Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.04.2013.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie - Luborzycy

Czytaj całość
 
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.04.2013.

WÓJT GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ogłasza PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż poniżej wymienionych nieruchomości oznaczonych jako działki

 • nr 212/19 o pow. 0,0837 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6 położona w Dojazdowie
 • nr 212/20 o pow. 0,0795 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6 położona w Dojazdowie
 • nr 212/21 o pow. 0,0808 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6 położona w Dojazdowie
 • nr 212/22 o pow. 0,0780 ha objęta KW nr KR1P/00329773/6 położona w Dojazdowie
Czytaj całość
 
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.03.2013.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

 1. Dyrektora Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy
 2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Karniowie
 3. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łososkowicach

według poniższego harmonogramu.

Czytaj całość
 
Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.03.2013.

Epilepsja jest chorobą neurologiczną, na którą cierpi w Polsce ok. 1 % społeczeństwa. Jednym z jej objawów są napady padaczkowe, charakteryzujące się gwałtownymi, niekontrolowanymi drgawkami. Są one wywołane gwałtownymi wyładowaniami bioelektrycznymi w mózgu i powodują jego chwilową dysfunkcję. 1% społeczeństwa w naszym kraju to ok. 400 000 ludzi.

Czytaj całość
 
Działanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.02.2013.

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o wsparciu finansowym projektów dotyczących budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 i/lub zakupu wyposażenia w/w obiektów.

Szczegóły w załączonej ulotce.

 
Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.02.2013.

Krwotok z nosa to dolegliwość, z którą większość z nas choć raz miała styczność w swoim życiu. Pojawia się on najczęściej w wyniku urazu mechanicznego (np. uderzenie nosem w twardy przedmiot) lub w wyniku niektórych chorób.

Czytaj całość
 
Informacja w sprawie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.01.2013.
Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie:
 • ewidencji i sprawozdawczości odpadowej,
 • gospodarki bateriami i akumulatorami,
 • gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • oraz substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska.

Informacja w załączniku - PDF (404 kB)

 
Znaleziony pies.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.01.2013.

W dniu 4 stycznia 2013 w Kocmyrzowie w okolicach budynku Urzędu Gminy znaleziono czarnego labradora.
Właściciel proszony o kontakt: 609-741-026

 
Zapytanie ofertowe - tablice pamiątkowe dot. projektu.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.12.2012.

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca /Jednostka Realizująca Projekt zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania dostawy i montażu 4 szt. tablic pamiątkowych dot. Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – etap I” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

W załączeniu do pobrania:

 1. zapytanie ofertowe - PDF (238 KB)
 2. wzór umowy - PDF (259 KB)
 3. formularz oferty - PDF (222 KB)
 
Światowy Dzień AIDS
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.11.2012.

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Akcja prowadzona jest przez Światową Organizację Zdrowia w celu uświadomienia ludziom na całym świecie, jakie zagrożenia niesie ze sobą wirus HIV. Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS jest czerwona wstążka.

Czytaj całość
 
Realizacja konkursu Odblaskowa Szkoła.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.10.2012.

Czytaj całość Wzmożony ruch samochodowy związany z modernizacją drogi wojewódzkiej 776, przy której znajduje się Szkoła Podstawowa w Prusach przyczynił się do podjęcia działań propagujących bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły.
W związku z tym nauczyciele i uczniowie przystąpili w tym roku szkolnym do ogólnopolskiego konkursu pt. "Odblaskowa Szkoła", którego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia dzieci w elementy odblaskowe.

 

Czytaj całość
 
Uchylenie decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.10.2012.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krakowskiego informuje, iż w związku z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 października 2012 r. uchyla się decyzję z dnia 16 września 2012 r. wstrzymującą wprowadzenie do obrotu na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.

W załączeniu decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego: PDF - 288 KB.

 
Uwaga ! Organizacje pozarządowe.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.10.2012.

W dniu 12 października 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego organizuje szkolenie dla organizacji pozarządowych (NGO) jak pozyskiwać środki finansowe z budżetu województwa na działalność statutową organizacji, połączone z konsultacjami „Wieloletniego Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2017”.

Czytaj całość
 
Wyniki konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.10.2012.

Wyniki konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Badanie wad postawy uczniów klas I Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Luborzycy metodą komputerowej oceny postawy ciała"

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/2012 Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego ,,Badanie wad postawy uczniów klas I Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Luborzycy metodą komputerowej oceny postawy ciała”, Komisja konkursowa informuje, że wykonawcą programu wybrany został Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa – Kraków ul. Krakowska 39.

Czytaj całość
 
Decyzja w sprawie zagrożenia alkoholem metylowym - wprowadzenie zakazu sprzedaży.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.09.2012.

W załączeniu zamieszczamy decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16.09.2012 r. w sprawie wstrzymania wprowadzania do obrotu na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres 1 miesiąca, napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej.

Decyzja Glównego Inspektora Sanitarnego: PDF - 3223 KB

Czytaj całość
 
Wykaz nieruchomości przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.08.2012.

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podaje do publicznej wiadomości, iż zostaje przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu , nieruchomości stanowiąca własność Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Czytaj całość
 
Uwaga przedsiębiorcy!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.08.2012.

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Czytaj całość
 
Poszukujemy właściciela psa.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.07.2012.

Uprzejmie informujemy, że na terenie miejscowości Goszcza znaleziono bezpańskiego psa. Jest to młoda suka o jasnej sierści. Piesek jest grzeczny i spokojny ale jednocześnie bardzo kontaktowy.
Dotychczasowy właściciel proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew. 16.

W przypadku nie odnalezienia pierwotnego właściciela, prosimy o kontakt osoby zainteresowane adopcją psa.

 
Konkurs "Moje Stypendium - Opowieści Stypendialne".
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.06.2012.
Stypendia wielu ludziom kojarzą się z zasiłkiem, zapomogą. Tymczasem istnieje wiele programów stypendialnych wspierających rozwój talentów, realizację projektów, umożliwiających wyjazd za granicę. By tego dowieść, Fundacja Dobra Sieć postanowiła zorganizować Konkurs.
Czytaj całość
 
W trosce o bezpieczną jazdę na drodze wojewódzkiej 776.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.06.2012.

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej, na której mogą Państwo zobaczyć film przygotowany przez dziennikarzy krakowskiego oddziału Telewizji Polskiej. Film ten przedstawia częste niestety przykłady łamania zasad bezpieczeństwa ruch drogowego na modernizowanej drodze wojewódzkiej 776, szczególnie zaś na nowo wybudowanych rondach. Jego uzupełnieniem są wypowiedzi m.in. specjalistów Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczące zasad organizacji ruchu na tejże drodze. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników modernizowanej drogi zwracamy się do Państwa z apelem o obejrzenie prezentowanego filmu i wyciągniecie z niego właściwych wniosków.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 161 - 180 z 278