Oświetlenie uliczne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.11.2016.

Czytaj całość Wzdłuż drogi powiatowej nr 2161k relacji Słomniki – Kocmyrzów na odcinku pomiędzy Wysiołkiem Luborzyckim, a Lasem Marszowskim zostało rozbudowane oświetlenie uliczne ze stacji trafo nr 2532. Rozbudowa kolejnego odcinka oświetlenia polegała na montażu przewodów izolowanych o długości 615mb wraz z montażem 5 szt. opraw oświetleniowych.

Czytaj całość
 
Przebudowa budynku przeznaczonego na lokale socjalne w Zastowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2016.

Dobiegają końca roboty budowlane prowadzone w ramach realizowanego projektu polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na lokale socjalne w miejscowości Zastów. Projekt ten finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego "Programu wsparcia budownictwa socjalnego".

Czytaj całość
 
Projektujemy sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych w Łuczycach oraz w Goszycach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.10.2016.
Czytaj całość Od września br. trwają prace projektowe nad opracowaniem projektów sal gimnastycznych wraz z ich otoczeniem przy szkołach podstawowych w Goszycach i Łuczycach. I etap prac obejmuje opracowanie koncepcji przedmiotowych obiektów.
Czytaj całość
 
Zakończenie remontu drogi gminnej publicznej nr K600267 "Łuczyce-Maciejowice"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.10.2016.

Czytaj całość Zakończono remont drogi gminnej publicznej nr K600267 „Łuczyce-Maciejowice” na odcinku 2300mb. Zakres robót obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy kruszywem i odtworzenie rowów. Wartość inwestycji wyniosła 386 170,00 zł.

Czytaj całość
 
Program grantowy NASZE POWIETRZE
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2016.
Ogłoszony został nabór wniosków do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”, realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach zintegrowanego projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej.
Czytaj całość
 
"MAŁOPOLSKIE REMIZY 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.09.2016.

Zadanie zrealizowane z pomocą finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy”
Zakończone zostały kompleksowe roboty remontowo-budowlane na remizie OSP w Skrzeszowicach”.

Czytaj całość
 
Wnioski o przebudowę dróg gminnych złożone w ramach PROW 2014-2020.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.09.2016.
W Urzędzie Marszałkowskim trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych przez gminę trzech wniosków o unijne wsparcie finansowe przebudowy kilku odcinków dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Czytaj całość
 
Zagospodarowanie zielenią terenów w centrum gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.09.2016.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku złożone zostało sprawozdanie z wykonania zadania „Urządzenie terenów zielonych w centrum gminy Kocmyrzów-Luborzyca”. Dofinansowanie ze strony Funduszu to kwota w wysokości 7 674 zł (40 % kosztów zadania). Czekamy na ostateczne rozliczenie zadania i refundację kosztów.

 
Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.09.2016.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 poniżej przedstawiamy Państwu ogólne procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.

Czytaj całość
 
Umowa dotacji na zagospodarowanie zielenią terenów w centrum gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.08.2016.

W dniu 03 sierpnia 2016 roku podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dotację na zadanie: „Urządzenie terenów zielonych w centrum gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.

Czytaj całość
 
Umowy dotacji w ramach Konkursów "Małopolskie Remizy 2016" i "Bezpieczna Małopolska 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.08.2016.

Czytaj całość W dniu 05 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla kilku jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Czytaj całość
 
Przebudowa budynku przeznaczonego na lokale socjalne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.07.2016.

Czytaj całość Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego.
W ramach umowy zawartej w dniu 10.02.2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Gmina otrzyma środki finansowe na pokrycie części kosztów (40% kosztu dokumentacji projektowej, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego) utworzenia 16 lokali socjalnych w Zastowie.

Czytaj całość
 
Urządzenie terenów zielonych w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.07.2016.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie : Urządzenie terenów zielonych w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. poinformował nas, iż Uchwałą Zarządu została nam przyznana dotacja w wysokości 7 674 zł na urządzenie zieleni w centrum naszej gminy (na ogólny koszt zadania w wysokości 19 178 zł).

Czytaj całość
 
Małopolskie NGO - rozwój i współpraca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.07.2016.

Federacja MAŁOPOLSKA POZARZĄDOWA zaprasza małopolskie organizacje pozarządowe do udziału w Projekcie „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca”.

Czytaj całość
 
Głosujemy na zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.07.2016.

Czytaj całość Od 18 czerwca 2016 r. do 06 lipca 2016 r. oddajemy swój głos na zadanie o zasięgu subregionalnym zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego pn: Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w gminach Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Skawina, Zabierzów i Zielonki

Czytaj całość
 
Wnioski o przebudowę dróg gminnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.06.2016.

W dniu 06 czerwca 2016 roku w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM złożyliśmy trzy wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Czytaj całość
 
"Małe granty" dla organizacji pozarządowych - po nowemu
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.05.2016.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. "małych grantów" obowiązują uproszczone formularze oferty i sprawozdania. Nowe formularze zaczynają obowiązywać od 10 maja 2016 r. czyli wnioski składane od tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach.

Czytaj całość
 
Konkurs  Małopolskie Remizy 2016  rozstrzygnięty
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.05.2016.
W dniu 25 kwietnia 2016 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich.
Czytaj całość
 
Konkurs - Bezpieczna Małopolska 2016
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.04.2016.
W dniu 15 marca 2016 r. został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy ramach Konkursu pn. „ BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2016”
Czytaj całość
 
Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.04.2016.

Masz pomysł, jak poprawić jakość życia w Twojej okolicy? Budżet Obywatelski jest właśnie dla Ciebie! Pobierz i wypełnij formularz, zdobądź poparcie mieszkańców i złóż wniosek, a później promuj swoje zadanie!

Więcej informacji na stronie www.bo.malopolska.pl

 
Konkurs "KAPLICZKA 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.03.2016.

Czytaj całość W dniu 04 marca 2016 r. do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorsko-budowlanych w ramach Konkursu „KAPLICZKA 2016”. Przedmiotem wniosku jest odnowienie kapliczki p.w. Matki Bożej Gwiezdnej w Wysiołku Luborzyckim.

Czytaj całość
 
Konkurs grantowy Kulczyk Foundation dla organizacji pozarządowych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.03.2016.
Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów zmieniających otoczenie i angażujących społeczności lokalne.
Czytaj całość
 
Konkurs "Małopolskie Remizy 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.03.2016.

W dniu 26 lutego 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie prac remontowo-budowlanych w ramach Konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY”.
Przedmiotem wniosku w tym roku jest remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach.

Czytaj całość
 
I etap budowy szkoły w Karniowie - zakończony.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.02.2016.

Czytaj całość Zgodnie z umową z Wykonawcą robót, z końcem stycznia br. zakończony został I etap budowy szkoły podstawowej w Karniowie. Osiągnęliśmy stan surowy otwarty. W roku bieżącym roboty będą nadal kontynuowane w miarę możliwości finansowych gminnego budżetu. Budynek szkoły prezentuje się okazale.

Czytaj całość
 
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.02.2016.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi nabory wniosków organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 76 - 100 z 210