Inwestycja w edukację i sport.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.10.2012.

Czytaj całość
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”

Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO 2007-2013 budujemy kolejny obiekt dydaktyczno - sportowy przy szkole podstawowej w Prusach

Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Pogoda sprzyja toteż na dzień dzisiejszy nie przewiduje się żadnych opóźnień w realizacji projektu i z końcem roku zgodnie z planem spodziewamy się osiągnąć stan surowy zamknięty. A oto dokumentacja fotograficzna obrazująca postęp robót.

Czytaj całość
 
Zakończone zadanie "Roboty ogólnobudowlane w remizie OSP w Rawałowicach".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.10.2012.

Czytaj całość Zakończone zadanie „Roboty ogólnobudowlane w remizie OSP w Rawałowicach” - projekt współfinansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012”.

W dniu 01 października 2012 roku podpisany został komisyjnie protokół końcowego odbioru robót przeprowadzonych w miesiącu wrześniu br. w remizie OSP w Rawałowicach.

Czytaj całość
 
Roboty ogólnobudowlane w remizie OSP w Rawałowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.09.2012.

Czytaj całość „Roboty ogólnobudowlane w remizie OSP w Rawałowicach” - projekt współfinansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012”.

Czytaj całość
 
Kontynuacja budowy sali gimnastycznej wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.08.2012.

Z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 realizujemy projekt pn : „ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ NOWCZESNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W PRUSACH”.

Czytaj całość
 
Budujemy kolejny obiekt sportowy w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.07.2012.

Z udziałem funduszy unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 realizujemy projekt pn : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.06.2012.

W maju br. podpisana została Umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projektu : Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach.

Czytaj całość
 
Inwestycji sportowo-edukacyjnych ciąg dalszy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.05.2012.

Dzięki dodatkowym środkom unijnym jakie zostały uruchomione przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na działanie 6.2; schemat B, Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa mamy możliwość realizacji kolejnej sali gimnastycznej na terenie naszej gminy ze znacznym (70%) dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

Czytaj całość
 
Z pomocą Unii Europejskiej będziemy budować salę gimnastyczną w Prusach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.04.2012.

We wrześniu 2011 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1120/11 wybrał do dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 projekt złożony przez naszą gminę a dotyczący „Rozbudowy Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”.

Czytaj całość
 
Małopolskie remizy 2012 - uczestnictwo w konkursie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.03.2012.

W dniu 16 marca 2012 roku wystąpiliśmy z wnioskiem o pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2012”.

Czytaj całość
 
Otwarcie nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Kocmyrzów I.
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.03.2012.

Czytaj całość

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy"

W czwartek 8 marca br. została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowe w Kocmyrzowie I. Została ona wybudowana w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”. Był to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B; Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wyniosły:1 832 288 zł. z czego refundacja funduszu Unii Europejskiej wyniosła 1 213 627 zł. (70% kosztów kwalifikowanych), a wkład własny pochodzący z budżetu gminy Kocmyrzów-Luborzyca 618 662 zł.

Czytaj całość
 
Fundusze unijne szansą na rozwój.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.02.2012.

Czytaj całość

Z dofinansowaniem Unii Europejskiej; Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Gmina Kocmyrzów – Luborzyca zrealizowała projekt: „Rozbudowę Szkoły Podstawowej wraz z budowa nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”.

Czytaj całość
 
Nowy obiekt sportowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.12.2011.

Czytaj całość

Projekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy.
Realizacja wielu działań, głównie inwestycyjnych możliwa jest dzięki funduszom pomocowym Unii Europejskiej. Obecnie, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 1 215 408,69 zł. ( 70 % kosztów kwalifikowanych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gmina realizuje projekt „Rozbudowy Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”. Całkowity koszt zadania to kwota 1 774 817 zł.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2011.

Czytaj całość

Projekt finansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Trwają prace wykończeniowe na nowopowstałym obiekcie przy Szkole Podstawowej „Kocmyrzów I”. Warunki atmosferyczne są również nadal sprzyjające toteż teren wokół szkoły i nowej sali gimnastycznej został prawie w pełni zagospodarowany zgodnie z projektem. Zaawansowanie robót gwarantuje, iż obiekt zostanie odebrany w terminie umownym i z nowym rokiem kalendarzowym uczniowie będą mogli korzystać z nowych pomieszczeń dydaktycznych i pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.09.2011.

Czytaj całość

Projekt finansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przed nami ostatni etap realizacji zadania. Pozostały do wykonania prace wykończeniowe oraz niewielki zakres robót montażowo-instalacyjnych. Pogoda sprzyja i nieprzerwanie trwają roboty związane z zagospodarowaniem terenu wokół nowego obiektu. Na koniec rozbudowana szkoła i nowa sala gimnastyczna zostaną wyposażone w podstawowe pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy.

Czytaj całość
 
Otwarcie nowej siedziby Centrum Kultury.
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
12.09.2011.

Czytaj całość

W sobotę 10 września br. odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Centrum Kultury i Promocji naszej Gminy, która znajdować się będzie w budynku wielofunkcyjnym w Baranówce. Otwarcie nowej siedziby Centrum stało się możliwe dzięki zakończeniu przez naszą Gminę realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją i wyposażeniem na cele kulturalno – społeczne w Baranówce”. Inwestycja ta była realizowana i współfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, osi Leader; Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Jej koszt całkowity to kwota 540 099,99 zł, natomiast wartość dofinansowania z w/w programu pomocowego to suma 329 539,00 zł.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.08.2011.

Czytaj całość

Projekt finansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Czytaj całość
 
Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją i wyposażeniem na cele kulturalno-społeczne
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.07.2011.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,osi Leader + ; Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Czytaj całość
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy ...
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.06.2011.

Czytaj całość

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013.

Kontynuowane są roboty budowlane związane z rozbudową Szkoły podstawowej Kocmyrzów I o nowe sale dydaktyczne i nowoczesną, pełnowymiarową salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym.

Czytaj całość
 
Remont budynku wielofunkcyjnego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
17.05.2011.

Czytaj całość

„Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją i wyposażeniem na cele kulturalno-społeczne w miejscowości Baranówka” – trwa realizacja projektu współfinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013; działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, osi LEADER+

Czytaj całość
 
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy" - postępy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.03.2011.

Czytaj całość

Trwa realizacja projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy” (SP Kocmyrzów I) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013; działania 6.2 B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. Jest to kolejna inwestycja którą Gmina nasza realizuje z pomocą funduszy unijnych /Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/. Głównym założeniem do realizacji projektu jest inwestowanie w infrastrukturę edukacyjno-sportową zapewniającą wzrost poziomu życia mieszkańców wsi, zaś celem szczególnym poprawa warunków w zakresie funkcjonalno-użytkowym i socjalno-bytowym szkoły podstawowej, w której z uwagi na trudności lokalowe zajęcia prowadzone są w systemie dwuzmianowym. Największą bolączką uczniów i nauczycieli jest brak sali gimnastycznej z całym zapleczem sanitarnym.

Czytaj całość
 
Podpisanie umowy na nadzór inwestorski nad dalszymi etapami budowy kanalizacji sanitarnej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.01.2011.

Czytaj całość

Dnia 25 stycznia br. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a KDI „Raba” Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. mającym siedzibę w Krakowie ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Prusy, Dojazdów, Krzysztoforzyce, Zastów”.

Czytaj całość
 
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy" - informacja
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.01.2011.

Czytaj całość

Z początkiem października 2010 roku rozpoczęta została rzeczowa realizacja projektu rozbudowy szkoły podstawowej Kocmyrzów I wraz z budową pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Czytaj całość
 
Umowa o dofinansowanie projektu "Remont budynku wielofunkcyjnego ..." podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2011.

W dniu dzisiejszym tj. 05 stycznia 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (oś IV; LEADER +) na realizację projektu „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją i wyposażeniem na cele kulturalno-społeczne w miejscowości Baranówka”.

Czytaj całość
 
Podpisanie umowy na dalsze etapy budowy kanalizacji sanitarnej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.12.2010.

Czytaj całość

W piątek 10 grudnia br. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca podpisane zostały umowy pomiędzy Gminą Kocmyrzów – Luborzyca, a Przedsiębiorstwem DROGOP A.M. Gorzałczany Spółka Jawna, z siedzibą ul. Leśna 12, 32-100 Proszowice, na realizację zadań:

  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Dojazdów (cz.2) i Prusy (cz.2)”,
  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Krzysztoforzyce (cz.2)”,
  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Prusy (cz.3) i Zastów (cz.1)”,
  • „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości: Zastów (cz.2)”.
Czytaj całość
 
Szkoła Podstawowa "Kocmyrzów I" powiększy się o nowe pomieszczenia i nowoczesną salę gimnastyczną.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.11.2010.

Od października br, trwają roboty budowlane w terenie związane z rozbudową Szkoły Podstawowej „Kocmyrzów I” wraz z budową sali gimnastycznej. Wykonano wykopy i ławy fundamentowe i jeśli pogoda dopisze obiekt stanie w stanie surowym do końca tego roku.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 151 - 175 z 220