Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Wysiołku Luborzyckim.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
14.08.2015.

Czytaj całośćZadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej 2015.
Trwają prace remontowe na obiekcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. 600 - lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy z siedzibą w Wysiołku Luborzyckim. Prowadzony jest, długo oczekiwany z uwagi na wiek obiektu, kompleksowy remont sali gimnastycznej a także szatni i sanitariatów.

Czytaj całość
 
Umowa o "Zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej"
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.06.2015.

Umowa o „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w remizie OSP w Goszycach” w ramach Konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015” – została podpisan.

W dniu 19 czerwca 2015 roku w Krakowie została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej pomiędzy Województwem Małopolskim a naszą Gminą o realizację zadania w ramach Konkursu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015. Zgodnie z umową, przydzielone dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi 39 450 zł.

Czytaj całość
 
Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja 2015
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.06.2015.

Czytaj całość W lutym bieżącego roku w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej wystąpiliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym w Wysiołku Luborzyckim”

Czytaj całość
 
Konkurs "MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015" został rozstrzygnięty.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2015.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 415/15 zatwierdził wyniki Konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015” na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego.

Czytaj całość
 
Rozliczanie projektów zrealizowanych w ramach działania 4.1/413
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.04.2015.

Rozliczanie projektów zrealizowanych w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do Departamentu Funduszy Europejskich zostały złożone Wnioski o płatność czyli refundację poniesionych kosztów w związku z realizacją projektów: placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych oraz remontu świetlicy wiejskiej. Obecnie trwa procedura oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków i załączonych dokumentów.

Czytaj całość
 
FIO - Małopolska Lokalnie - konkurs ogłoszony - edycja 2015.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
08.04.2015.

OSTATNI TYDZIEŃ NABORU WNIOSKÓW

W dniu 16 marca 2015 r. został oficjalnie rozpoczęty nabór wniosków w ramach konkursu FIO-Małopolska Lokalnie. Konkurs przeznaczony jest dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu wyżej wymienione podmioty mogą ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.
Wnioski można składać od 16 marca – 15 kwietnia 2015 r. poprzez generator znajdujący się na stronie: www.malopolskalokalnie.pl

 

Treść ogłoszenia o konkursie: PDF - 423 kB

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 60 z 153