Harmonogram odbioru odpadów

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 1 styczna do 30 czerwca 2017 realizowany będzie zgodnie z poniższym harmonogramem - PDF, 51 kB

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 01.03.2017r. -16.03.2017r.

Odpady zmieszane są odbierane w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej raz w miesiącu.

Odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne, metal szkło, odpady biodegradowalne) będą odbierane w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu, a w zabudowie wielorodzinnej 2 razy w miesiącu,

Odpady wielkogabarytowe (meble, sprzęt RTV, AGD) oraz zużyte opony odbierane będą raz na pół roku, w ramach wystawki przed posesję, zgodnie z harmonogramem określonym przez Gminę i udostępnionym do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Urzędu, Wiadomości Lokalnych, a także ogłoszeń na tablicach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach.

Odpady ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście, odpadki kuchenne) w pierwszej kolejności winno się poddawać procesowi kompostowania, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku. Mieszkańcy będą mogli także wystawiać te odpady w workach na odpady ulegające biodegradacji raz w miesiącu.

Pojemniki z odpadami zmieszanymi jak i worki z odpadami segregowanymi, należy wystawić przy najbliższej drodze publicznej.