Referendum: Zarządzenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
18.08.2015.

Zarządzeniem Nr 0050.57.2015 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 13 sierpnia 2015 r. zostały powołane składy Obwodowych Komisji do spraw Referendum dla przeprowadzenia w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Zgodnie z opinią PKW podajemy składy komisji uzupełnione o informację o podmiocie uprawnionym do zgłaszania kandydatów na członków komisji: PDF - 105 kB.

Pierwsze posiedzenia komisji odbędą się w dniu 24 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) w sali obrad Urzędu Gminy:

  • Obwodowe Komisje ds Referendum Nr 1 do Nr 5 o godz. 12.00
  • Obwodowe Komisje ds Referendum Nr 6 do Nr 10 o godz. 14.00.
 
Referendum:
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
29.07.2015.

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania - link.

 
Referendum:
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
29.07.2015.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. - link

 
Referendum:
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
29.07.2015.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. - link

 
Referendum: Gdzie zgłosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju:
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
29.07.2015.

Gdzie zglosić chęć udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju

 
Referendum Ogólnkokrajowe 2015  Kalendarz czynności
Wprowadzenie: Jerzy St. Kozik   
29.07.2015.

Kalendarz wyborczy

 
Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.07.2015.

INFORMACJA
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 7 lipca 2015 roku

Działając na podstawie art. 6 ust. 5 i 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. )), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz. 852), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Czytaj całość
 
Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.07.2015.

Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Realizując art. 114 Kodeksu Wyborczego, w związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 318) informuję, że w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum, wyznacza się tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Czytaj całość
 
Ogólnokrajowe referendum
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
30.06.2015.

W załączeniu publikujemy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum: PDF - 485 kB
Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca informuje, iż wszelkie informacje związane z ogólnokrajowym referendum znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

 
Komunikat w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
20.05.2015.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu ponownego głosowania w Wyborach Prezydenta RP tj. 24 maja 2015 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych.

W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.

 
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w II turze wyborów Prezydenta RP
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
13.05.2015.

Informacja o warunkach głosowania w II turze wyborów Prezydenta RP w dniu 24 maja 2015 r.

 
Lista kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.05.2015.

Czytaj całość

Obwieszczenie

Komisja Okręgowa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca na podstawie uchwały KRIR : nr 8/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. oraz uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11.05.2010 r. Okręgowa Komisja Wyborcza przedstawia listę kandydatów do Rady Powiatowej oraz Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.

Okręg Wyborczy nr 6 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

  1. Leszek Kaczmarczyk, lat. 52, wykształcenie-zawodowe,zawód- rolnik zam. 32-010 Maciejowice 46
  2. Krzysztof Malik, lat 55, wykształcenie- średnie, zawód-rolnik, mechanik, zam. 32-010 Łososkowice 52
  3. Czesław Szopa, lat 77, wykształcenie-średnie, zawód-mechanik, rolnik, zam. 32-010 Luborzyca 128

Przewodniczący Komisji Okręgowej
Wiesław Wójcik

Czytaj całość
 
Komunikat w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
07.05.2015.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu Wyborów Prezydenta RP tj. 10 maja 2015 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych.

W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.

 
Wybory do Izb Rolniczych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.04.2015.

Czytaj całość W kwietniu 2015 r. kończy się obecna kadencja izb rolniczych. W dniu 25 listopada 2014 r. KRIR podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych wyznaczając termin wyborów na dzień 31 maja 2015 r. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej oraz informacje dotyczące wyborów znajdują się w załącznikach oraz na stronach Małopolskiej Izby Rolniczej. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 6 w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w dniach 11-15 maja 2015 r. w godz. 9-14 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Luborzyca 97 w pokoju nr 15 będą wyłożone do wglądu listy Członków Izb Rolniczych uprawnionych do głosowania w dniu 31 maja 2015 r. Termin zgłaszanie kandydatów na członków Rad Powiatowych do Komisji Okręgowych upływa 11 maja 2015.

www.mir.krakow.pl

Głosowanie na delegatów do Rady Powiatowej Izb Rolniczych odbędzie się dnia 31.05.2015 r. (niedziela) w budynku Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, Luborzyca 97, II piętro pok. 27 - Sala Obrad, w godz. 8:00 - 18:00.

Czytaj całość
 
Komunikat w sprawie spisów wyborców.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.04.2015.

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca uprzejmie informuje, że spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku są udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca parter pok. Nr 4 w dniach od 20 kwietnia do 04 maja 2015 r.

Czytaj całość
 
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.04.2015.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.
Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Czytaj całość
 
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2015.

Zarządzeniem Nr 0050.24.2015 Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 20 kwietnia 2014 r. zostały powołane składy Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: PDF 243 kB
Pierwsze posiedzenia komisji odbędą się w dniu 24 kwietnia 2015 r. (piątek) w sali obrad Urzędu Gminy:
Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1 – Nr 5 o godz. 13.00
Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 6 – Nr 10 o godz. 14.00

 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta RP.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
20.04.2015.

W załączeniu zamieszczamy Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. - PDF, 1520 kB

 
Informacja Wójta Gminy
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
09.04.2015.
Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych: PDF - 65 kB
 
Głosowanie w wyborach Prezydenta RP 2015 - informacje
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
01.04.2015.

- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w kraju

- Informacja o warunkach udziału w głosowaniu za granicą

- Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych

- Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 40 z 127