Referat Spraw Obywatelskich
  •  
Wydawanie dowodów osobistych (SO 01): (PDF, 537 KB)
 
  • zał. nr 1:
(PDF, 124 KB)

  •  
Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego (SO 02): (PDF, 534 KB)
 
  • zał. nr 1:
(PDF, 635 KB)

  • Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wyborcy stale zamieskałego na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały na jego wniosek (SO 03):
(PDF, 132 KB)
 
  • zał. nr 1:
(DOC, 16 KB) (PDF, 37 KB)
 
  • zał. nr 2:
(DOC, 13 KB) (PDF, 34 KB)

  • Dopisanie do spisu wyborców (SO 04):
(PDF, 149 KB)
 
  • zał. nr 1:
(DOC, 31 KB) (PDF, 133 KB)