Przedszkole w Szkole
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.08.2014.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL

Rozwój dzieci oraz ich edukacja w wieku przedszkolnym to jeden z priorytetów Naszej Gminy. Zapewnienie im szansy na prawidłowy postęp, umożliwianie dobrego przygotowania do dalszej nauki, dorosłego życia i konkurowania na nowym rynku, oraz utrzymywania standardów na miarę XXI wieku.
W ramach projektu systemowego Poddziałania 9.1.1. PO KL "Przedszkole w Szkole" w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych do świadczenia wysokiej jakości kształcenia, 10 odzdziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, otrzyma wsparcie na łączną kwotę 830 940,06 zł
Przedsięwzięcie to niebywała szansa na wsparcie oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Czytaj całość
 
Kolejne wnioskowanie o pomoc finansową.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.07.2014.
Kolejne wnioskowanie o pomoc finansową - wnioski złożone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.
W dniu 10 lipca 2014 roku złożyliśmy w „Koronie Północnego Krakowa” dwa kolejne wnioski o przyznanie pomocy finansowej z PROW; osi LEADER, dz. 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Czytaj całość
 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.05.2014.

W dniu 09 maja 2014 roku złożyliśmy wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; osi LEADER. Zgłoszone do realizacji projekty to:

  1. „Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościac : Czulice, Goszyce, Kocmyrzów i Skrzeszowice”.
  2. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach: Dojazdów, Krzysztoforzyce, Łuczyce i Zastów”.
  3. „Remont i adaptacja budynku dawnej szkoły podstawowej w Kocmyrzowie na świetlicę wiejską”.
Czytaj całość
 
Pomoc finansowa dla naszej gminy w ramach Konkursu Małopolskie Remizy 2014.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.04.2014.
W dniu 31 marca 2014 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XLIX/783/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.
Czytaj całość
 
Remont dachu na remizie strażackiej OSP w miejscowości Głęboka.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.03.2014.

Czytaj całość W dniu 26 lutego 2014 roku złożyliśmy wniosek do Konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2014” o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania dotyczącego remontu dachu na remizie OSP w Głębokiej.

 

Czytaj całość
 
Wniosek do ministerstwa sportu i turystyki o pozyskanie środków na remont sali gimnastycznej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.02.2014.
Gmina ubiega się o pozyskanie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Szkole Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy.
Czytaj całość
 
Wniosek o dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.02.2014.
W dniu 30.01.2014 r. złożyliśmy wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej.
Czytaj całość
 
Otwarcie nowej sali gimnastycznej i nadanie imienia Szkole Podstawowej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.11.2013.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Czwartek 28 listopada 2013 roku był szczególnym dniem dla mieszkańców Prus. Tego to bowiem dnia otwarta została nowa sala gimnastyczna, a Szkoła Podstawowa w Prusach otrzymał własny sztandar i zaszczytne imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym przez księdza kanonika, proboszcza parafii w Prusach Bogusława Zająca.
Mszę Święta w kościele w Prusach uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Gimnazjum w Luborzycy, Szkół Podstawowych z Luborzycy, Łuczyc, Goszczy, Łososkowic oraz Miejscowego Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa. Podczas nabożeństwa ksiądz Bogusław Zając uroczyście poświęcił i pobłogosławił nowy, pierwszy w historii Szkoły Podstawowej w Prusach sztandar. Ksiądz proboszcz poświęcił również krzyże, które zostaną umieszczone w nowych salach dydaktycznych, o które wzbogaciła się szkoła w Prusach w wyniku realizacji Projektu: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”. Na zakończenie Mszy Świętej mieszkańcy Prus przekazali na ręce księdza proboszcza symboliczne dary ofiarne w postaci m.in. kroniki szkoły oraz plonów ziemi pruskiej.

Czytaj całość
 
Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Rawałowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.10.2013.

Czytaj całość W kwietniu br. wystąpiliśmy z wnioskiem do Zarządu Województwa Małopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2013” na zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy jednostki OSP w Rawałowicach i w miesiącu czerwcu, Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego pomoc ta została nam przyznana w wysokości 40 000 zł.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.09.2013.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia realizacji robót. Postęp prac wskazuje, iż nie grozi nam jakiekolwiek opóźnienie i inwestycja zostanie odebrana w terminie umownym tj. do 30 września br. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu uczniowie szkoły w Prusach jeszcze w tym roku będą mogli korzystać z nowych sal dydaktycznych i ćwiczyć w nowoczesnej sali gimnastycznej. Dzięki realizacji tego projektu warunki nauczania znacznie się poprawią, podobnie estetyka otoczenia szkoły. Przypominamy, iż koszt całkowity zadania na dzień niniejszej informacji to kwota 1 753 273,36 PLN, dofinansowanie w ramach MRPO wynosi 1 190 121,21 PLN. Dokumentacja fotograficzna przedstawiona poniżej najlepiej zobrazuje zaawansowanie robót.

