Przebudowa budynku przeznaczonego na lokale socjalne.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.07.2016.

Czytaj całość Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego.
W ramach umowy zawartej w dniu 10.02.2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Gmina otrzyma środki finansowe na pokrycie części kosztów (40% kosztu dokumentacji projektowej, robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego) utworzenia 16 lokali socjalnych w Zastowie.

Czytaj całość
 
Urządzenie terenów zielonych w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.07.2016.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie : Urządzenie terenów zielonych w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. poinformował nas, iż Uchwałą Zarządu została nam przyznana dotacja w wysokości 7 674 zł na urządzenie zieleni w centrum naszej gminy (na ogólny koszt zadania w wysokości 19 178 zł).

Czytaj całość
 
Małopolskie NGO - rozwój i współpraca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.07.2016.

Federacja MAŁOPOLSKA POZARZĄDOWA zaprasza małopolskie organizacje pozarządowe do udziału w Projekcie „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca”.

Czytaj całość
 
Głosujemy na zadanie zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.07.2016.

Czytaj całość Od 18 czerwca 2016 r. do 06 lipca 2016 r. oddajemy swój głos na zadanie o zasięgu subregionalnym zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego pn: Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w gminach Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Skawina, Zabierzów i Zielonki

Czytaj całość
 
Wnioski o przebudowę dróg gminnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.06.2016.

W dniu 06 czerwca 2016 roku w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM złożyliśmy trzy wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Czytaj całość
 
"Małe granty" dla organizacji pozarządowych - po nowemu
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.05.2016.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. "małych grantów" obowiązują uproszczone formularze oferty i sprawozdania. Nowe formularze zaczynają obowiązywać od 10 maja 2016 r. czyli wnioski składane od tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 31 - 36 z 153