Czytaj całość
 
Konkurs "Małopolskie Remizy 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.03.2016.

W dniu 26 lutego 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie prac remontowo-budowlanych w ramach Konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY”.
Przedmiotem wniosku w tym roku jest remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach.

Czytaj całość
 
I etap budowy szkoły w Karniowie - zakończony.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.02.2016.

Czytaj całość Zgodnie z umową z Wykonawcą robót, z końcem stycznia br. zakończony został I etap budowy szkoły podstawowej w Karniowie. Osiągnęliśmy stan surowy otwarty. W roku bieżącym roboty będą nadal kontynuowane w miarę możliwości finansowych gminnego budżetu. Budynek szkoły prezentuje się okazale.

Czytaj całość
 
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.02.2016.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi nabory wniosków organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert.

Czytaj całość
 
Budowa szkoły podstawowej w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.01.2016.

Czytaj całość Trwają prace budowlane związane z budową szkoły podstawowej w Karniowie.

Czytaj całość
 
Budowa Szkoły Podstawowej w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.11.2015.

Czytaj całość I etap budowy szkoły podstawowej w Karniowie realizowany jest od początku września br. Aktualnie trwają daleko posunięte prace murowe. Jeśli pogoda będzie się utrzymywać, to zgodnie z umową z Wykonawcą robót do końca roku 2015 zakończony zostanie stan surowy obiektu. Inwestycja finansowana jest z budżetu gminy. W następnych latach planowane są kolejne etapy realizacji zadania.

Czytaj całość
 
Remont sali gimnastycznej i zaplecza socjalno-sanitarnego w Wysiołku Luborzyckim - zakończony.
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
16.10.2015.

Czytaj całość Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2015.

Zakończona została realizacja inwestycji pn. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Wysiołku Luborzyckim”. Jej celem było dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, zwłaszcza ochrony p/poż. Ważna była także poprawa stanu technicznego obiektu w tym doświetlenia i wyposażenia w sprzęt sportowy, a także poprawa warunków socjalno – sanitarnych dla jego użytkowników, którymi są uczniowie szkoły podstawowej i miejscowy, Uczniowski Klub Sportowy "Ekler" - Baranówka działający od 2008 roku przy tejże szkole.

Czytaj całość
 
Budowa Szkoły podstawowej w Karniowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.09.2015.
Czytaj całość Od początku września trwają prace budowlane związane z realizacją I-go etapu budowy szkoły w Karniowie. Pogoda dotąd sprzyja toteż wykonano wykopy i położona została warstwa podbetonki. W pierwszym etapie budowy planowany jest stan surowy otwarty, wraz z dachem i oknami dachowymi. Zakończenie robót przewidziane jest do końca bieżącego roku. W kolejnych latach planuje się dalszą budowę i dla uzupełnienia zaprojektowanego kompleksu edukacyjnego powstanie również sala gimnastyczna. Budowa finansowana jest z własnych środków budżetowych gdyż nie ma programu do którego moglibyśmy wnioskować o wsparcie finansowe na budowę szkoły. Z uwagi na wysokie koszty budowy całego kompleksu i możliwości finansowe gminy inwestycja została podzielona na etapy.
Czytaj całość
 
"Małopolskie Remizy 2015" - zakończono roboty budowlane przy remizie OSP w Goszycach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.09.2015.

Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2015”.

Zakończone zostały prace związane z wymianą stolarki okiennej oraz bramy wejściowej i drzwi zewnętrznych w remizie OSP w Goszycach. Utwardzony został również plac przy remizie poprzez położenie kostki brukowej. Już po raz kolejny w konkursie „Małopolskie Remizy” pozyskaliśmy środki finansowe z budżetu Marszałka na pokrycie 50% kosztów inwestycji. Tym razem jest to kwota 35 965 zł. przy całkowitych kosztach zadania 71 930 zł.

Czytaj całość
 
Remont sali gimnastycznej i zaplecza przy Szkole Podstawowej w Wysiołku Luborzyckim
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.09.2015.

Czytaj całość Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2015.

