Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
15.03.2017.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ; Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.

W dniu 10 marca 2017 r. do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (SMK), jako Instytucji Pośredniczącej (IP) w przygotowaniu wniosków ZIT, został złożony wniosek aplikacyjny ( w wersji ostatecznej) o dofinansowanie projektu wymiany źródeł ogrzewania/ pieców starego typu na paliwo stałe na kotły gazowe lub na biomasę na terenie naszej gminy.
Projekt zakłada wymianę 195 kotłów węglowych na kotły wyższej generacji, w tym wymianę 145 sztuk - na piece gazowe i 50 sztuk na piece spalające biomasę.

Termin realizacji projektu: w latach 2017 -2019 (do 30 czerwca 2019 roku).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu SMK o gotowości wniosku do poddania pod ocenę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, składamy wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną do Urzędu Marszałkowskiego , najpóźniej do dnia 31 marca br.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »