L.K.S. "Sokół" Kocmyrzów

Klub Sportowy „Sokół” Kocmyrzów został założony w 1956 roku.

Pierwsze znaczące sukcesy piłkarzy „Sokoła” Kocmyrzów przypadają na lata siedemdziesiąte XX wieku. Funkcję Prezesa klubu sprawował wówczas pan Fabian Kwiecień. Właśnie w latach siedemdziesiątych drużyna z Kocmyrzowa po raz pierwszy awansowała do rozgrywek piłkarskiej klasy „B”. Zespół „Sokoła” rozgrywał wówczas swoje mecze na boisku sportowym w Sulechowie.

Pisząc o historii zespołu „Sokoła” Kocmyrzów w tamtym okresie nie sposób pominąć nazwiska pana Andrzeja Nowaka, wieloletniego trenera drużyny, nauczyciela wychowania fizycznego w SP w Luborzycy a także twórcy pierwszej drużyny młodzieżowej w historii piłki nożnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

W latach osiemdziesiątych obok pan Fabiana Kwietnia funkcję Prezesa klubu pełnił także pan Włodzimierz Korcala. Lata osiemdziesiąte to okres wyjątkowo burzliwy w historii kocmyrzowskiego kluby, który w drugiej ich połowie zmuszony został nawet do zawieszenia swojej działalności.

Po rozwiązaniu klubu piłkarskiego „Sokół” Kocmyrzów kontynuatorem jego działalności na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych była drużyna „Zawiszy” Sulechów, występująca w rozgrywkach piłkarskiej klasy „C”, której Prezesem był pan Marian Nowak .

W 1994 roku grupa sympatyków oraz byłych zawodników pierwszego „Sokoła” Kocmyrzów podjęła działania na rzecz ponownej organizacji klubu. Byli wśród nich m.in. panowie Marian Kałkus oraz Jan Małota, który funkcję Prezesa „Sokoła” Kocmyrzów pełnił przez kilkanaście następnych lat. Nowa drużyna „Sokoła” Kocmyrzów została zgłoszona do rozgrywek piłkarskiej klasy „C” w 1996 roku. Już trzy lata później w sezonie 1998/99 zespół awansował do klasy „B”, by po dwu latach w 2001 roku awansować do piłkarskiej „A” klasy. W 2006 roku, jubileusz pięćdziesięciolecia istnienia klubu, zespół z Kocmyrzowa uczcił awansem do krakowskiej VI ligi piłkarskiej. W ten sposób piłkarze „Sokoła” Kocmyrzów stali się pierwszym w historii Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zespołem piłkarskim, który awansował na ten szczebel rozgrywek.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w pierwszym okresie po reaktywacji działalności klubu, piłkarze „Sokoła” rozgrywali swoje mecze na boisku sportowym w Baranówce. Obecnie drużyna z Kocmyrzowa rozgrywa swoje spotkania na nowym, oddanym do użytku w 2006 roku boisku piłkarskim w Kocmyrzowie.

Funkcję Prezesa L.K.S. „Sokół” Kocmyrzów pełni od 2008 roku pan Zbigniew Kaczor, a grającym trenerem jest jeden z najbardziej doświadczonych zawodników z drużyny - Paweł Kopyść.

Obok zespołu seniorów działa w „Sokole” licząca 20 zawodników drużyna juniorów, występująca w trzeciej grupie, krakowskiej II ligi juniorów oraz drużyna trampkarzy (17 zawodników), rozgrywająca swoje mecze w ramach tzw. „wydzielonej” krakowskiej grupy „A” trampkarzy.