Oddanie w najem lokalu użytkowego przeznaczonego na realizację świadczeń zdrowotnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2013.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w trybie bezprzetargowym.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA
LUBORZYCA 97, 32-010 KOCMYRZÓW
tel/fax: 12 38 71 410, e-mail: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA ODDANIE W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - W DRODZE KONKURSU OFERT

Czytaj całość
 
Poszukujemy właściciela psa.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.10.2013.

Czytaj całość Uprzejmie informujemy, że na terenie miejscowości Pietrzejowice znaleziono bezpańskiego psa. Jest to suka w typie owczarka niemieckiego. Pies jest łagodny i spokojny. Dotychczasowy właściciel proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew. 16, lub 510 335 820.

Czytaj całość
 
Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.10.2013.

Gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia -100,000 osób rocznie w Europie mogłoby żyć – twierdzi Europejska Rada Resuscytacji.
Każdego roku u około 400,000 Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane NZK, z czego w ok. 350,000 przypadkach zdarza się to poza szpitalem. Nagłe NZK poza szpitalem może zdarzyć się wszędzie, na przykład na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych oraz innego typu wysiłku fizycznego. Przeważająca większość NZK występuje w domu. Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może spowodować 2-3 krotny wzrost przeżywalności. Niestety na dzień dzisiejszy tylko w 1 przypadku na 5 zdarzeń pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja. Zwiększenie częstości podejmowania resuscytacji mogłoby uratować 100,000 istnień ludzkich w Europie rocznie.

Czytaj całość
 
Konkurs ofert na "Badanie wad postawy uczniów klas I Gimnazjum"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.09.2013.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
Luborzyca Nr 97, 32-010 Luborzyca

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz Porozumienia z dnia 21 sierpnia 2013 r. z Powiatem Krakowskim sprawie wspólnej realizacji programu pn. ,,Badanie wad postawy uczniów klas I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady” na lata 2013-2014

ogłasza

Konkurs ofert na realizację w 2013 roku programu zdrowotnego „Badanie wad postawy uczniów klas I Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Luborzycy metodą Komputerowej oceny postawy ciała”.

Czytaj całość
 
Dotacje na założenie działalności gospodarczej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.09.2013.
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza wszystkie osoby zamieszkałe w Krakowie, powiecie krakowskim lub bocheńskim do zgłoszenia swojego udziału w Projekcie pt.: "Akcelerator Biznesu". W ramach projektu zapewniane jest wsparcie szkoleniowo - doradcze oraz bezzwrotna dotacja w wysokości do 25 tysięcy złotych. Wszystkie informacje na temat Projektu można znaleźć na stronie internetowej www.akceleratorbiznesu.eu.
 
Rusza mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.08.2013.

Czytaj całość Na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca uruchomiony został mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Punkt zlokalizowany jest w miejscowości Kocmyrzów na terenie bazy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kocmyrzowie – dawniej tzw. „Dwójka” - dojazd drogą serwisową od strony składu budowlanego BUDROL.
Punkt czynny będzie w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00

Czytaj całość
 
Festiwal Rosołu - zaproszenie.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.08.2013.

Czytaj całość W imieniu LGD „Dolina Raby” mamy zaszczyt zaprosić ma III Festiwal Rosołu. W konkursie na najsmakowitszy rosół polski tak jak w roku ubiegłym organizatorzy przewidzieli kategorię GOŚCIE, w której mogą startować inne LGD (drużyna reprezentująca LGD). W załączeniu zamieszczamy regulamin (PDF - 575 kB) tegorocznej imprezy, która odbędzie się 15 września 2013 r. na rynku w Żegocinie. Żegocina leży na trasie Bochnia - Limanowa.

Czytaj całość
 
Ogłoszenie o planowanej zmianie siedziby Gminnej biblioteki publicznej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.08.2013.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
O PLANOWANEJ ZMIANIE SIEDZIBY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY

W dniu 2 sierpnia 2013 r. Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podjęła Uchwałę Nr XXIX/201/2013 w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie – Luborzycy.

Planowane zmiany wynikają z zamiaru dokonania w 2014 r. zamiany obecnej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie Nr 68 z jej Filią w Baranówce Nr 6.

