Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.03.2017.
Od soboty 1 kwietnia br., będzie można korzystać z mobilnego punktu odbioru odpadów w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00

Punkt zlokalizowany jest w miejscowości Kocmyrzów na terenie bazy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kocmyrzowie – dawniej tzw. „Dwójka” - dojazd drogą serwisową od strony składu budowlanego BUDROL.
Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy będą mogli bez dodatkowych opłat dostarczać:

  • odpady ulegające biodegradacji (skoszona trawa, liście),
  • odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
  • jak również odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, metale i szkło).

W PSZOK będą odbierane odpady jedynie od osób, które są uczestnikami gminnego systemu gospodarowania odpadami i potwierdzą ten fakt poprzez okazanie dokumentu „Informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, wydanej przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych osoby zainteresowane mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w pokoju 32 i 25 (II piętro) lub telefonicznie pod numerem 12 387 14 10 wew. 16. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, obsługiwany jest przez pracowników Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Krakowie, Biuro Obsługi Klienta, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, e-mail: bok@mpgo.krakow.pl tel. 12 3400410.
Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca: PDF - 74 kB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »