Przebudowa odcinków dróg gminnych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.01.2017.

Czytaj całość
„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Czulice (K600347), Goszyce-Wilków (K600278), Łososkowice (K600298), Prusy (K600313) i Skrzeszowice (K600292) na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” mająca na celu przebudowę 5.6429 km dróg gminnych dla poprawy dostępności do 14-tu obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj całość
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sadowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.01.2017.
WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Sadowie.
Czytaj całość
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Prusy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.01.2017.
WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Prusy.
Czytaj całość
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dojazdów
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.01.2017.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w miejscowości Dojazdó.

Czytaj całość
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - projekt ZIT.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.01.2017.
Z końcem ubiegłego roku opracowany został i złożony do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, jako Instytucji Pośredniczącej (IP) w przygotowaniu wniosków ZIT, wstępny wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Czytaj całość
 
Uroczyste otwarcie budynku socjalnego w Zastowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.12.2016.

Dnia 6 grudnia 2016r., w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowości Zastów nastąpiło uroczyste otwarcie budynku socjalnego. Zaproszonych gości w osobach: Pan Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski, Pan Stanisław Wolnik Dyrektor Oddziału Małopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Józef Rysak Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, Pan Antoni Rumian Wójt Gminy Michałowice, Pan Tadeusz Wójtowicz Wójt Gminy Wielka Wieś, Pan Łukasz Gliński Zastępca Wójta Gminy Liszki, Pan Jerzy Rusek Prezes Zarządu Extreme Sp z o.o., Pan Piotr Serafin Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Pan Janusz Szkatuła Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budopol Sp z o.o., ks Jan Krzyżowski Proboszcz Parafii w Kantorowicach, ks Bogusław Zając Proboszcz Parafii w Prusach, ks Wiesław Cholewa Proboszcz Parafii w Raciborowicach, Pan Krzysztof Malik Radny Powiatu Krakowskiego, Pan Andrzej Szwajca Komendant Gminny OSP, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pracownicy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, serdecznie przywitał Pan Marek Jamborski Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Pani Agnieszka Kozłowska Inspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

Czytaj całość
 
Umowy o dokumentację projektową budowy parkingów P&R
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.12.2016.

Dnia 10.11.2016 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca podpisano odrębne umowy na opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych wraz z pozyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę dla pięciu parkingów typu ,,parkuj i jedź” (P&R – park and ride)

Czytaj całość
 
Dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.11.2016.


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 14 listopada 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

Czytaj całość
 
Oświetlenie uliczne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.11.2016.

Czytaj całość W miejscowości Wola Luborzycka - kolonia Zagaje, wzdłuż drogi gminnej, koło lasu zostało wykonane oświetlenie drogowe. Wykonano linię napowietrzną o długości 115mb wraz z montażem 3 szt. opraw oświetleniowych typu: SGS-101/70W oraz szafę SON 1.

Czytaj całość
 
Oświetlenie uliczne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.11.2016.

Czytaj całość W miejscowości Goszcza od stacji transformatorowej nr 2722, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku przystanku PKP zostało wykonane oświetlenie uliczne. Zrealizowano linię napowietrzną o długości 151mb wraz z zamontowaniem 6 szt. opraw oświetleniowych SGS-101/70 oraz szafę SON.

Czytaj całość
 
Oświetlenie uliczne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.11.2016.

Czytaj całość Wzdłuż drogi powiatowej nr 2161k relacji Słomniki – Kocmyrzów na odcinku pomiędzy Wysiołkiem Luborzyckim, a Lasem Marszowskim zostało rozbudowane oświetlenie uliczne ze stacji trafo nr 2532. Rozbudowa kolejnego odcinka oświetlenia polegała na montażu przewodów izolowanych o długości 615mb wraz z montażem 5 szt. opraw oświetleniowych.

Czytaj całość
 
Przebudowa budynku przeznaczonego na lokale socjalne w Zastowie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2016.

Dobiegają końca roboty budowlane prowadzone w ramach realizowanego projektu polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na lokale socjalne w miejscowości Zastów. Projekt ten finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego "Programu wsparcia budownictwa socjalnego".

Czytaj całość
 
Projektujemy sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych w Łuczycach oraz w Goszycach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.10.2016.
Czytaj całość Od września br. trwają prace projektowe nad opracowaniem projektów sal gimnastycznych wraz z ich otoczeniem przy szkołach podstawowych w Goszycach i Łuczycach. I etap prac obejmuje opracowanie koncepcji przedmiotowych obiektów.
Czytaj całość
 
Zakończenie remontu drogi gminnej publicznej nr K600267 "Łuczyce-Maciejowice"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.10.2016.

Czytaj całość Zakończono remont drogi gminnej publicznej nr K600267 „Łuczyce-Maciejowice” na odcinku 2300mb. Zakres robót obejmował położenie nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy kruszywem i odtworzenie rowów. Wartość inwestycji wyniosła 386 170,00 zł.

Czytaj całość
 
Program grantowy NASZE POWIETRZE
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2016.
Ogłoszony został nabór wniosków do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”, realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach zintegrowanego projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej.
Czytaj całość
 
"MAŁOPOLSKIE REMIZY 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.09.2016.

Zadanie zrealizowane z pomocą finansową z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy”
Zakończone zostały kompleksowe roboty remontowo-budowlane na remizie OSP w Skrzeszowicach”.

Czytaj całość
 
Wnioski o przebudowę dróg gminnych złożone w ramach PROW 2014-2020.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.09.2016.
W Urzędzie Marszałkowskim trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych przez gminę trzech wniosków o unijne wsparcie finansowe przebudowy kilku odcinków dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Czytaj całość
 
Zagospodarowanie zielenią terenów w centrum gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.09.2016.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku złożone zostało sprawozdanie z wykonania zadania „Urządzenie terenów zielonych w centrum gminy Kocmyrzów-Luborzyca”. Dofinansowanie ze strony Funduszu to kwota w wysokości 7 674 zł (40 % kosztów zadania). Czekamy na ostateczne rozliczenie zadania i refundację kosztów.

 
Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.09.2016.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 poniżej przedstawiamy Państwu ogólne procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.

Czytaj całość
 
Umowa dotacji na zagospodarowanie zielenią terenów w centrum gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.08.2016.

W dniu 03 sierpnia 2016 roku podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dotację na zadanie: „Urządzenie terenów zielonych w centrum gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.

Czytaj całość
 
Umowy dotacji w ramach Konkursów "Małopolskie Remizy 2016" i "Bezpieczna Małopolska 2016"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.08.2016.

Czytaj całość W dniu 05 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla kilku jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Czytaj całość
 
Przebudowa budynku przeznaczonego na lokale socjalne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.07.2016.

Czytaj całość Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego.
W ramach umowy zawartej w dniu 10.02.2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Gmina otrzyma środki finansowe na pokrycie części kosztów (40% kosztu dokumentacji projektowej, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego) utworzenia 16 lokali socjalnych w Zastowie.

Czytaj całość
 
Urządzenie terenów zielonych w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.07.2016.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie : Urządzenie terenów zielonych w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. poinformował nas, iż Uchwałą Zarządu została nam przyznana dotacja w wysokości 7 674 zł na urządzenie zieleni w centrum naszej gminy (na ogólny koszt zadania w wysokości 19 178 zł).

Czytaj całość
 
Małopolskie NGO - rozwój i współpraca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.07.2016.

Federacja MAŁOPOLSKA POZARZĄDOWA zaprasza małopolskie organizacje pozarządowe do udziału w Projekcie „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca”.

Czytaj całość
 
Głosujemy na zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.07.2016.

Czytaj całość Od 18 czerwca 2016 r. do 06 lipca 2016 r. oddajemy swój głos na zadanie o zasięgu subregionalnym zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego pn: Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w gminach Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Skawina, Zabierzów i Zielonki

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 76 - 100 z 220