Załącznik: Uchwała Rady Gminy (PDF - 96 kB)

 
Owczarek Collie poszukuje nowego właściciela!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.08.2013.

Czytaj całość Młody, około 2-letni pies poszukuje nowego właściciela. Jest bardzo spokojny, ufny, przyjazny. Potrafi robić siad, podaje łape, bardzo lgnie do ludzi. Bezproblemowy w stosunku do innych psów.

Czytaj całość
 
Bezpieczne wakacje 2013
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.07.2013.

Wakacyjny okres bezpośrednio związany jest z wystąpieniem zagrożeń będącymi następstwem warunków pogodowych, braku odpowiedniej opieki nad dziećmi, pracami polowymi w których biorą udział dzieci i młodzież.

Czytaj całość
 
Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.07.2013.

Czytaj całość Informujemy, że Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w grudniu 2012 roku podjęło realizację kolejnego projektu, który da osobom niepełnosprawnym szansę na realizację marzeń o pracy i finansowej niezależności.

Czytaj całość
 
I przetarg dotyczący sprzedaży działki w Pietrzejowicach.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.07.2013.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż poniżej wymienionej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 249 o pow. 0,2830 ha objęta KW nr KR1P/00299201/6 położona w Pietrzejowicach.

Czytaj całość
 
Informacja dla organizacji pozarządowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.06.2013.

Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego podaje informację dotyczącą III edycji Funduszu Społecznego Notariatu, konkursu grantowego na finansowanie projektów służących zwalczaniu wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży.

Szczegóły dotyczące III edycji Funduszu Społecznego Notariatu dostępne są na stronie internetowej: www.fundusznotariatu.pl

 
Zmiana banku prowadzącego rachunki bankowe dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.06.2013.

Informuję, że od dnia 1 lipca 2013 r. nastąpi zmiana banku prowadzącego rachunki bankowe dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Od tego dnia rachunki bankowe będzie prowadził Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Krakowie.

Czytaj całość
 
Informacja o wynikach naboru.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.05.2013.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy
Luborzyca 97, 32 – 010 Luborzyca

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Brodowska zamieszkała w Łuczycach.

Czytaj całość
 
Fundusze dla kreatywnych na biznes internetowy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.05.2013.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Nabór wniosków trwa od 6 maja do 17 maja 2013 roku.

Wielkość wsparcia może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wartość tych wydatków nie może być niższa niż 20 000 zł. Kwota może wynieść nawet 600 000 złotych. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat oraz ubiega się o wsparcie w kwocie nieprzekraczającej 80 000 PLN, wielkość dofinansowania może wynosić do 85 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Czytaj całość
 
Internetowe Centrum Wsparcia - bezpłatne doradztwo on-line dla organizacji pozarządowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.05.2013.

Internetowe Centrum Wsparcia ICW - portal Stowarzyszenia Klon /Jawor ngo.pl to największe źródło wiedzy o trzecim sektorze. Oferuje organizacjom pozarządowym wsparcie i doradztwo w zakresie prawa, finansów i księgowości.

Skorzystaj z oferty Internetowego Centrum Wsparcia.
Więcej informacji: poradnik.ngo.pl

 
Małopolska Nagroda Gospodarcza 2013
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.05.2013.

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2013.

Czytaj całość
 
Badanie oceny wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD Stowarzyszenie Korona Półn. Krakowa.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.05.2013.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Nasze badania posłużą ocenie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poprawie mechanizmów wsparcia dla realizowanych projektów (operacji) przez mieszkańców, organizacje, firmy i samorząd terytorialny (urzędy gmin i podległe instytucje) obszaru. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej.

Ankieta w wersji on-line jest dostępna pod następującym adresem: www.moje-ankiety.pl

Będziemy wdzięczni za każdą wypełnioną ankietę.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

 
CKiP w Finale Talentów Małopolski 2013!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.04.2013.

Czytaj całość We wtorek 9 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach odbyły się Eliminacje Powiatowe XXVI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „TALENTY MAŁOPOLSKI 2013”. Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i młodzieży województwa małopolskiego, zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca, działających w szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczestników niezrzeszonych.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 141 - 160 z 278