Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.09.2015.

INFORMACJA
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 23 września 2015 roku

Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1017) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Goszyce, Wilków, Skrzeszowice, Łososkowice

Szkoła Podstawowa w Goszycach
tel. 12-387-21-89

2

Wysiołek Luborzycki, Wola Luborzycka, Baranówka, Luborzyca

Szkoła Podstawowa w Luborzycy
tel. 12-387-10-42

3

Marszowice, Sadowie, Goszcza

Szkoła Podstawowa w Goszczy
tel. 12-387-15-06

4

Łuczyce

Szkoła Podstawowa w Łuczycach
tel. 12-387-16-01
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Zastów, Wiktorowice, Prusy

Świetlica wiejska w Zastowie
tel. 12-387-70-14

6

Dojazdów, Krzysztoforzyce

Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie
tel. 12-387-10-55
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Karniów, Czulice

Szkoła Podstawowa w Karniowie -
Szkolny Punkt Filialny w Czulicach
tel. 12-387-17-01

8

Pietrzejowice, Rawałowice

Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
tel. 12-387-02-00

9

Kocmyrzów, Głęboka

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kocmyrzowie
tel. 12 387-00-43

10

Maciejowice, Sulechów

Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
tel. 12-387-70-28
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 25 października 2015 r. w godz. 7.00 – 21.00.
Informuję o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wszystkich wyborców oraz o możliwości głosowania przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.
Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca wyznacza się Obwodowe Komisje Wyborcze 4 w Łuczycach, Nr 6 w Dojazdowie i Nr 10 w Maciejowicach.

/-/ Marek Jamborski
Wójt Gminy

*Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »