Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - projekt ZIT.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.01.2017.
Z końcem ubiegłego roku opracowany został i złożony do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, jako Instytucji Pośredniczącej (IP) w przygotowaniu wniosków ZIT, wstępny wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt zakłada zebranie składowisk wyrobów azbestowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych ( ok. 160 ton) z 74 posesji z ternu naszej gminy oraz ich transport i unieszkodliwienie. Planowany koszt projektu to kwota 60 000 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85 % kosztów zamyka się kwotą 51 000 zł, stąd wydatek z budżetu gminy w wysokości 9 000 zł.
16 stycznia 2017 r. zostanie złożona do Stowarzyszenia MK wersja ostateczna wniosku celem zaopiniowania projektu przez IP ZIT . Po uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej gotowości wniosku do poddania pod ocenę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, składamy wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną do Urzędu Marszałkowskiego , najpóźniej do dnia 31 stycznie br.
 
« poprzedni artykuł