Stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych

W drodze Uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ustalono następujące stawki za zagospodarowanie odpadów komunalnych:

  • miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi – 15 zł od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
  • miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi – 9 zł od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
  • w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości powyżej 4 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – 5 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.