Wyniki przetargu na sprzedaż działek w miejscowości Sadowie, Dojazdów, Prusy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
24.02.2017.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 . w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.Dz.U.z 2014. poz.1490 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości : Informację o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kocmyrzów Luborzyca które odbyły się w dniu 21 lutego 2017r w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów -Luborzyca w sali nr 27

 1. I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/2 o pow. 0,2970 m2 położonej w miejscowości Sadowie , przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem R1- tereny rolnicze oraz symbolem MN2- tereny zabudowy mieszkaniowej.

  Cena wywoławcza nieruchomości -80 000,00 zł

  najwyższa cena osiągnięta w przetargu - brak
  liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłaty wadium)
  liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
  nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 2. I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 46/80 o pow. 0,0863 m2 położonej w miejscowości Dojazdów , przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem R1- tereny rolnicze w strefie technicznej od linii energetycznej

  Cena wywoławcza nieruchomości – 10 226,00 zł

  najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 11 103,00 zł
  liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2
  liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
  nabywca nieruchomości – Pan Lis Łukasz

 3. I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 229 o pow. 0,0200 m2 położonej w miejscowości Prusy, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem R1- tereny rolnicze w strefie technicznej od linii energetycznej

  Cena wywoławcza nieruchomości – 1 418,00 zł

  najwyższa cena osiągnięta w przetargu - 11 000,00
  liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 3
  liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
  nabywca nieruchomości – Pan Sutor Józef

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »