Program wymiany pieców.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
28.03.2017.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, iż od 15.03.2017 r. do 14.04.2017 r. zainteresowani mieszkańcy gminy, mogą składać deklarację udziału w projekcie: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza).

Celem programu jest uzyskanie efektu ekologicznego mającego na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w związku z procesem spalania paliw stałych na terenie Naszej Gminy. Dotacja będzie przeznaczona dla mieszkańców posiadających użytkowane, stare nieekologiczne kotły opalane paliwem stałym, np. węglem, drewnem a chcących je wymienić na źródła ciepła wysoko sprawne i przyjazne środowisku, opalane paliwem gazowym lub biomasą.

Zakres wnioskowanego projektu poza wymianą pieca obejmuje również wymianę instalacji wewnętrznej jeśli będzie to konieczne dla sprawnego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania i osiągnięcia zakładanych wskaźników obniżenia niskiej emisji. Projekt planowany do realizacji przewiduje wymianę ok. 195 starych źródeł ogrzewania w podziale na lata:

  • 2017 r. – 50 sztuk
  • 2018 r. – 100 sztuk
  • 2019 r. – 45 sztuk

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, maksymalnie do wysokości mocy wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku - nie więcej niż 8 tys. zł / kocioł w budynku jednorodzinnym (max 10 tys. dla budynku wielorodzinnego i wspólnego źródła ciepła). W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną, limit środków dofinansowania wynosi max 6 tys. zł dla budynku jednorodzinnego - dla budynku wielorodzinnego do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali i nie więcej niż 80 zł/m. kw. ogrzewanej powierzchni.

Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Należy pamiętać, że złożenie deklaracji uczestnictwa w programie nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Zakup i montaż nowego źródła ogrzewania możliwy będzie dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Kocmyrzów-Luborzyca.

W sprawie szczegółowych informacje na temat realizacji programu zainteresowanych prosimy o kontakt z Ekodoradcą w siedzibie tut. urzędu gminy pok. 25 (II piętro) oraz pod numerem telefonu 12 387-22-62.
W związku z faktem, iż deklaracje będą rozpatrywane w kolejności ich składania, dokumenty złożone poza terminem: 15.03.2017 r. - 14.04.2017 r., nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty do zapoznania się:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »