Kontrola stanu sieci kanalizacyjnej
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
27.01.2017.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Eksploatator gminnej sieci kanalizacyjnej rozpoczął prace mające na celu ustalenia lokalizacji punktów, gdzie może dochodzić do nielegalnego zrzutu ścieków lub wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Przypominamy, iż ww. proceder zwiększa objętość ścieków odprowadzanych docelowo na oczyszczalnie ścieków, a tym samym powoduje znaczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu zbiorowego odprowadzania ścieków, co w konsekwencji wiąże się z wzrostem cen dla użytkowników. W celu ustalenia lokalizacji nielegalnych przyłączy lub wpustów do kanalizacji sanitarnej, wykorzystywane jest specjalistyczne urządzenie służące do zadymiania sieci oraz przyłączy indywidualnych. Dym pomoże też w lokalizacji przysypanych ziemią włazów kanalizacyjnych, studzienek rewizyjnych i wywietrzników kanałów. O każdej akcji zadymiania sieci Eksploatator informuje sołtysa danego sołectwa, straż pożarną i policję.

 

W sytuacji wystąpienia wątpliwości dotyczących prowadzonych prac lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem gminnej sieci kanalizacyjnej, prosimy o bezpośredni kontakt z Eksploatatorem pod numerem 534 575 575 lub też osobiście w siedzibie Punktu informacyjnego w Kocmyrzowie, który jest czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 800-1600.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »