PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca funkcjonuje w okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00 mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Punkt zlokalizowany jest w miejscowości Kocmyrzów na terenie bazy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kocmyrzowie – dawniej tzw. „Dwójka” - dojazd drogą serwisową od strony składu budowlanego BUDROL.

Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy będą mogli bez dodatkowych opłat dostarczać:

  • odpady ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście),
  • odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
  • jak również odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło).

Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych osoby zainteresowane mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w pokoju 32 i 25 (II piętro) lub telefonicznie pod numerem 12 387 14 10 wew. 16.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie obsługiwany jest przez pracowników Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Krakowie, Biuro Obsługi Klienta, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, e-mail: bok@mpgo.krakow.pl tel. 12 3400410.

Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca: PDF - 74 kB


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą czynny do końca października br. Ostatni raz PSZOK w Kocmyrzowie czynny będzie w dniu 29.X.2016r. w godz. od 10.00 do 14.00.Ponownie otwarcie nastąpi od kwietnia 2017.

Jednocześnie przypominamy, że teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest monitorowany całodobowo. Przywożenie odpadów poza wyznaczonym dniem i godzinami otwarcia jest niedozwolone i traktowane jest jako zaśmiecanie przestrzeni publicznej. Nagrania i zdjęcia z systemu monitoringu, na których widoczne są zdarzenia podrzucania i pozostawiania odpadów przesyłane są do Komisariatu Policji w Słomnikach. Zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca o przestrzeganie przyjętych zasad w celu uniknięcia konsekwencji karnych.