FIO - Małopolska Lokalnie - konkurs ogłoszony - edycja 2015.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.04.2015.

OSTATNI TYDZIEŃ NABORU WNIOSKÓW

W dniu 16 marca 2015 r. został oficjalnie rozpoczęty nabór wniosków w ramach konkursu FIO-Małopolska Lokalnie. Konkurs przeznaczony jest dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu wyżej wymienione podmioty mogą ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.
Wnioski można składać od 16 marca – 15 kwietnia 2015 r. poprzez generator znajdujący się na stronie: www.malopolskalokalnie.pl

 

Treść ogłoszenia o konkursie: PDF - 423 kB

 
Nowy okres programowania Unii Europejskiej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.03.2015.

Nowy okres programowania Unii Europejskiej to nowe wyzwanie dla naszego samorządu i gmin ościennych miasta Krakowa. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zrzesza jednostki samorządu terytorialnego i stanowi płaszczyznę współpracy dla 15 –tu gmin :

Czytaj całość

 • Gminy Miejskiej Kraków
 • Gminy Biskupice,
 • Gminy Czernichów,
 • Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,
 • Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
 • Gminy Liszki,
 • Gminy Michałowice,
 • Gminy Mogilany,
 • Gminy Niepołomice,
 • Gminy Skawina,
 • Gminy Świątniki Górne,
 • Gminy Wieliczka,
 • Gminy Wielka Wieś,
 • Gminy Zabierzów,
 • Gminy Zielonki.
Czytaj całość
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.12.2014.

Miło nam poinformować, że STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYN WIEJSKICH GMINY KOCMYRZÓW- LUBORZYCA "KOLIBABY” zrealizowało projekt pt. „Zakup namiotów wystawienniczych dla Stowarzyszenia "Kolibaby”. Dofinansowanie projektu otrzymaliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty finansowanego z osi 4 LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach zadania zostało zakupionych 8 namiotów 3x6 m oraz 2 namioty 3x3 m wraz z kompletem akcesoriów.

Czytaj całość
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dojazdów.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.12.2014.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Dojazdów.

Czytaj całość
 
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.11.2014.

Projekt Nr 75/MOF/1/2013 realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1 730 948,97 zł. Zakres rzeczowy projektu realizuje Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa przy współudziale gmin z obszaru aglomeracji krakowskiej (w tym Gminy Kocmyrzów-Luborzyca).

Czytaj całość
 
"Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Łuczyce i Zastów"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.11.2014.

Zadanie to zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, i po pozytywnej ocenie naszego wniosku podpisaliśmy w listopadzie br z Samorządem Województwa Małopolskiego Umowę o przyznanie pomocy finansowej.

Na ogólny koszt projektu w wysokości 595 522 zł. pomoc Unii Europejskiej wynosić będzie 300 993 zł.

Czytaj całość
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2014.

Miło nam poinformować, że Orkiestra Dęta "TON" w Goszczy zrealizowała projekt pt. „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej "TON" z Goszczy”. Dofinansowanie projektu otrzymaliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju- małe projekty finansowanego z osi 4 LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj całość
 
Remont i adaptacja budynku dawnej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.11.2014.

Czytaj całość

Dobiegły końca roboty budowlane związane z remontem budynku dawnej szkoły podstawowej w Kocmyrzowie, który mieści aktualnie filię Gminnej Biblioteki Publicznej oraz świetlicę wiejską.

Czytaj całość
 
Umowa o przyznanie pomocy na zadanie: Budowa placów zabaw dla dzieci.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.10.2014.

W dniu wczorajszym tj. 06 października 2014 r. Wójt Gminy Pan Marek Jamborski podpisał Umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy finansowej na budowę placów zabaw w czterech miejscowościach naszej gminy: Czulicach, Goszycach, Kocmyrzowie i Skrzeszowicach.

Czytaj całość
 
Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.09.2014.

Czytaj całość W okresie wakacji został wyremontowany dach na remizie OSP w Głębokiej - zadanie zrealizowane w ramach Konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2014.

Pokrycie z płyt eternitowych zostało zastąpione blachą trapezową, wyremontowano kominy i orynnowanie. Koszt zadania po przetargu wyniósł 121 739 zł.
Zrealizowane zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 40 000 zł. na podstawie Umowy z dnia 15 lipca 2014 r. nr II/107/SR/1621/14.

Czytaj całość
 
Przedszkole w Szkole
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2014.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL

Rozwój dzieci oraz ich edukacja w wieku przedszkolnym to jeden z priorytetów Naszej Gminy. Zapewnienie im szansy na prawidłowy postęp, umożliwianie dobrego przygotowania do dalszej nauki, dorosłego życia i konkurowania na nowym rynku, oraz utrzymywania standardów na miarę XXI wieku.
W ramach projektu systemowego Poddziałania 9.1.1. PO KL "Przedszkole w Szkole" w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych do świadczenia wysokiej jakości kształcenia, 10 odzdziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, otrzyma wsparcie na łączną kwotę 830 940,06 zł
Przedsięwzięcie to niebywała szansa na wsparcie oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Czytaj całość
 
Kolejne wnioskowanie o pomoc finansową.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.07.2014.
Kolejne wnioskowanie o pomoc finansową - wnioski złożone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.
W dniu 10 lipca 2014 roku złożyliśmy w „Koronie Północnego Krakowa” dwa kolejne wnioski o przyznanie pomocy finansowej z PROW; osi LEADER, dz. 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Czytaj całość
 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.05.2014.

