X Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
21.08.2015.

Czytaj całość W czwartek 20 sierpnia odbyła się X Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obok Radnych i Sołtysów uczestniczyli w niej także zaproszeni Goście w osobach Pana Pawła Berskiego – Prezesa MPGO Sp. z o.o w Krakowie oraz Wiceprezesa Pana Rafała Kruszyńskiego. Obecność obu Panów spowodowała, iż pierwszym punktem porządku obrad X Sesji była dyskusja dotycząca kwestii związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy. Rozpoczęło ją krótkie,wprowadzające wystąpienie Przewodniczącej Rady Pani Małgorzaty Doniec.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.08.2015.
Zawiadamiam, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się X Sesja Rady Gminy.
Czytaj całość
 
IX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
30.06.2015.

Czytaj całośćW poniedziałek 29 czerwca 2015 roku w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie IX Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Rozpoczęła je uroczystość wręczenia przez Pana Marcina Tatarę - Sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, przyznawanych przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych zasłużonych w upamiętnianiu miejsc pamięci. Medale te otrzymali: Pani Mariola Madejska - nauczycielka S.P w Łososkowicach - Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Pan Marek Jamborski - Wójt Gminy Kocmyrzów- -Luborzyca - Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Pan prof. dr hab. Eligiusz Madejski - pracownik naukowy AWF w Krakowie - Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej wyróżniony został także Pan Stanisław Turek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luborzycy, który niestety nie mógł odebrać osobiście wyróżnienia.

Czytaj całość
 
Zawiadomienie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.06.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się IX Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
WYBORY ŁAWNIKÓW
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
16.06.2015.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników.

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca najpóżniej do końca października 2015 roku dokona wyboru 5 ławników na kadencję 2016-2019 do:

 • Sąd Okręgowy
  • Wydział III Karny
  • Wydział VI Karny
  • Wydział XI Cywilny-Rodzinny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty
  • Wydział III Rodzinny
  • Wydział IV Pracy
Czytaj całość
 
VIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
12.06.2015.

W czwartek 11 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie VIII Sesji Rady naszej Gminy. Rozpoczęło się ono, zgodnie z obowiązującymi procedurami od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z posiedzenia poprzedniej VII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Następnie, po zakończeniu części protokolarnej głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym oraz Sołtysom informację o pracy w okresie, który upłynął pomiędzy VII a VIII Sesją Rady Gminy. W dalszej części posiedzenia VIII Sesji Rady Gminy odbyła się dyskusja na temat powiatowych inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
08.06.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2015 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
VII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
30.05.2015.

W piątek 29 maja 2015 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się posiedzenie VII Sesji Rady naszej Gminy. Rozpoczęło się ono, zgodnie z obowiązującymi procedurami od przyjęcia porządku obrad i zatwierdzenia protokołu z posiedzenia poprzedniej VI Sesji Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Następnie Wójt Gminy Pan Marek Jamborski przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym oraz Sołtysom informację o pracy w okresie, który upłynął pomiędzy VI a VIISesją Rady Gminy.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
26.05.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2015 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się VII Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
WYBORY ŁAWNIKÓW
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
21.05.2015.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników.

Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca najpóżniej do końca października 2015 roku dokona wyboru 5 ławników na kadencję 2016-2019 do:

 • Sąd Okręgowy
  • Wydział III Karny
  • Wydział VI Karny
  • Wydział XI Cywilny-Rodzinny
 • Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty
  • Wydział III Rodzinny
  • Wydział IV Pracy
Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
20.03.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2015 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się VI Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
V Sesja Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
24.02.2015.

W poniedziałek 23 lutego 2015 r. odbyła sie V Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczeła sie ona zgodnie z obowiazujacą procedurą od przyjecia przez Rade Gminy przeprowadzenia porzadku obrad oraz zatwierdzenia z poprzedniej IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. W pierwszym punkcie przyjetego porzadku obrad głos zabrał Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na Sesji Radnym i Sołtysom szczegółowa informacje o pracy w okresie pomiedzy IV a V Sesja Rady Gminy. Po wystapieniu pana Wójta, Rada Gminy przystapiła do rozpatrzenia skarg dotyczacych przebiegu wyborów sołtysa w sołectwie Skrzeszowice.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
19.02.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się V Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
IV Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
03.02.2015.

W poniedziałek 2 lutego 2015 r.odbyło się posiedzenie IV Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Sesje tą rozpoczęły gratulacje i życzenia złożone przez Wójta Gminy Pana Marka Jamborskiego oraz Przewodniczacą Rady Gminy Panią Małgorzatę Doniec obecnym na posiedzeniu nowo wybranym Sołtysom naszej gminy. Następnie Rada Gminy zgodnie z obowiązujaca procedura rozpoczęła realizacje porzędku obrad, który uzupełniony został o projekt uchwały dotyczacy wyrażenia zgody na zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 461/11 zabudowanej budynkiem, a położonej w Zastowie.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
29.01.2015.

Zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2015 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się IV Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
III Sesja Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
02.01.2015.

We wtorek 30 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie III Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęło się ono od części proceduralnej, podczas której Rada Gminy zatwierdziłaporządek obrad, a także protokół z posiedzenia II Sesji Rady. Po jej zakończeniu głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedłożył obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy II a III Sesją Rady Gminy. W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy podjęła uchwały dotyczące wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014–2022.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
22.12.2014.

Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2014 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się III Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
16.12.2014.

W poniedziałek 15 grudnia 2014 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z obowiązującą procedurą rozpoczęła się ona od przyjęcia porządku obrad oraz zatwierdzenia przez Radę protokołu z poprzedniej I Sesji Rady Gminy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Marek Jamborski, który przedstawił obecnym na posiedzeniu Radnym i Sołtysom szczegółową informację o pracy w okresie pomiędzy I a II Sesją Rady Gminy. Po zakończeniu wystąpienia pana Wójta, sprawozdania z przeprowadzonych w analogicznym okresie posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy przedłożyli zebranym ich Przewodniczący: Pan Zbigniew Raźny – Komisja Rewizyjna, Pani Łucja Nagacz – Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych, Pani Jadwiga Łach – Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Augustyn Kaczmarczyk – Przewodniczący Komisji Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pan Władysław Zięciak - Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Pan Antoni Siry – Komisja Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.

Czytaj całość
 
ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
11.12.2014.

Zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się II Sesja Rady Gminy.

Czytaj całość
 
I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca nowej kadencji 2014 -2018
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.12.2014.

Czytaj całość W poniedziałek 1 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Tę pierwszą w nowej kadencji Sesję Rady otworzył Radny – Senior pan Władysław Zięciak , wybrany w okręgu wyborczym nr 10 (Dojazdów). W pierwszym punkcie obrad informację o przebiegu tegorocznych wyborów samorządowych (wybory Wójta i Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca) przedstawił Radnym i Sołtysom pan Krzysztof Machnik – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 80 z 139