Roboty remontowe przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem i postęp prac jest już bardzo widoczny, co obrazuje poniższa dokumentacja fotograficzna. Już wkrótce zajęcia sportowe, zawody międzyszkolne jak i treningi UKS „Ekler” oraz miejscowych LKS-ów odbywać się będą, dzięki zastosowaniu obecnie dostępnych technologii oraz nowego wyposażenia sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, w nowych jakże odmiennych warunkach.

Czytaj całość
 
"Pierwsza łopata" pod budowę szkoły podstawowej w Karniowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2015.

Czytaj całość W dniu 31 sierpnia 2015 roku, po podpisaniu umowy z wybranym w drodze procedury przetargowej Wykonawcą robót tj. Firmą BUDOPOL z Krakowa, odbyła się oficjalna uroczystość „wbicia łopaty” i poświęcenia placu przeznaczonego pod budowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Karniowie.

Czytaj całość
 
"MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015" - roboty remontowe - OSP Goszyce.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.

Czytaj całość Zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP w Goszycach” realizujemy z pomocą finansową budżetu Województwa Małopolskiego w ramach kolejnej edycji konkursu „Małopolskie Remizy”.

Czytaj całość
 
Przebudowy i remonty dróg gminnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.

Baranówka
Czytaj całość
Na drogach gminnych prowadzone są roboty drogowe obejmujące przebudowę oraz remonty nawierzchni dróg. W ostatnim czasie przebudowane zostały odcinki dróg w miejscowościach: Baranówka, Dojazdów, Krzysztoforzyce, Sulechów i Wilków. Zakres wykonanych robót obejmował wzmocnienie istniejącej podbudowy dogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowych. Łączna długość przebudowanych odcinków wyniósł 1,635 km. Wartość wykonanych prac wynosi 326 336,89 zł.

Czytaj całość
 
Zakończony remont w Pietrzejowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.
Czytaj całość W dniach od 22 czerwca do 31 lipca 2015 roku prowadzone zostały prace remontowe w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, w których usytuowane są świetlica wiejska oraz siedziba Koła Gospodyń Wiejskich Pietrzejowice. W ramach przeprowadzonych robót remontowych wykonano następujące prace: rozbiórka starych pieców kaflowych wraz z wywozem gruzu, rozbiórka zniszczonej podłogi, wykonie nowej wylewki wraz z izolacją, zakup i montaż płytek podłogowych, malowanie ścian i sufitów, remont instalacji elektrycznej, montaż bojlera elektrycznego, wymiana szafki wraz z zlewem i baterią, dodatkowe prace murarskie. Łączny koszt wykonanych w Pietrzejowicach prac remontowych wyniósł 24 838, 62 zł. (brutto), a środki na ich realizację pochodziły w całości z budżetu własnego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Czytaj całość
 
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Wysiołku Luborzyckim.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.08.2015.

Czytaj całośćZadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2015.
Trwają prace remontowe na obiekcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. 600 - lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy z siedzibą w Wysiołku Luborzyckim. Prowadzony jest, długo oczekiwany z uwagi na wiek obiektu, kompleksowy remont sali gimnastycznej a także szatni i sanitariatów.

Czytaj całość
 
Umowa o "Zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.06.2015.

Umowa o „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP w Goszycach” w ramach Konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015” – została podpisan.

W dniu 19 czerwca 2015 roku w Krakowie została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Województwem Małopolskim a naszą Gminą o realizację zadania w ramach Konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015. Zgodnie z umową, przydzielone dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi 39 450 zł.

Czytaj całość
 
Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja 2015
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.06.2015.

Czytaj całość W lutym bieżącego roku w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej wystąpiliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Wysiołku Luborzyckim”

Czytaj całość
 
Konkurs "MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015" został rozstrzygnięty.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2015.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 415/15 zatwierdził wyniki Konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015” na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

Czytaj całość
 
Rozliczanie projektów zrealizowanych w ramach działania 4.1/413
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.04.2015.

Rozliczanie projektów zrealizowanych w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do Departamentu Funduszy Europejskich zostały złożone Wnioski o płatność czyli refundację poniesionych kosztów w związku z realizacją projektów: placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych oraz remontu świetlicy wiejskiej. Obecnie trwa procedura oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków i załączonych dokumentów.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 101 - 125 z 220