Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca w 2014 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2015.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca w 2014 roku:

Czytaj całość
 
Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca w 2013 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.10.2015.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez gminę Kocmyrzów-Luborzyca w 2013 roku:

Czytaj całość