Poprawa efektywności energetycznej.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
10.02.2017.

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ; Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2019.
10 lutego br. złożony został wstępny wniosek aplikacyjny do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (SMK) , jako Instytucji Pośredniczącej w ocenie wniosków, dotyczący wymiany w budynkach mieszkalnych na terenie naszej gminy starych źródeł ogrzewania (pieców, kotłów) na paliwa stałe na nowe ekologiczne piece na paliwo gazowe lub biomasę. Zakres wnioskowanego projektu poza wymianą pieca obejmuje również wymianę instalacji wewnętrznej jeśli będzie to konieczne dla sprawnego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania i osiągnięcia zakładanych wskaźników obniżenia niskiej emisji.
Projekt planowany do realizacji przewiduje wymianę ok. 195 starych źródeł ogrzewania w podziale na lata:

  • 2017 r. – 50 sztuk
  • 2018 r. -100 sztuk
  • 2019 r. – 45 sztuk

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku - nie więcej niż 8 tys. zł / kocioł w budynku jednorodzinnym (max 10 tys. dla budynku wielorodzinnego i wspólnego źródła ciepła). W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną limit środków dofinansowania wynosi max 6 tys. zł dla budynku jednorodzinnego - dla budynku wielorodzinnego do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali i nie więcej niż 80 zł/m. kw. ogrzewanej powierzchni.
Po wstępnej weryfikacji wniosku przeprowadzonej przez SMK i pozytywnej ocenie Zarządu Stowarzyszenia, wniosek zostanie złożony w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej oceny i w efekcie podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »