Fundusze unijne szansą na rozwój.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.02.2012.

Czytaj całość

Z dofinansowaniem Unii Europejskiej; Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Gmina Kocmyrzów – Luborzyca zrealizowała projekt: „Rozbudowę Szkoły Podstawowej wraz z budowa nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”.

Czytaj całość
 
Nowy obiekt sportowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.12.2011.

Czytaj całość

Projekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy.
Realizacja wielu działań, głównie inwestycyjnych możliwa jest dzięki funduszom pomocowym Unii Europejskiej. Obecnie, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 1 215 408,69 zł. ( 70 % kosztów kwalifikowanych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina realizuje projekt „Rozbudowy Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”. Całkowity koszt zadania to kwota 1 774 817 zł.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2011.

Czytaj całość

Projekt finansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trwają prace wykończeniowe na nowopowstałym obiekcie przy Szkole Podstawowej „Kocmyrzów I”. Warunki atmosferyczne są również nadal sprzyjające toteż teren wokół szkoły i nowej sali gimnastycznej został prawie w pełni zagospodarowany zgodnie z projektem. Zaawansowanie robót gwarantuje, iż obiekt zostanie odebrany w terminie umownym i z nowym rokiem kalendarzowym uczniowie będą mogli korzystać z nowych pomieszczeń dydaktycznych i pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.09.2011.

Czytaj całość

Projekt finansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed nami ostatni etap realizacji zadania. Pozostały do wykonania prace wykończeniowe oraz niewielki zakres robót montażowo-instalacyjnych. Pogoda sprzyja i nieprzerwanie trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół nowego obiektu. Na koniec rozbudowana szkoła i nowa sala gimnastyczna zostaną wyposażone w podstawowe pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.

Czytaj całość
 
Otwarcie nowej siedziby Centrum Kultury.
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
12.09.2011.

Czytaj całość

W sobotę 10 września br. odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Centrum Kultury i Promocji naszej Gminy, która znajdować się będzie w budynku wielofunkcyjnym w Baranówce. Otwarcie nowej siedziby Centrum stało się możliwe dzięki zakończeniu przez naszą Gminę realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją i wyposażeniem na cele kulturalno – społeczne w Baranówce”. Inwestycja ta była realizowana i współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, osi Leader; Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Jej koszt całkowity to kwota 540 099,99 zł, natomiast wartość dofinansowania z w/w programu pomocowego to suma 329 539,00 zł.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.08.2011.

Czytaj całość

Projekt finansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Czytaj całość
 
Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją i wyposażeniem na cele kulturalno-społeczne
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.07.2011.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,osi Leader + ; Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy ...
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.06.2011.

Czytaj całość

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013.

Kontynuowane są roboty budowlane związane z rozbudową Szkoły podstawowej Kocmyrzów I o nowe sale dydaktyczne i nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym.

Czytaj całość
 
Remont budynku wielofunkcyjnego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.05.2011.

Czytaj całość

„Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją i wyposażeniem na cele kulturalno-społeczne w miejscowości Baranówka” – trwa realizacja projektu współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, osi LEADER+

Czytaj całość
 
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy" - postępy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.03.2011.

Czytaj całość

Trwa realizacja projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy” (SP Kocmyrzów I) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013; działania 6.2 B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. Jest to kolejna inwestycja którą Gmina nasza realizuje z pomocą funduszy unijnych /Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/. Głównym założeniem do realizacji projektu jest inwestowanie w infrastrukturę edukacyjno-sportową zapewniającą wzrost poziomu życia mieszkańców wsi, zaś celem szczególnym poprawa warunków w zakresie funkcjonalno-użytkowym i socjalno-bytowym szkoły podstawowej, w której z uwagi na trudności lokalowe zajęcia prowadzone są w systemie dwuzmianowym. Największą bolączką uczniów i nauczycieli jest brak sali gimnastycznej z całym zapleczem sanitarnym.

Czytaj całość
 
Podpisanie umowy na nadzór inwestorski nad dalszymi etapami budowy kanalizacji sanitarnej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.01.2011.

Czytaj całość

Dnia 25 stycznia br. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a KDI „Raba” Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. mającym siedzibę w Krakowie ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Prusy, Dojazdów, Krzysztoforzyce, Zastów”.

Czytaj całość
 
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy" - informacja
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.01.2011.

Czytaj całość

Z początkiem października 2010 roku rozpoczęta została rzeczowa realizacja projektu rozbudowy szkoły podstawowej Kocmyrzów I wraz z budową pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Czytaj całość
 
Umowa o dofinansowanie projektu "Remont budynku wielofunkcyjnego ..." podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2011.

W dniu dzisiejszym tj. 05 stycznia 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (oś IV; LEADER +) na realizację projektu „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją i wyposażeniem na cele kulturalno-społeczne w miejscowości Baranówka”.

Czytaj całość
 
Podpisanie umowy na dalsze etapy budowy kanalizacji sanitarnej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.12.2010.

Czytaj całość

W piątek 10 grudnia br. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca podpisane zostały umowy pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Przedsiębiorstwem DROGOP A.M. Gorzałczany Spółka Jawna, z siedzibą ul. Leśna 12, 32-100 Proszowice, na realizację zadań:

  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Dojazdów (cz.2) i Prusy (cz.2)”,
  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Krzysztoforzyce (cz.2)”,
  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Prusy (cz.3) i Zastów (cz.1)”,
  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Zastów (cz.2)”.
Czytaj całość
 
Szkoła Podstawowa "Kocmyrzów I" powiększy się o nowe pomieszczenia i nowoczesną salę gimnastyczną.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.11.2010.

Od października br, trwają roboty budowlane w terenie związane z rozbudową Szkoły Podstawowej „Kocmyrzów I” wraz z budową sali gimnastycznej. Wykonano wykopy i ławy fundamentowe i jeśli pogoda dopisze obiekt stanie w stanie surowym do końca tego roku.

Czytaj całość
 
Zakończona realizacja zadania dofinansowanego w ramach Konkursu "Małopolskie Remizy 2010".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.10.2010.

W dniu 26 października 2010 roku złożyliśmy w Departamencie Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie z wykonania zadania : „Roboty budowlano-montażowe w Remizie OSP w Rawałowicach”.
Roboty budowlano-montażowe zaplanowane do realizacji w remizie OSP w Rawałowicach zostały zrealizowane terminowo i w pełnym zakresie objętym umową z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu.

Czytaj całość
 
Projekt Azbest - Stop!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.09.2010.

W latach 2010 – 2011 na terenie Gmin: Krzeszowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Jerzmanowice - Przeginia, Skała, Sułoszowa realizowany jest projekt pod nazwą „Azbest - stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin powiatu krakowskiego w sprawie usuwania azbestu”.

Czytaj całość
 
Umowa o rozbudowę Szkoły Podstawowej Kocmyrzów I wraz z salą gimnastyczną - podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.09.2010.

Czytaj całość

W dniu 20 września 2010 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Czytaj całość
 
Kolejne pieniądze dla Gminy w ramach Konkursu Małopolskie Remizy 2010
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2010.

W dniu 31 maja 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XLV/733/10 w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Pomoc finansowa została przyznana gminom, które uczestniczyły w ogłoszonym w dniu 16 marca 2010r., przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursie „Małopolskie Remizy – 2010” i złożyły prawidłowe wnioski.

Czytaj całość
 
Azbest - stop!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.07.2010.

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o rozpoczęciu realizacji Projektu „Azbest - stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin powiatu krakowskiego w sprawie usuwania azbestu” MRPO.07.03.00-12-43/09, będącego programem partnerskim, wspólnie realizowanym przez siedem Gmin Powiatu Krakowskiego: Krzeszowice, Skała, Kocmyrzów-Luborzyca, Jerzmanowice-Przeginia, Iwanowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Sułoszowa i Powiat Krakowski.

Czytaj całość
 
Dodatkowe środki dla Centrum Kultury i Promocji
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.07.2010.

Czytaj całość W okresie pierwszego półrocza 2010 roku Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy podjęło skuteczne działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych, które wsparły by jego działalność. I tak w pierwszej kolejności CKiP pozyskało w ramach programu marszałkowskiego "Małopolska- Nasz Region, Nasza Szansa" dotację w wysokości 4 tysięcy złotych. Została ona pozyskana w konkursie ofert na realizację zadania w dziedzinie kultury. Kwota ta przeznaczona została na "Regionalne Święto Folkloru" zorganizowane w ramach Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Czytaj całość
 
Uroczyste otwarcie nowego Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
28.06.2010.

Czytaj całość W sobotę 26 czerwca br. został uroczyście otwarty nowy Ośrodek Zdrowia w Kocmyrzowie. Będzie on pełnił funkcję Gminnej Przychodni Zdrowia wraz z apteką. Nowo wybudowany ośrodek jest budynkiem wolno stojącym, dwukondygnacyjnym o całkowitej kubaturze 2668 metrów sześciennych i powierzchni użytkowej 359 metrów kwadratowych. Na parterze budynku znajdować się będą pomieszczenia Przychodni Zdrowia dla Dorosłych, Zespół Zdrowego Dziecka, Zespół Dziecka Chorego, gabinety specjalistyczne, zabiegowe oraz apteka. Natomiast na piętrze pomieszczenia socjalno - administracyjne. Całkowity koszt budowy nowego ośrodka wyniósł 3 140 000, 00 zł (brutto). Uroczystość otwarcia nowej Gminnej Przychodni Zdrowia rozpoczęło powitanie przez pana Marka Jamborskiego - Wójta naszej Gminy przybyłych na tą uroczystość Gości.

Czytaj całość
 
Umowa o dofinansowaniu budowy nowej sali gimnastycznej - podpisana
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
10.06.2010.

Czytaj całość

W środę 9 czerwca br. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca podpisana została umowa o dofinansowaniu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizacji zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy" (szkoła ta to inaczej Szkoła Podstawowa Kocmyrzów I). Umowę podpisali w imieniu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca pan Marek Jamborski - Wójt Gminy, a w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego pan Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Czytaj całość
 
III Małopolskie Targi Funduszy Europejskich
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
11.05.2010.

Czytaj całość

Dnia 10 maja br. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyły się III Małopolskie Targi Funduszy Europejskich. Uczestnicy tegorocznych Targów mogli uzyskać szczegółowe informacje o możliwości pozyskania środków pomocowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentowane były m.in. materiały promocyjne dotyczące realizacji Projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Naszą Gminę na Targach w Krakowie reprezentowali pan Wiesław Wójcik - Zastępca Wójta Gminy oraz pracownicy Jednostki Realizującej Projekt. Targom towarzyszyła konferencja, której tematem było pozyskanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej.

Czytaj całość
 
Dofinansowanie Projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.04.2010.

logo

Dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dniu 08 kwietnia 2010 roku zostaliśmy poinformowani, iż na mocy Uchwały nr 349/2010 z dnia 30.03.2010 r. nasz Projekt został wybrany przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w kwocie 1 871 130,57 zł. w ramach Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schematu B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa - Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Obecnie przygotowujemy dokumenty i informacje niezbędne do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 151 - 175 z 210