XXIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.12.2016.

Czytaj całość Dnia 29 listopada 2016 r. (wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XXIII Sesji Rady naszej Gminy, w której uczestniczyli również zaproszeni Goście w osobach Pana dr Wojciecha Skuchy – Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Radnego Powiatu Krakowskiego Pana Krzysztofa Malika. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, obrady XXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca rozpoczęły się od zatwierdzenia przez Radnych porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
24.11.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2016 r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
XXII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.10.2016.

Czytaj całość 18 października 2016 r.(wtorek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XXII Sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się ona od podsumowania akcji „Zwalniam przy szkole”, która została przeprowadzona w naszej gminie 26 września br., z inicjatywy Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Podsumowania dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Małgorzata Doniec, a uzupełnieniem Jej wystąpienia była przedstawiona obecnym na Sesji relacja telewizyjna z akcji „Zwalniam przy szkole”, przygotowana przez TVP Kraków.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.10.2016.
Zawiadamiam, że w dniu 18 października 2016 r. /wtorek/ o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XXI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.09.2016.

Czytaj całość W piątek 2 września 2016 roku w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XXI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Sesja rozpoczęła się od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z poprzedniej XX Sesji Rady Gminy.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
30.08.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 2 września 2016 r. /piątek/ o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
XX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.08.2016.

Czytaj całość 27 lipca 2016 r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z obowiązująca procedurą posiedzenie rozpoczęło się od jej części formalnej tj. zatwierdzenia porządku obrad oraz przyjęcia protokołu z posiedzenia poprzedniej XIX Sesji Rady. W pierwszym punkcie obrad głos zabrał Pan Andrzej Szwajca - Komendant Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, który poinformował obecnych na posiedzeniu XX Sesji Rady o wynikach przeprowadzonej, skutkiem zalecenie Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, kontroli i oceny sprawności hydrantów, znajdujących się przy obiektach użyteczności publicznej i drogach głównych na obszarze gminy. Kontroli tej dokonała specjalnie powołana komisja, w skład której obok Komendanta Gminnego OSP Pana Andrzeja Szwajcy weszli przedstawiciele Urzędu Gminy oraz jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
22.07.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 27 lipca 2016 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XX Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
XIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.07.2016.

Czytaj całość 29 czerwca 2016 r. (środa) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Rozpoczęło się ono od przyjęcia przez Radę Gminy porządku obrad oraz zatwierdzenia protokołu z posiedzenia XVIII Sesji Rady. W pierwszym punkcie obrad informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w naszej gminie, przedstawiał zebranym, obecny na posiedzeniu Komendant Gminny OSP Pan Andrzej Szwajca.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.06.2016.
Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2016 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.06.2016.

Czytaj całość W poniedziałek 6 czerwca 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Uczestniczyli w niej zaproszeni Goście w osobach: Radnych Powiatu Krakowskiego Pana Krzysztofa Malika i Pana Włodzimierza Tochowicza, Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Jacka Grygi oraz Pani Ewy Goras, reprezentującej Zespół Planowania Przestrzennego i Komunikacji Instytutu Rozwoju Miast. Poniedziałkowa Sesja rozpoczęła się, zgodnie z obowiązującymi procedurami prawnymi, od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z posiedzenia XVII Sesji Rady Gminy.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
01.06.2016.
Zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2016 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.05.2016.

Czytaj całość Dnia 29 kwietnia 2016 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W obradach uczestniczyli także zaproszeni Goście, w osobach Pana Krzysztofa Malika i Pana Włodzimierza Tochowicza – Radnych Powiatu Krakowskiego oraz Pana Czesława Szopy – Delegata Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej, reprezentującego naszą gminę.
Posiedzenie XVII Sesji rozpoczęło się od czynności protokolarnych, a więc zatwierdzenia porządku obrad oraz przyjęcia protokołu z poprzedniej XVI Sesji Rady Gminy.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
26.04.2016.
Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.03.2016.

Czytaj całość We wtorek 22 marca 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XVI Sesja Rady Gminy. Sesja rozpoczęła się, zgodnie z obowiązująca procedurą, od zatwierdzenia porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej XV Sesji Rady Gminy. W kolejnym punkcie obrad szczegółową informację o pracach w okresie pomiędzy XV a XVI Sesją Rady Gminy przedłożył zebranym Wójt Gminy Pan Marek Jamborski. Po zakończeniu wystąpienia Pana Wójta sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy, w analogicznym czasie przedstawili ich Przewodniczący: Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej oraz Pan Władysław Zięciak – Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.03.2016.
Zawiadamiam, że w dniu 22 marca 2016 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
25.02.2016.

Czytaj całość Dnia 18 lutego 2016 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca odbyło się posiedzenie XV Sesji Rady Gminy. Rozpoczęło je, zgodnie z obowiązującą procedurą, przyjęcie przed Radę porzadku obrad i zatwierdzenie protokołu z poprzedniej XIV Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie obrad, Wójt Gminy, Pan Marek Jamborskii przedstawił szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XIV a XV Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Pana Wójta, informację o pracy Stałych Komisji Rady Gminy w analogicznym okresie, przdłożyli Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Pani Jadwiga Łach oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Raźny.

Czytaj całość
 
XIV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
02.02.2016.

Czytaj całość Dnia 28 stycznia 2016 r. (czwartek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się XIV Sesja Rady Gminy. Zgodnie z obowiązującą procedurą rozpoczęło ją przyjęcie porządku obrad i zatwierdzenie protokołu poprzedniej XIII Sesji Rady Gminy. W pierwszym punkcie obrad, Wójt Gminy, Pan Marek Jamborski przedstawił szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XIII a XIV Sesją Rady Gminy obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
25.01.2016.
Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2016 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
XIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
05.01.2016.

Czytaj całość Dnia 29 grudnia 2015 r. (wtorek) odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca XIII Sesja Rady Gminy. Rozpoczęła się ona od części proceduralnej, podczas której Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad, a także protokół z posiedzenia XII Sesji Rady. Następnie głos zabrał Wójt Gminy, Pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy XII a XIII Sesją Rady Gminy. Po wystąpieniu Pana Wójta, sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Gminy, które odbyły się w tym samym okresie przedłożyli Przewodniczący: Pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna oraz Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. W kolejnym punkcie obrad Rada podjęła uchwały dotyczące wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015–2022. Założenia ww. zmian przedstawiła Radzie Skarbnik Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pani Kornelia Łakomy.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 60 z 144