Wsparcie finansowe dla naszych strażaków
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.08.2018.

Czytaj całość W piątek 3 sierpnia br., w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbyło się spotkanie, w czasie którego Marszałek Województwa Małopolskiego pan Jacek Krupa przekazał 31 umów o udzieleniu wsparcia finansowego 66 jednostkom OSP z powiatów: krakowskiego i olkuskiego, na realizację zadań w ramach dwóch konkursów: „Bezpieczna Małopolska 2018” i „Małopolskie Remizy 2018”.

Czytaj całość
 
Publiczna dyskusja dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.05.2018.

Czytaj całość W dniu 29 maja 2018r. w siedzibie urzędu gminy odbyła się publiczna dyskusja dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dyskusję poprowadził Wójt Gminy - Marek Jamborski przy udziale autora projektu planu P. Ewy Goras. W dyskusji wzięli udział właściciele działek znajdujących się na terenie gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz pozostali zainteresowani.

Czytaj całość
 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.01.2018.

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 7 grudnia 2017r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj całość
 
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.10.2017.

Wójt Gmin Kocmyrzów – Luborzyca wnioskiem z dnia 20 marca 2017r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze ok. 706 ha gruntów rolnych, w tym: pochodzenia mineralnego stanowiących użytki rolne klasy I-III oraz pochodzenia organicznego stanowiących użytki rolne klasy IV, położonych w granicach 25 obrębów naszej gminy.

Czytaj całość
 
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów  Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
11.09.2017.
W oczekiwaniu na decyzję Ministra Rolnictwa... Czyli zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Wójt Gmin Kocmyrzów – Luborzyca wnioskiem z dnia 20 marca 2017r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze ok. 706 ha gruntów rolnych, w tym: pochodzenia mineralnego stanowiących użytki rolne klasy I-III oraz pochodzenia organicznego stanowiących użytki rolne klasy IV, położonych w granicach 25 obrębów naszej gminy.
Czytaj całość
 
Wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.07.2017.

Ogłoszenie WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 20 lipca 2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, uchwalonego Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. ((Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 245, poz. 2717 z dnia 25 sierpnia 2004 r. z późn. zmianami).

Czytaj całość
 
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
25.05.2017.

W związku z prowadzonymi pracami nad zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w marcu br, został złożony przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca wniosek o wydanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

W odpowiedzi na w/w wniosek Minister Rolnictwa poinformował, że ze względu na dużą liczbę rozpatrywanych w Ministerstwie spraw oraz ich złożoność, wniosek rolny, złożony przez Gminę, zostanie rozpatrzony do końca sierpnia 2017 r.

O wszelkich decyzjach i rozstrzygnięciach dotyczących Planu Zagospodarowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

 
Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.04.2017.

Obwieszczenie WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA z dnia 03 kwietnia 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Kocmyrzów - Uchwały Nr XXVII/209/201 z dnia 29 marca 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca uchwalonego Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. (z późn. zm.)

Czytaj całość
 
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.11.2016.

Obwieszczenie WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW – LUBORZYCA z dnia 27 października 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca w ramach podjętych działań naprawczych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Nr XVIII/129/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku

Czytaj całość
 
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.05.2016.

Obwieszczenie WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 11 maja 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, uchwalonego Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. (z późn. zm.)

Czytaj całość
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.05.2016.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 29 kwietnia 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Kocmyrzów - Luborzyca Uchwały Nr XVI/117/2016 z dnia 22 marca 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca uchwalonego Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z późniejszymi zmianami.

Czytaj całość
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
04.03.2016.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 25 stycznia 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Czytaj całość
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.01.2016.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA z dnia 14 stycznia 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Czytaj całość
 
Obwieszczenie o czwartym wyłożeniu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.02.2015.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 9 lutego 2015r. o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o trzecim wyłożeniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.11.2014.

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA
z dnia 15 października 2014r.

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 20