Czytaj całość
 
"Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowosci Luborzyca" - realizacja.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.09.2013.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ; osi IV Leader, umową NR 00158-6530-UM0631236/12 z dnia 05 sierpnia 2013 roku została nam przyznana przez Samorząd Województwa Małopolskiego pomoc finansowana na realizację projektu „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Luborzyca”. Wniosek o środki unijne złożyliśmy w lipcu ubiegłego roku, natomiast przedłużająca się procedura związana z oceną wniosków przez Lokalna Grupę Działania a następnie Urząd Marszałkowski została sfinalizowana ponad rok później wspomnianą wyżej umową.

Czytaj całość
 
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach" - kontynuacja
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.07.2013.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Coraz bliżej zakończenia budowy sali gimnastycznej i rozbudowy szkoły podstawowej w Prusach. Planowany termin odebrania obiektu to koniec września 2013 r. ale w przypadku sprzyjającej pogody jest realna szansa na skrócenie tego terminu. Na bieżąco przebiega również rozliczenie finansowe dotacji unijnej. 05 lipca br. został złożony do Departamentu Funduszy Europejskich już 6 - ty wniosek o płatność. Pozostaje więc tylko rozliczenie końcowe po zrealizowaniu projektu.

Czytaj całość
 
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach" - kontynuacja.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.04.2013.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poprawa warunków pogodowych pozwoliła Wykonawcy podjąć dalsze roboty na budowie w Prusach i miejmy nadzieję że taki stan trwał będzie do zakończenia inwestycji. Mimo przedłużającej się zimy nie odnotowaliśmy opóźnień w realizacji projektu, a to w znacznej mierze dzięki przyspieszeniu robót w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Czytaj całość
 
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach" - kontynuacja.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.01.2013.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji na koniec 2012 roku osiągnęliśmy stan surowy zamknięty obiektu.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.12.2012.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Mimo nadejścia zimy trwają nadal roboty budowlane przy Szkole podstawowej w Prusach.

Czytaj całość
 
Inwestycja w edukację i sport.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.10.2012.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO 2007-2013 budujemy kolejny obiekt dydaktyczno - sportowy przy szkole podstawowej w Prusach

Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Pogoda sprzyja toteż na dzień dzisiejszy nie przewiduje się żadnych opóźnień w realizacji projektu i z końcem roku zgodnie z planem spodziewamy się osiągnąć stan surowy zamknięty. A oto dokumentacja fotograficzna obrazująca postęp robót.

Czytaj całość
 
Zakończone zadanie "Roboty ogólnobudowlane w remizie OSP w Rawałowicach".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.10.2012.

Czytaj całość Zakończone zadanie „Roboty ogólnobudowlane w remizie OSP w Rawałowicach” - projekt współfinansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012”.

W dniu 01 października 2012 roku podpisany został komisyjnie protokół końcowego odbioru robót przeprowadzonych w miesiącu wrześniu br. w remizie OSP w Rawałowicach.

Czytaj całość
 
Roboty ogólnobudowlane w remizie OSP w Rawałowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.09.2012.

Czytaj całość „Roboty ogólnobudowlane w remizie OSP w Rawałowicach” - projekt współfinansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012”.

Czytaj całość
 
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.08.2012.

Z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 realizujemy projekt pn : „ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ NOWCZESNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W PRUSACH”.

Czytaj całość
 
Budujemy kolejny obiekt sportowy w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.07.2012.

Z udziałem funduszy unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 realizujemy projekt pn : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.06.2012.

W maju br. podpisana została Umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projektu : Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach.

Czytaj całość
 
Inwestycji sportowo-edukacyjnych ciąg dalszy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.05.2012.

Dzięki dodatkowym środkom unijnym jakie zostały uruchomione przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na działanie 6.2; schemat B, Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa mamy możliwość realizacji kolejnej sali gimnastycznej na terenie naszej gminy ze znacznym (70%) dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

Czytaj całość
 
Z pomocą Unii Europejskiej będziemy budować salę gimnastyczną w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.04.2012.

We wrześniu 2011 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1120/11 wybrał do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 projekt złożony przez naszą gminę a dotyczący „Rozbudowy Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”.

Czytaj całość
 
Małopolskie remizy 2012 - uczestnictwo w konkursie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.03.2012.

W dniu 16 marca 2012 roku wystąpiliśmy z wnioskiem o pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2012”.

Czytaj całość
 
Otwarcie nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Kocmyrzów I.
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.03.2012.

Czytaj całość

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy"

W czwartek 8 marca br. została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowe w Kocmyrzowie I. Została ona wybudowana w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”. Był to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B; Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wyniosły:1 832 288 zł. z czego refundacja funduszu Unii Europejskiej wyniosła 1 213 627 zł. (70% kosztów kwalifikowanych), a wkład własny pochodzący z budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca 618 662 zł.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 126 - 150 z 210