SKŁAD OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 9 W KOCMYRZOWIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
19.02.2013.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu 18 lutego 2013 r. Uchwałą Nr 4/2013 Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy powołana została Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Kocmyrzowie w składzie:

1. Wiktor Sabatowicz

2. Grażyna Kłosińska

3. Anna Kaczmarczyk

4. Dorota Lipczyńska

5. Karolina Kawula

Załącznik do uchwały Nr 4/2013

 
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
19.02.2013.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 18 lutego 2013 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządzonych na dzień 10 marca 2013 r. - treść.pdf

 
Komunikat Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
19.02.2013.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że spisy wyborców dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kocmyrzów- Luborzyca zarządzonych na dzień 10 marca 2013 r. będą udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, pok. Nr 4, w dniach od 25 lutego do 1 marca 2013r.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Godziny przyjęć wyborców: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek: od 7.00 do 15.00.

 
INFORMACJA URZĘDU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
18.02.2013.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w pok. Nr 4 /parter/, tel. 12 387 11 77, w godzinach pracy Urzędu: pn.: 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 można:

1. Złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do dnia 28 lutego 2013 r.

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat, może głosować przez pełnomocnika. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy. Akt pełnomocnictwa jest sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. wniosek.pdf

Do wniosku należy załączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

Uwaga !!! Pełnomocnikiem nie może być członek obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa jak również mężowie zaufania, kandydaci na radnego.

- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności /nie dotyczy wyborców, którzy w dniu głosowania będą mieli ukończone 75 lat/.

 
INFORMACJA WÓJTA GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
14.02.2013.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

treść informacji 

 
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
31.01.2013.

Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy pełni dyżury w celu rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, pok. 33 w dniach:

6 lutego 2013 r. w godz. 13.00-15.00

8 lutego 2013 r. w godz. 13.00-24.00

Informację dotyczącą rejestracji list kandydatów na radnych można uzyskać pod numerem: 12 387 16 10, 12 387 14 10 wew. 17.

Uwaga: Ostateczny termin rejestracji kandydatów na radnych to 8 luty 2013 r., godz. 24.00.

/-/ Marianna Kieca

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

w Kocmyrzowie-Luborzycy

 
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
29.01.2013.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 24 stycznia 2013 r. powołana została Gminna Komisja Wyborcza w Kocmyrzowie-Luborzycy w składzie:

1. Katarzyna Kałkus

2. Marianna Kieca

3. Maria Kwatera

4. Henryk Laskosz

5. Krzysztof Machnik

6. Renata Wiss

7. Zofia Zbroja

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy znajduje się w Urzędzie Gminy, pok. 33 /II piętro/.

 
INFORMACJA WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
15.01.2013.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

treść informacji.pdf

 
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
07.01.2013.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9, powoływanych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zarządzonych na dzień 10 marca 2013 roku.

treść informacji

 
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
07.01.2013.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zarządzonych na dzień 10 marca 2013 roku.

treść informacji

 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
07.01.2013.

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 
Komunikat w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
04.10.2011.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu Wyborów Parlamentarnych tj. 9 października 2011 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych.

W godz. 7.00-21.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć, dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.

 
INFORMACJA
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
20.09.2011.

Zarządzeniem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr 92/2011 z dnia 19 września 2011 r. powołane zostały obwodowe komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

składy.pdf

 

 
KOMUNIKAT W SPRAWIE SPISÓW WYBORCÓW
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
16.09.2011.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że spisy wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP będą udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, pok. Nr 4, w dniach od 19 września do 3 października 2011 r.

Czytaj całość
 
Komunikat Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
05.09.2011.

W sprawie głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (podstawa prawna - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./)

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w pok. Nr 4 /parter/, tel. 12 387 11 77 w godzinach pracy urzędu: pon. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.00-15.00 można:

Czytaj całość
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
02.09.2011.

Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 sierpnia 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

treść informacji

 
INFORMACJA WÓJTA GMINY
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
18.08.2011.

Realizując art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy /Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm./ informuję, że w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych wyznacza się tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich miejscowościach Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Wykaz tablic (PDF - 75 KB)

 
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
18.08.2011.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

treść postanowienia.pdf

kalendarz wyborczy.pdf

Więcej informacji dotyczących Wyborów do Sejmu i Senatu RP 2011 znajdziecie Państwo na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.

 
Informacja o wynikach Wyborów
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.11.2010.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki wyborów samorządowych. Całość opracowania dostępna jest na stronie wybory2010.pkw.gov.pl

 
INFORMACJA
Wprowadzenie: Jolanta Krupińska   
17.11.2010.

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że w dniu Wyborów Samorządowych tj. 21 listopada 2010 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z darmowego transportu do lokali wyborczych. W godz. 8.00-22.00 samochód przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich będzie dowoził osoby, które zgłoszą taką chęć dzwoniąc w dniu wyborów pod nr 12 387 14 10.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 100 z 127