INFORMACJA
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
02.03.2015.

Realizując art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych wyznacza się tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
25.02.2015.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.

 
WYBORY PREZYDENTA RP
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
13.02.2015.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: PDF - 1024 kB.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że wszelkie informacje związane z wyborami Prezydenta RP znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej oraz w BIP - Aktualności.

 
INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
11.02.2015.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przypomina o konieczności złożenia przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. sprawozdań finansowych w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów tj. do dnia 16 lutego 2015 r.

Obowiązek dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, bez względu na to czy pozyskiwały środki finansowe, zaciągały zobowiązania oraz dokonywały wydatków.

Sprawozdania należy złożyć Komisarzowi Wyborczemu, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków. Nie złożenie sprawozdania finansowego skutkuje odpowiedzialnością karną określoną w art. 509 par. 1 Kodeksu Wyborczego.

Czytaj całość
 
Wyniki Wyborów Samorządowych 2014 r.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.11.2014.

Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy po zebraniu i podliczeniu głosów z 15 okręgów wyborczych podaje do publicznej wiadomości wyniki Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Czytaj całość
 
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
14.11.2014.

Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie informuje, że w przeddzień Wyborów Samorządowych tj. 15 listopada 2014 r. pełni dyżur w godzinach 8.00-20.00.

 
Interaktywna mapa wyborów samorządowych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
12.11.2014.

Firma Gison przygotowała dla nas Interaktywną Mapę Wyborów Samorządowych. Użytkownicy wpisując swój adres zameldowania mogą sprawdzić, w jakim okręgu i w którym lokalu wyborczym będą głosować oraz kto kandyduje w danych okręgach wyborczych.

Czytaj całość
 
KOMUNIKAT URZĘDU GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
10.11.2014.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu Wyborów Samorządowych tj. 16 listopada 2014 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych.

W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
31.10.2014.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 30 października 2014 r. o skreśleniu z listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w okręgu wyborczym nr 1 - PDF, 29 kB

 
Komunikat Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
29.10.2014.

W sprawie głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (podstawa prawna - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w pok. Nr 4 /parter/, tel. 12 387 14 10 wew. 22 lub 12 387 11 77 w godzinach pracy urzędu: pon. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 można złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do dnia 07 listopada 2014 r. /wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy w wieku powyżej 75 lat/

Czytaj całość
 
OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
29.10.2014.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Małopolskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca wchodzi w skład okręgu nr 2. - link

 
OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
29.10.2014.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Krakowskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca wchodzi w skład okręgu nr 3. - link

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
27.10.2014.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - PDF, 54 kB

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
27.10.2014.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - PDF, 60 kB

 
INFORMACJA
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
23.10.2014.

W dniu 22 października 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy, po przeprowadzeniu losowania, powołała składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-10 - PDF, 63 kB.

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 27 października 2014 r. /poniedziałek/ w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, sala obrad, II piętro:

Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1 - Nr 5 o godz. 8.00
Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 6 - Nr 10 o godz. 10.00

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że na mocy art. 154 par. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 - Kodeks wyborczy, członkowi obwodowej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Czytaj całość
 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
23.10.2014.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 22 października o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - PDF, 54 kB

 
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
20.10.2014.

Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy informuje, że w dniu 22 października 2014 r. /środa/ o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro/ odbędzie się losowanie numerów list komitetów wyborczych, którym nie zostały nadane jednolite numery przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie.

Następnie odbędzie się losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych od Nr 1 do Nr 10.

 
KOMUNIKAT
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
15.10.2014.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu 17 października 2014 r. o godz. 15.00 upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia można dokonać w pok. nr 33 /II piętro/.

 
INFORMACJA WÓJTA GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
15.10.2014.

Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 14 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych - PDF, 62 kB

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
08.10.2014.

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 60 z 127