Umowa o dofinansowanie projektu podpisana.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2017.

Umowa o dofinansowanie projektu pn „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”– podpisana.
W dniu 11 września 2017 roku w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie została podpisana z Zarządem Województwa Małopolskiego umowa o dofinansowanie projektu wymiany pieców w gospodarstwach indywidualnych na terenie naszej gminy. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji - ZIT.
Przedmiotem projektu jest wymiana źródeł ciepła, nieekologicznych, starych kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe lub na biomasę w indywidualnych gospodarstwach domowych. Projekt obejmował będzie dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych na piece nowej generacji na paliwa gazowe lub na biomasę. Planuje się, że w ramach projektu zmodernizowanych zostanie 195 źródeł ciepła Działanie obejmuje mieszkańców naszej gminy.
Budynki objęte projektem powinny spełniać wymogi dotyczące energochłonności. Wsparcie wymiany źródła ciepła będzie objęte umową z właścicielem budynku, uwarunkowane zapewnieniem odpowiedniej efektywności energetycznej i obowiązkiem trwałej likwidacji starego kotła. W ramach projektu realizowane będą również działania informacyjno-promocyjne dotyczące głównie likwidacji niskiej emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »