Referat Finansowy
 • Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku rolnego (FN 01):

(PDF, 132 KB)

 
 • zał. nr 1:

(XLS, 65 KB)

(PDF, 101 KB)

 
 • zał. nr 3:

(XLS, 50 KB)

(PDF, 82 KB)


 • Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (FN 02):

(PDF, 132 KB)

 
 • zał. nr 1:

(XLS, 65 KB)

(PDF, 101 KB)

 
 • zał. nr 2:

(XLS, 50 KB)

(PDF, 91 KB)


 • Zgłoszenie informacji lub deklaracji w sprawie podatku leśnego (FN 03):

(PDF, 132 KB)

 
 • zał. nr 1:

(XLS, 65 KB)

(PDF, 101 KB)

 
 • zał. nr 4:

(XLS, 43 KB)

(PDF, 85 KB)


 • Wnioski w sprawach ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym - osoby fizyczne (FN 04):

(PDF, 115 KB)


 • Wnioski w sprawach ulg w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych (odroczenie, umorzenie, rozłożenie na raty) (FN 05):

(PDF, 115 KB)

 
 • zał. nr 1:

(RTF, 42 KB)

(PDF, 60 KB)


 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (FN 06):

(PDF, 127 KB)

 
 • zał. nr 1:
 

(PDF, 358 KB)


 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN 07):

(PDF, 115 KB)

 
 • zał. nr 1:

(RTF, 11 KB)

(PDF, 49 KB)


 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/nie figurowaniu w dokumentach wymiarowych podatku (FN 08):

(PDF, 170 KB)

 
 • zał. nr 1:

(RTF, 15 KB)

(PDF, 36 KB)


 • Wniosek o zwolnienie od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (odłogowanie) (FN 09):

(PDF, 118 KB)


 • Deklaracja na podatek od środków transportowych (FN 10):

(PDF, 117 KB)

 
 • zał. nr 1:

(RTF, 209 KB)

(PDF, 110 KB)

 
 • zał. nr 2:

(RTF, 271 KB)

(PDF, 87 KB)


 • Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (FN 11):

(PDF, 137 KB)

 
 • zał. nr 1:
 

(PDF, 100 KB)


 • Wydawanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych (FN 14):

(PDF, 124 KB)

 
 • zał. nr 1:

(RTF, 17 KB)

(PDF, 36 KB)


 • Wydawanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (FN 15):

(PDF, 126 KB)

 
 • zał. nr 1:

(RTF, 24 KB)

(PDF, 81 KB)


 • Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (FN 17):

(PDF, 112 KB)

 
 • zał. nr 1:

(RTF, 12 KB)

(PDF, 48 KB)


 • Ulgi w podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych stanowiących dochód gminy a realizowanych przez urzędy skarbowe (FN 18):

(PDF, 117 KB)


 • Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa (FN 19):

(PDF, 129 KB)

 
 • zał. nr 1:

(RTF, 63 KB)

(PDF, 84 KB)