W dniu 09 maja 2014 roku złożyliśmy wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; osi LEADER. Zgłoszone do realizacji projekty to:

 1. „Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościac : Czulice, Goszyce, Kocmyrzów i Skrzeszowice”.
 2. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Łuczyce i Zastów”.
 3. „Remont i adaptacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Kocmyrzowie na świetlicę wiejską”.
Czytaj całość
 
Pomoc finansowa dla naszej gminy w ramach Konkursu Małopolskie Remizy 2014.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.04.2014.
W dniu 31 marca 2014 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XLIX/783/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.
Czytaj całość
 
Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.03.2014.

Czytaj całość W dniu 26 lutego 2014 roku złożyliśmy wniosek do Konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2014” o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania dotyczącego remontu dachu na remizie OSP w Głębokiej.

 

Czytaj całość
 
Wniosek do ministerstwa sportu i turystyki o pozyskanie środków na remont sali gimnastycznej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.02.2014.
Gmina ubiega się o pozyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy.
Czytaj całość
 
Wniosek o dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.02.2014.
W dniu 30.01.2014 r. złożyliśmy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.
Czytaj całość
 
Otwarcie nowej sali gimnastycznej i nadanie imienia Szkole Podstawowej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.11.2013.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Czwartek 28 listopada 2013 roku był szczególnym dniem dla mieszkańców Prus. Tego to bowiem dnia otwarta została nowa sala gimnastyczna, a Szkoła Podstawowa w Prusach otrzymał własny sztandar i zaszczytne imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym przez księdza kanonika, proboszcza parafii w Prusach Bogusława Zająca.
Mszę Święta w kościele w Prusach uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Gimnazjum w Luborzycy, Szkół Podstawowych z Luborzycy, Łuczyc, Goszczy, Łososkowic oraz Miejscowego Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa. Podczas nabożeństwa ksiądz Bogusław Zając uroczyście poświęcił i pobłogosławił nowy, pierwszy w historii Szkoły Podstawowej w Prusach sztandar. Ksiądz proboszcz poświęcił również krzyże, które zostaną umieszczone w nowych salach dydaktycznych, o które wzbogaciła się szkoła w Prusach w wyniku realizacji Projektu: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”. Na zakończenie Mszy Świętej mieszkańcy Prus przekazali na ręce księdza proboszcza symboliczne dary ofiarne w postaci m.in. kroniki szkoły oraz plonów ziemi pruskiej.

Czytaj całość
 
Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Rawałowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.10.2013.

Czytaj całość W kwietniu br. wystąpiliśmy z wnioskiem do Zarządu Województwa Małopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2013” na zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy jednostki OSP w Rawałowicach i w miesiącu czerwcu, Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego pomoc ta została nam przyznana w wysokości 40 000 zł.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.09.2013.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia realizacji robót. Postęp prac wskazuje, iż nie grozi nam jakiekolwiek opóźnienie i inwestycja zostanie odebrana w terminie umownym tj. do 30 września br. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu uczniowie szkoły w Prusach jeszcze w tym roku będą mogli korzystać z nowych sal dydaktycznych i ćwiczyć w nowoczesnej sali gimnastycznej. Dzięki realizacji tego projektu warunki nauczania znacznie się poprawią, podobnie estetyka otoczenia szkoły. Przypominamy, iż koszt całkowity zadania na dzień niniejszej informacji to kwota 1 753 273,36 PLN, dofinansowanie w ramach MRPO wynosi 1 190 121,21 PLN. Dokumentacja fotograficzna przedstawiona poniżej najlepiej zobrazuje zaawansowanie robót.

Czytaj całość
 
"Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowosci Luborzyca" - realizacja.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.09.2013.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ; osi IV Leader, umową NR 00158-6530-UM0631236/12 z dnia 05 sierpnia 2013 roku została nam przyznana przez Samorząd Województwa Małopolskiego pomoc finansowana na realizację projektu „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Luborzyca”. Wniosek o środki unijne złożyliśmy w lipcu ubiegłego roku, natomiast przedłużająca się procedura związana z oceną wniosków przez Lokalna Grupę Działania a następnie Urząd Marszałkowski została sfinalizowana ponad rok później wspomnianą wyżej umową.

Czytaj całość
 
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach" - kontynuacja
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.07.2013.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Coraz bliżej zakończenia budowy sali gimnastycznej i rozbudowy szkoły podstawowej w Prusach. Planowany termin odebrania obiektu to koniec września 2013 r. ale w przypadku sprzyjającej pogody jest realna szansa na skrócenie tego terminu. Na bieżąco przebiega również rozliczenie finansowe dotacji unijnej. 05 lipca br. został złożony do Departamentu Funduszy Europejskich już 6 - ty wniosek o płatność. Pozostaje więc tylko rozliczenie końcowe po zrealizowaniu projektu.

Czytaj całość
 
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach" - kontynuacja.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.04.2013.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poprawa warunków pogodowych pozwoliła Wykonawcy podjąć dalsze roboty na budowie w Prusach i miejmy nadzieję że taki stan trwał będzie do zakończenia inwestycji. Mimo przedłużającej się zimy nie odnotowaliśmy opóźnień w realizacji projektu, a to w znacznej mierze dzięki przyspieszeniu robót w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Czytaj całość
 
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach" - kontynuacja.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.01.2013.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji na koniec 2012 roku osiągnęliśmy stan surowy zamknięty obiektu.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.12.2012.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Mimo nadejścia zimy trwają nadal roboty budowlane przy Szkole podstawowej w Prusach.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 126 - 150 z 220