Uroczyste otwarcie budynku socjalnego w Zastowie
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.12.2016.

Dnia 6 grudnia 2016r., w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowości Zastów nastąpiło uroczyste otwarcie budynku socjalnego. Zaproszonych gości w osobach: Pan Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski, Pan Stanisław Wolnik Dyrektor Oddziału Małopolskiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Pan Józef Rysak Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, Pan Antoni Rumian Wójt Gminy Michałowice, Pan Tadeusz Wójtowicz Wójt Gminy Wielka Wieś, Pan Łukasz Gliński Zastępca Wójta Gminy Liszki, Pan Jerzy Rusek Prezes Zarządu Extreme Sp z o.o., Pan Piotr Serafin Dyrektor Agencji Rynku Rolnego, Pan Janusz Szkatuła Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budopol Sp z o.o., ks Jan Krzyżowski Proboszcz Parafii w Kantorowicach, ks Bogusław Zając Proboszcz Parafii w Prusach, ks Wiesław Cholewa Proboszcz Parafii w Raciborowicach, Pan Krzysztof Malik Radny Powiatu Krakowskiego, Pan Andrzej Szwajca Komendant Gminny OSP, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pracownicy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, serdecznie przywitał Pan Marek Jamborski Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Pani Agnieszka Kozłowska Inspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

W wyniku przebudowy połączonej ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego, trwającej ponad pół roku powstało 16 nowych lokali socjalnych. Lokale te zostały wyposażone w podstawowy sprzęt sanitarny i gospodarczy. Inwestycję udało się zrealizować dzięki wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego Banku Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) w wysokości ponad 500 tys. zł, a całkowity koszt zadania wyniósł ponad 1,2 mln złotych.
Symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym samym otwarcia nowego budynku socjalnego dokonał Pan Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, Pan Piotr Ćwik Wicewojewoda Małopolski, Pan Stanisław Wolnik Dyrektor Oddziału Małopolskiego Banku Gospodarstwa, Pani Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Pan Jerzy Rusek Prezes Zarządu Extreme Sp z o.o. Z kolei poświęcenia budynku dokonał ks Jan Krzyżowski Proboszcz Parafii w Kantorowicach.
Zakończeniem uroczystości w Zastowie było wręczenie przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Pana Marka Jamborskiego kluczy do nowego mieszkania pierwszym lokatorom, wychowankom Domu Dziecka w Sieborowicach Państwu Alicji, Elżbiecie i Damianowi.

 

Zdjęcia: Robert Adamski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »