Centrum Kultury i Promocji

Dyrektor - mgr Agnieszka Brodowska

Baranówka 6
32-010 Kocmyrzów
www.CKiP.pl

tel./fax 012 387-18-11
e-mail ckip@ckip.pl

 

Podstawa prawna działalności:

  • Statut nadany Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XXVII/149/2000 z dnia 13 listopada 2000 r.
  • Wpis do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury Nr 4011/1/92 Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Podstawowym celem działalności CKiP jest zgromadzenie
w nim jak największej ilości osób,które chcą zajmować
się amatorską działalnością i utworzenie im optymalnych warunków do działania.

Pragniemy,aby CKiP był otwarty na nowe często niekonwencjonalne formy pracy i twórczości.

Staramy się aby CKiP stał się też miejscem spotkań nie tylko tych, którzy aktywnie zajmują się twórczością ale również tych, którzy są jej odbiorcami, miłośnikami i w ten sposób biorą udział w życiu kulturalnym Gminy Kocmyrzów Luborzyca.

Dążymy do tego, aby pomieszczenia CKiP zawarły w sobie całą gamę gatunków form pracy Kulturalnej,aby nasza placówka dała każdemu możliwość kontaktu z tym co najbardziej wartościowe w całym dorobku Kultury jak również spróbowaniu własnych sił w pracy twórczej.

Oczekujemy,że wachlarz propozycji CKiP sprawił, iż będzie to miejsce chętnie odwiedzane,zarówno przez publiczność jak i twórców,a spotkania jednych i drugich dadzą obu stronom wiele satysfakcji i wrażeń jakie niesie ze sobą Kultura i kontakt ze sztuką.

Działalność kulturalna to działalność polegająca na tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

W Gminie Kocmyrzów - Luborzyca działają obecnie dwie samorządowe instytucje kultury: