Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Łososkowicach

Dyrektor: mgr Bożena Partyka - Basa

Adres Szkoły :
Łososkowice 34
32-010
Luborzyca
tel/fax 012 3869352
e-mail : lososkowice@poczta.onet.pl

www.lososkowice.edupage.org


Szkoła Podstawowa w Łososkowicach została założona w 1950 roku. Budynek był wznoszony przy ogromnym zaangażowaniu okolicznych mieszkańców, którzy chcieli mieć szkołę na własnym terenie. Wybudowanie placówki oświatowej było wielkim sukcesem dla całej społeczności. Posiada bogatą przeszłość i ciekawą tradycję. Może się poszczycić sztandarem ufundowanym przez rodziców z okazji 50-lecia w 2000 roku. Wykształciła ponad 850 uczniów na poziomie podstawowym.

Odbywały się również tu liczne uroczystości szkolne i środowiskowe. Przez wiele lat przechodziła różne koleje losu. Dotykała ją reorganizacja i niż demograficzny. Obecnie w 4 oddziałach jest 56 uczniów.

Szkoła jest bezpieczna, przyjazna i nowoczesna. Zapewnia wysoki poziom nauczania i wychowania oraz wszechstronnej opieki nad uczniem. Mało liczne klasy sprzyjają indywidualizacji pracy i umożliwiają dotarcie do każdego dziecka. Placówka jest wolna od zagrożeń patologicznych.

Infrastruktura i wyposażenie

Dysponujemy bardzo dobrymi warunkami lokalizacyjnymi i lokalowymi.

OKAZAŁY BUDYNEK położny na wzgórzu
OGRÓD PRZYSZKOLNY
OGRÓDEK ZABAW
7. SAL LEKCYJNYCH I ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
NOWOCZESNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA I SALA PROJEKCYJNA
BIBLIOTEKA
2 BOISKA SPORTOWE
ZIELONA SALA
SALA ŚWIETLICOWA
SALA ĆWICZEŃ /ZASTĘPCZA SALA GIMNASTYCZNA/
Oferta edukacyjna

„Zamiast szukać ludzi nadzwyczajnych my zmieniamy ludzi zwyczajnych w nadzwyczajnych ”
Oprócz głównych zadań placówki dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych.
Posiadamy doświadczoną, kompetentną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną.

Programy edukacyjne:

Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius
Trzymaj formę
Zdrowe zęby -zdrowy uśmiech
Jem kolorowo
Odżywiam się zdrowo
Spójrz inaczej
Ratujemy i uczymy ratować
Mały Rolnik
Zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i pozalekcyjne takie jak:

  • KOŁO INFORMATYCZNE
  • KOŁO ARTYSTYCZNE
  • KOŁO POLONISTYCZNE
  • KOŁO MATEMATYCZNE
  • KOŁO EKOLOGICZNE
  • ZAJĘCIA TANECZNE /TANIEC TOWARZYSKI/
  • ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
  • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W ROZINIE
  • BASEN
  • ZAJĘCIA TEATRALNE

Ważniejsze osiągnięcia :

 • KONKURS RECYTATORSKI / 5 EDYCJI/
 • GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE „ŻYJEMY W POKOJU WE WSPÓLNEJ EUROPIE” /XIX EDYCJI/
 • ŚWIĘTO SZKOŁY
 • DZIEŃ SPORTU/DZIEŃ DZIECKA
 • WIGILIE SZKOLNE
 • MISTERIUM WIELKOPOSTNE /2 EDYCJE/
 • ŚWIĘTO ZIEMI
 • PROJEKT PARTNERSKI COMENIUS „JA, MOJA SZKOŁA, MOJA OKOLICA” REALIZOWANY WSPÓLNIE ZE SZKOŁAMI:
  ÖZEL MERTER FATİH İLKÖĞRETİM OKULU – INSTAMUŁ , TURCJA
  HENGOED PRIMARY SCHOOL, CAERPHILLY - WALIA, UK
  Wybrane produkty końcowe Partnerskiego projektu Comenius „Uczymy się przez całe życie” sfinansowanego ze środków Unijnych, zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Łososkowicach w latach 2008-2009:
 • Czołowe miejsca w konkursach gminnych regionalnych i powiatowych.
 • W roku szk.2008/09 II miejsce uczennicy SP w Łososkowicach w Konkursie Powiatowym na folder wykonany techniką komputerową „Miejsce, w którym mieszkam”.