Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
21.04.2017.

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2017 WÓJTA GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U Nr 60, poz. 373 ze zm.) Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko:

  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie I
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maciejowicach
  4. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

§ 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do Zarządzenia (PDF - 92 kB).

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do ogłoszenia: PDF - 92 kB

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »