Płatne staże z możliwością zatrudnienia
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.01.2017.


PRACA DLA MŁODYCH!
Płatne staże z możliwością zatrudnienia

Jeśli nie skończyłeś 30. roku życia i jesteś osobą niepracującą tj. bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Czytaj całość
 
Dobre rady na odpady czyli prelekcje o zasadach segregacji.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.01.2017.

Celem podnoszenia świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców gminy, w dniach od 19 do 27 stycznia 2017r. pracownicy Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Krakowie przeprowadzą w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowe oraz we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca prelekcje na temat prawidłowej segregacji odpadów. Podczas spotkań z uczniami i nauczycielami odbędą się: prezentacja multimedialna, quizy i rebusy. Dla dzieci przygotowane zostały upominki.

 
Instalacja ogniw fotowoltaicznych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.01.2017.

Czytaj całość Wójt Gminy informuje, że gmina Kocmyrzów Luborzyca rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Czytaj całość
 
LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza na spotkanie informacyjne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.01.2017.

Jesteś zainteresowany pozyskaniem funduszy unijnych?
Chciałbyś się dowiedzieć czy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 może dać Ci szansę na rozwój Twojego biznesu?
Chciałbyś uzyskać informację na temat możliwości pozyskania dotacji w ramach Lokalnej strategii rozwoju kierowanego (LSR) wdrażanej na terenie gmin Igołomia - Wawrzeńczyce, Kocmyrzów - Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki?

Czytaj całość
 
Harmonogram odbioru odpadów
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.01.2017.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 1 styczna do 30 czerwca 2017 realizowany będzie zgodnie z poniższym harmonogramem - PDF, 51 kB

 
Komunikat w sprawie wystąpienia ogniska Ptasiej Grypy w Polsce
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.01.2017.
Czytaj całość Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na podstawie komunikatu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, iż w związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk ptasiej grypy, w dniu 28 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Niniejsze rozporządzenie nakłada szereg regulacji dotyczących utrzymania drobiu, ograniczenia targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski.
Czytaj całość
 
Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.01.2017.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w 2017 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego w terminach, tj.:

  • od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. - wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu określonego na 2017 rok.
Czytaj całość
 
Bezpłatne badania mammograficzne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.01.2017.

Czytaj całość Jak wynika z danych statystycznych, wciąż zbyt mało kobiet korzysta z profilaktycznych badań mammograficznych, co świadczy o niskiej świadomości społeczeństwa na temat przyczyn powstawania nowotworów oraz ich wczesnego wykrywania, jak również profilaktyki zdrowotnej.

Czytaj całość
 
Spalanie śmieci w domu drogo kosztuje.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.01.2017.

Przypominamy mieszkańcom Gminy Kocmyrzów-Luborzyca o całkowitym zakazie spalania odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na powierzchni ziemi.
Niestety część osób ulega pokusie, pozbycia się śmieci paląc je w piecach i kotłach. Wbrew pozorom taka metoda dogrzewania budynków, nie pomaga zaoszczędzić na kosztach opału, ponieważ wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci jest nie wielka, a skutki ich spalania mogą wiązać się z poważnym uszkodzeniem komina i samego pieca. Powodem jest bardzo niska temperatura spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego celu paleniskach, która wynosi do 200 do 500 stopni C. Ten czynnik powoduje powstawanie tzw. korozji niskotemperaturowej, niszczącej piece oraz osadzanie się w przewodach kominowych sadzy i smoły, których nadmiar może prowadzić do zapalenia się komina i pożaru budynku.

Czytaj całość
 
Ważne zmiany w ustawie o ochronie przyrody.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.

Czytaj całość W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która znosi dotychczas obowiązujące ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na działce. Dotychczas wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości było możliwe po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Czytaj całość
 
Kontrola stanu sieci kanalizacyjnej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.

Czytaj całość Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, iż w miesiącu styczniu bieżącego roku, na terenie miejscowości Krzysztoforzyce, Dojazdów, Prusy i Zastów, Eksploatator gminnej sieci kanalizacyjnej, będzie prowadził czynności mające na celu ustalenia lokalizacji punktów, gdzie może dochodzić do nielegalnego tj. bezumownego, zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej. Pragniemy zauważyć, iż odprowadzanie wód opadowych, roztopowych lub drenażowych do sieci gminnej jest także niedozwolone. Często właściciele nieruchomości nawet nie wiedzą o tym, że łamią prawo, odprowadzając nadmiar deszczówki do kanalizacji sanitarnej. Ww. proceder zwiększa objętość ścieków odprowadzanych docelowo na oczyszczalnie ścieków, a tym samym powoduje znaczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu zbiorowego odprowadzania ścieków, co w konsekwencji wiąże się z wzrostem cen dla użytkowników.

Czytaj całość
 
Urząd Skarbowy w Proszowicach- bezpłatne szkolenia dla podatników
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.
Informacja o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Proszowicach: zmiany w ustawie VAT, zmiany w podatku dochodowych, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Czytaj całość
 
ZUS: doradcy ds. ulg i umorzeń
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.

Pismo informacyjne Dyrektora ds. Dochodów w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie w sprawie powołania stanowiska doradców ds. ulg i umorzeń.

 
Instalacja ogniw fotowoltaicznych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2017.

Czytaj całość Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca informuje, że Gmina Kocmyrzów Luborzyca rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.
Poziom dofinansowania wynosi minimum 60% minus podatek vat. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23 %.

Czytaj całość
 
Zmiana numeru rachunku bankowego Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.01.2017.

Od 1 stycznia 2017 uległ zmianie numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na które dokonywane są wpłaty z tytułu czynszów, opłaty skarbowej, opłaty za udostępnienie danych osobowych. Aktualny numer rachunku to:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Kocmyrzowie
85 8589 0006 0160 0680 1645 0224

 
Ogłoszenie o przejęciu gminnej sieci wodociągowej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.01.2017.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, informuje, że od dnia 4 stycznia 2017r. nastąpi przejęcie sieci wodociągowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.

Czytaj całość
 
Komunikat Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.12.2016.

Szanowni Państwo,
dbanie o jakość powietrza to NASZA WSPÓLNA SPRAWA. Władze gminy podejmują szereg działań na rzecz poprawy jakości powietrza, jednak bez aktywnego udziału mieszkańców stan powietrza nie zmieni się. Dlatego wszystkim tym, którzy ogrzewają swój dom piecem węglowym, przypominamy o trzech zasadach, które mają istotny wpływ na jakość powierza:

Czytaj całość
 
Konsultacje społeczne projektu uchwały
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.12.2016.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), informuje o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w/w projektu uchwały.

Czytaj całość
 
Akcja informacyjna "Czyste powietrze wspólna sprawa", zależy to także od Ciebie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.12.2016.
Dlatego jeśli ogrzewasz dom piecem węglowym zapoznaj się z treścią zamieszczonej ulotki, która została zrealizowania przez gminy sąsiadujące w Krakowem zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska.

Ulotka PDF - 223 kB

 
Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dla przedsiębiorców.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.12.2016.
Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne Spotkania Edukacyjne organizowane w ramach realizacji Projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 161 - 180 z 1055