XIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.07.2016.

Czytaj całość 29 czerwca 2016 r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Rozpoczęło się ono od przyjęcia przez Radę Gminy porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z posiedzenia XVIII Sesji Rady. W pierwszym punkcie obrad informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w naszej gminie, przedstawiał zebranym, obecny na posiedzeniu Komendant Gminny OSP Pan Andrzej Szwajca.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.06.2016.
Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2016 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.06.2016.

Czytaj całość W poniedziałek 6 czerwca 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Uczestniczyli w niej zaproszeni Goście w osobach: Radnych Powiatu Krakowskiego Pana Krzysztofa Malika i Pana Włodzimierza Tochowicza, Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Jacka Grygi oraz Pani Ewy Goras, reprezentującej Zespół Planowania Przestrzennego i Komunikacji Instytutu Rozwoju Miast. Poniedziałkowa Sesja rozpoczęła się, zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi, od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z posiedzenia XVII Sesji Rady Gminy.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.06.2016.
Zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2016 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.05.2016.

Czytaj całość Dnia 29 kwietnia 2016 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W obradach uczestniczyli także zaproszeni Goście, w osobach Pana Krzysztofa Malika i Pana Włodzimierza Tochowicza – Radnych Powiatu Krakowskiego oraz Pana Czesława Szopy – Delegata Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej, reprezentującego naszą gminę.
Posiedzenie XVII Sesji rozpoczęło się od czynności protokolarnych, a więc zatwierdzenia porządku obrad oraz przyjęcia protokołu z poprzedniej XVI Sesji Rady Gminy.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.04.2016.
Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.03.2016.

Czytaj całość We wtorek 22 marca 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XVI Sesja Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się, zgodnie z obowiązująca procedurą, od zatwierdzenia porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej XV Sesji Rady Gminy. W kolejnym punkcie obrad szczegółową informację o pracach w okresie pomiędzy XV a XVI Sesją Rady Gminy przedłożył zebranym Wójt Gminy Pan Marek Jamborski. Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy, w analogicznym czasie przedstawili ich Przewodniczący: Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.03.2016.
Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2016 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
25.02.2016.

Czytaj całość Dnia 18 lutego 2016 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbyło się posiedzenie XV Sesji Rady Gminy. Rozpoczęło je, zgodnie z obowiązującą procedurą, przyjęcie przed Radę porzadku obrad i zatwierdzenie protokołu z poprzedniej XIV Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie obrad, Wójt Gminy, Pan Marek Jamborskii przedstawił szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XIV a XV Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Pana Wójta, informację o pracy Stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie, przdłożyli Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Pani Jadwiga Łach oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Raźny.

Czytaj całość
 
XIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.02.2016.

Czytaj całość Dnia 28 stycznia 2016 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XIV Sesja Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującą procedurą rozpoczęło ją przyjęcie porządku obrad i zatwierdzenie protokołu poprzedniej XIII Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie obrad, Wójt Gminy, Pan Marek Jamborski przedstawił szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XIII a XIV Sesją Rady Gminy obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.01.2016.
Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2016 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2016.

Czytaj całość Dnia 29 grudnia 2015 r. (wtorek) odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca XIII Sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się ona od części proceduralnej, podczas której Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad, a także protokół z posiedzenia XII Sesji Rady. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, Pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XII a XIII Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Pana Wójta, sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy, które odbyły się w tym samym okresie przedłożyli Przewodniczący: Pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna oraz Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. W kolejnym punkcie obrad Rada podjęła uchwały dotyczące wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015–2022. Założenia ww. zmian przedstawiła Radzie Skarbnik Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pani Kornelia Łakomy.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
23.12.2015.
Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2015 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.12.2015.

Czytaj całość Dnia 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XII Sesja Rady Gminy, w której uczestniczyli także zaproszeni Goście w osobach Pana Arkadiusza Wrzoszczyka – Członka Zarządu Powiatu Krakowskiego, Pana Mariana Paszczy – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego oraz Radnych Powiatu Krakowskiego Panów Włodzimierza Tochowicza i Krzysztofa Malika.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
03.12.2015.
Zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XII Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
27.10.2015.

Czytaj całość W środę 21 października 2015 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XI Sesji Rady Gminy. Rozpoczęło się ono, zgodnie z obowiązującymi procedurami od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z posiedzenia poprzedniej X Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Następnie Wójt Gminy Pan Marek Jamborski przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym oraz Sołtysom informację o pracy w okresie, który upłynął pomiędzy X a XI Sesją Rady Gminy.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.10.2015.
Zawiadamiam, że w dniu 21 października 2015 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XI Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
X Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
21.08.2015.

Czytaj całość W czwartek 20 sierpnia odbyła się X Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obok Radnych i Sołtysów uczestniczyli w niej także zaproszeni Goście w osobach Pana Pawła Berskiego – Prezesa MPGO Sp. z o.o w Krakowie oraz Wiceprezesa Pana Rafała Kruszyńskiego. Obecność obu Panów spowodowała, iż pierwszym punktem porządku obrad X Sesji była dyskusja dotycząca kwestii związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Rozpoczęło ją krótkie,wprowadzające wystąpienie Przewodniczącej Rady Pani Małgorzaty Doniec.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.08.2015.
Zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się X Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
IX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
30.06.2015.

Czytaj całośćW poniedziałek 29 czerwca 2015 roku w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie IX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Rozpoczęła je uroczystość wręczenia przez Pana Marcina Tatarę - Sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, przyznawanych przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci. Medale te otrzymali: Pani Mariola Madejska - nauczycielka S.P w Łososkowicach - Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Pan Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów- -Luborzyca - Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Pan prof. dr hab. Eligiusz Madejski - pracownik naukowy AWF w Krakowie - Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej wyróżniony został także Pan Stanisław Turek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luborzycy, który niestety nie mógł odebrać osobiście wyróżnienia.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 60 z 136