Ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.01.2017.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, iż w dniu 23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr XXXII/452/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Przedmiotowy uchwała nie wprowadza całkowitego zakazu palenia węglem, a jedynie wymogi dla paliw w tym dla węgla i drewna. Od 1 lipca 2017 r. będzie funkcjonował zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Dodatkowo nowo instalowane kotły, będą musiały spełniać określone wymagania, zgodnie z którymi nie będą mogły emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów.
W powstających domach nie będzie możliwości instalacji kotła na węgiel lub drewno, który nie spełnia żadnych norm emisji zanieczyszczeń. Dopuszczalne, będą jedynie nowoczesne kotły piątej klasy. Mieszkańcy Małopolski, którzy posiadają kotły niespełniające standardów emisyjnych, zgodnie z ww. uchwałą, będą musieli je wymienić do końca 2022 r. Kotły trzeciej i czwartej klasy będą musiały zostać wymienione do końca 2026. istniejące kotły klasy 5 będą mogły być eksploatowane bezterminowo.
Kominki będą musiały charakteryzować się sprawnością cieplną na poziomie 80 proc. Na już istniejących kominkach, które nie spełniają tego wymogu, będzie trzeba zamontować urządzenia redukujące emisję pyłu tj. np. elektrofiltry.

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Podsumowanie wymagań uchwały antysmogowej dla Małopolski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »