Zakończona realizacja zadania dofinansowanego w ramach Konkursu "Małopolskie Remizy 2010".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.10.2010.

W dniu 26 października 2010 roku złożyliśmy w Departamencie Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie z wykonania zadania : „Roboty budowlano-montażowe w Remizie OSP w Rawałowicach”.
Roboty budowlano-montażowe zaplanowane do realizacji w remizie OSP w Rawałowicach zostały zrealizowane terminowo i w pełnym zakresie objętym umową z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu.

Czytaj całość
 
Projekt Azbest - Stop!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.09.2010.

W latach 2010 – 2011 na terenie Gmin: Krzeszowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Jerzmanowice - Przeginia, Skała, Sułoszowa realizowany jest projekt pod nazwą „Azbest - stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin powiatu krakowskiego w sprawie usuwania azbestu”.

Czytaj całość
 
Umowa o rozbudowę Szkoły Podstawowej Kocmyrzów I wraz z salą gimnastyczną - podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.09.2010.

Czytaj całość

W dniu 20 września 2010 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Czytaj całość
 
Kolejne pieniądze dla Gminy w ramach Konkursu Małopolskie Remizy 2010
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2010.

W dniu 31 maja 2010 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr XLV/733/10 w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Pomoc finansowa została przyznana gminom, które uczestniczyły w ogłoszonym w dniu 16 marca 2010r., przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursie „Małopolskie Remizy – 2010” i złożyły prawidłowe wnioski.

Czytaj całość
 
Azbest - stop!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.07.2010.

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje o rozpoczęciu realizacji Projektu „Azbest - stop! Porozumienie ekologicznych i przyjaznych środowisku gmin powiatu krakowskiego w sprawie usuwania azbestu” MRPO.07.03.00-12-43/09, będącego programem partnerskim, wspólnie realizowanym przez siedem Gmin Powiatu Krakowskiego: Krzeszowice, Skała, Kocmyrzów-Luborzyca, Jerzmanowice-Przeginia, Iwanowice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Sułoszowa i Powiat Krakowski.

Czytaj całość
 
Dodatkowe środki dla Centrum Kultury i Promocji
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
09.07.2010.

Czytaj całość W okresie pierwszego półrocza 2010 roku Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy podjęło skuteczne działania na rzecz pozyskania dodatkowych środków finansowych, które wsparły by jego działalność. I tak w pierwszej kolejności CKiP pozyskało w ramach programu marszałkowskiego "Małopolska- Nasz Region, Nasza Szansa" dotację w wysokości 4 tysięcy złotych. Została ona pozyskana w konkursie ofert na realizację zadania w dziedzinie kultury. Kwota ta przeznaczona została na "Regionalne Święto Folkloru" zorganizowane w ramach Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Czytaj całość
 
Uroczyste otwarcie nowego Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
28.06.2010.

Czytaj całość W sobotę 26 czerwca br. został uroczyście otwarty nowy Ośrodek Zdrowia w Kocmyrzowie. Będzie on pełnił funkcję Gminnej Przychodni Zdrowia wraz z apteką. Nowo wybudowany ośrodek jest budynkiem wolno stojącym, dwukondygnacyjnym o całkowitej kubaturze 2668 metrów sześciennych i powierzchni użytkowej 359 metrów kwadratowych. Na parterze budynku znajdować się będą pomieszczenia Przychodni Zdrowia dla Dorosłych, Zespół Zdrowego Dziecka, Zespół Dziecka Chorego, gabinety specjalistyczne, zabiegowe oraz apteka. Natomiast na piętrze pomieszczenia socjalno - administracyjne. Całkowity koszt budowy nowego ośrodka wyniósł 3 140 000, 00 zł (brutto). Uroczystość otwarcia nowej Gminnej Przychodni Zdrowia rozpoczęło powitanie przez pana Marka Jamborskiego - Wójta naszej Gminy przybyłych na tą uroczystość Gości.

Czytaj całość
 
Umowa o dofinansowaniu budowy nowej sali gimnastycznej - podpisana
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
10.06.2010.

Czytaj całość

W środę 9 czerwca br. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca podpisana została umowa o dofinansowaniu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego realizacji zadania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy" (szkoła ta to inaczej Szkoła Podstawowa Kocmyrzów I). Umowę podpisali w imieniu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca pan Marek Jamborski - Wójt Gminy, a w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego pan Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Czytaj całość
 
III Małopolskie Targi Funduszy Europejskich
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
11.05.2010.

Czytaj całość

Dnia 10 maja br. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyły się III Małopolskie Targi Funduszy Europejskich. Uczestnicy tegorocznych Targów mogli uzyskać szczegółowe informacje o możliwości pozyskania środków pomocowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Na stoisku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentowane były m.in. materiały promocyjne dotyczące realizacji Projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Naszą Gminę na Targach w Krakowie reprezentowali pan Wiesław Wójcik - Zastępca Wójta Gminy oraz pracownicy Jednostki Realizującej Projekt. Targom towarzyszyła konferencja, której tematem było pozyskanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej.

Czytaj całość
 
Dofinansowanie Projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.04.2010.

logo

Dofinansowanie Projektu: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Luborzycy” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dniu 08 kwietnia 2010 roku zostaliśmy poinformowani, iż na mocy Uchwały nr 349/2010 z dnia 30.03.2010 r. nasz Projekt został wybrany przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w kwocie 1 871 130,57 zł. w ramach Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schematu B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa - Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Obecnie przygotowujemy dokumenty i informacje niezbędne do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu.

 
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.04.2010.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 776 Kraków-Proszowice-Ostrów część II: odcinek Kocmyrzów - Proszowice oraz Proszowice - granica woj. Małopolskiego.

Pełny tekst Obwieszczenia: PDF - 320 KB

 
Fundusze Unijne dla każdego
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
23.04.2010.

We środę 21 kwietnia br. na sali obrad Urzędu Gminy konsultantka Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego prowadziła spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Konsultacje te cieszyły się znacznym zainteresowaniem Mieszkańców naszej Gminy. Najwięcej pytań kierowanych do przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego dotyczyło możliwości pozyskania wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub też jej rozszerzenia i rozwoju.

Zdjęcia: Robert Adamski

 
Udział w Konkursie "Małopolskie Remizy 2010"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.04.2010.

W dniu 08 kwietnia 2010 roku złożyliśmy wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2010” na realizację zadania : „Roboty budowlano-montażowe w remizie OSP w Rawałowicach”.

Czytaj całość
 
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej 776
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.03.2010.

Zamieszczamy obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków - Proszowice - Ostrów - cz. II: odcinek Kocmyrzów - Proszowice oraz Proszowice - granica województwa małopolskiego. oraz o wydaniu postanowienia o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, w terminie do 16 kwietnia 2010 r.

Czytaj całość
 
Strona WWW dla projektu: "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I"
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
12.03.2010.

logo

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że uruchomiona została nowa strona internetowa www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/kanalizacja dla projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap I" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj całość
 
Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Baranówka
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.01.2010.

Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją i wyposażeniem na cele kulturalno-społeczne w miejscowości Baranówka

W dniu 14 stycznia 2010 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca złożyła w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa” wniosek o dofinansowanie w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Czytaj całość
 
Modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną w Kocmyrzowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.12.2009.

Czytaj całośćINFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO Z NAWIERZCHNIĄ NATURALNĄ W KOCMYRZOWIE” REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „ORLIK PLUS”.

 

Województwo Małopolskie wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w roku 2009 przystąpiło do realizacji programu polegającego na remontach i modernizacji boisk sportowych z nawierzchnią naturalną pod nazwą „ORLIK PLUS”.

Czytaj całość
 
Unijne środki na budowę kanalizacji
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
25.11.2009.

Czytaj całośćDnia 20 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowaniu realizacji projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I", pomiędzy Gminą Kocmyrzów - Luborzyca a Instytucją Wdrażającą, jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W imieniu naszej Gminy umowę podpisał pan Marek Jamborski - Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy pani Haliny Markiewicz, a w imieniu WFOŚ i GW w Krakowie jego Prezes Zarządu pan Krzysztof Bolek.

Czytaj całość
 
Modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną w Kocmyrzowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2009.

Czytaj całość Zadanie realizowane w ramach Programu „ORLIK PLUS” finansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego.

Do końca listopada br. trwać będą roboty modernizacyjne w Kocmyrzowie polegające na ogrodzeniu boiska sportowego wraz z wykonaniem bramki i bramy wjazdowej oraz urządzeniem terenu zieleni. Ponadto obiekt wyposażony zostanie w toalety dla widzów.

Czytaj całość
 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w centrum Baranówki
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2009.

Czytaj całość

 

Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW).

 

Dobiega końca realizacja Projektu urządzenia przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w Baranówce w ramach którego zostały wykonane parkingi, chodniki i drogi komunikacyjne. Posadzone zostały również w otoczeniu budynku drzewka i krzewy. Niniejszy Projekt, objęty wnioskiem aplikacyjnym o pomoc finansową do PROW –„Odnowa i rozwój wsi” złożonym w marcu 2009 roku został pozytywnie rozpatrzony przez Samorząd Województwa Małopolskiego, o czym zostaliśmy poinformowani pismem z dnia 9 listopada 2009 r. i tym samym zaproszeni na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy w postaci refundacji poniesionych kosztów.

Czytaj całość
 
Wnioski o dofinansowanie Projektów rozbudowy Szkół Podstawowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.09.2009.
Wnioski o dofinansowanie Projektów rozbudowy Szkół Podstawowych Kocmyrzów I oraz Prusy o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne i sale gimnastyczne wraz z zapleczem socjalnym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - zostały złożone.
Czytaj całość
 
Ogłoszenie o naborze wniosków dla mikroprzedsiębiorstw
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.09.2009.

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Gospodarka regionalnej szansy” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A   "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

 

Czytaj całość
 
Fundusz Spójności - 30 milionów dla Gminy na budowę kanalizacji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.06.2009.
Czytaj całośćW dniu wczorajszym, w wielickim Zamku, Muzeum Żup Solnych Wójt Gminy Marek Jamborski odebrał z rąk Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska Głównego Geologa Kraju Henryka Jacka Jezierskiego potwierdzenie decyzji o dofinansowaniu z Funduszu Spójności Projektu budowy sieci kanalizacyjnej w naszej gminie.
Czytaj całość
 
Program "Orlik Plus"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.06.2009.

W dniu 22 maja 2009 roku Gmina złożyła formularz aplikacyjny do Programu pn. „ORLIK PLUS”, którego realizacja zakłada dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego – w ramach pomocy finansowej dla JST – remontów i modernizacji boisk sportowych z nawierzchnią naturalną wraz z zapleczem. Wymagany termin realizacji zadań z Programu: 30 listopada 2009 roku.

Czytaj całość
 
Umowa o pomoc finansową na realizację remontu drogi gminnej Nr K-600267
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.04.2009.
W dniu 29 kwietnia 2009 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podpisała umowę Nr II/66/GI/819/09 z Województwem Małopolskim o pomoc finansową w formie dotacji na zadanie inwestycyjne „REMONT DROGI GMINNEJ NR K-600267 MACIEJOWICE-ŁUCZYCE” w wysokości 200 000 zł. Całkowity, szacunkowy koszt zadania 649 000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2009. Trwa przygotowanie dokumentacji techniczno/przetargowej.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 176 - 200 z 220