Akcja "Zwalniam przy szkole" - podsumowanie II edycji
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
31.10.2017.

23 października 2017 r. (poniedziałek) w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pod-czas XXXIII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji akcji „Zwalniam przy szkole”, która została przeprowadzona w naszej gminie 25 września br. Pierwszym etapem akcji, były wspólne patrole ucharakteryzowanych na ofiary wypadków dzieci ze szkół podstawowych wraz z funkcjonariuszami KPP wydziału ruchu drogowego. Równocześnie we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy ogłoszono konkurs na projekt bezpiecznego przejścia dla pieszych.

"Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego w wysokości 50,6% całkowitego kosztu zadania"

Organizatorami akcji byli radni naszej gminy, a pomysłodawczynią radna Luborzycy Pani Kata-rzyna Konewecka-Hołój. Patronatu akcji udzielili: Marszałek Województwa Małopolskiego – Jacek Krupa, Starosta Po-wiatu Krakowskiego – Wojciech Pałka, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka i Powiatowa Policji. Patronaty medialne: TVP Kraków i Radio Kraków. Sponsorem zawieszek zapachowych rozdawanych kierowcom podczas kontroli drogowej przez dzieci była firma „Vibrobet”.
Na uroczystym wręczeniu nagród obok zwycięzców konkursu, władz samorządowych naszej gminy obecni byli zaproszeni Goście w osobach: w osobach: Starosty Powiatu Krakowskiego pana Wojciecha Pałki, Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego pana Marka Dworaka, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podkomisarza Jarosława Gwoździa – Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, st. aspirant Barbary Szczerba – oficera prasowego Komendy oraz dzielnicowej Komisariatu Policji w Słomnikach Karoliny Ćwiklińskiej. Podsumowanie ww. akcji rozpoczęło wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy pani Małgorzaty Doniec, która w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie społeczne i edukacyjne II edycji akcji „Zwalniam przy szkole”, której celem było m.in. zwiększenie świadomości,zarówno pieszych jak i kierowców, o zagrożeniach występujących na drodze, a tym samym poprawa stanu bezpieczeństwa użytkowników dróg w naszej gminie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy pan Marek Jamborski, który podziękował organizatorom, uczestnikom, patronom i sponsorom tegorocznej akcji za ich zaangażowanie w organizację działań na rzecz poprawy stanu świadomości, a tym samym bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z dróg publicznych. Po wystąpieniu pana Wójta, radna pani Katarzyna Konewecka-Hołój, podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznej edycję akcji.
Podkreśliła, że „akcja «Zwalniam przy szkole» jest ważnym uzupełnieniem działań podejmowanych przez samorząd naszej gminy, których celem jest m.in. poprawa bezpieczeństwa na drogach. Duże znaczenie ma cykliczne przypominanie dzieciom i młodzieży o niebezpieczeństwie wynikającym z braku wyobraźni pieszego oraz brawurowej jazdy kierowców. Takie dwufalowe oddziaływanie na użytkowników dróg może pobudzić ich wyobraźnię w temacie wypadków drogowych i tym samym zmniejszyć ich występowanie”. Ważnym elementem tegorocznej akcji „Zwalniam przy szkole” był konkurs plastyczny na projekt bezpiecznego przejścia dla pieszych. Dzieci miały w nim wykazać się pomysłowością, kreatywnością z pomocą własnej wyobraźni stworzyć nowe znaki drogowe, rozwiązania które pozwolą im poczuć się bezpiecznie na przejściu dla pieszych.

Prace konkursowe zostały ocenione przez komisję konkursową w składzie: Ł. Nagacz, M. Gomółka, K. Konewecka-Hołój, dzielnicowa K. Ćwiklińska. Przewodniczącym komisji był Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego Marek Dworak.
Na konkurs wpłynęło blisko 100 prac autorstwa uczniów naszych szkół. Tak więc Konkursowa Komisja, której pracami kierował Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego pan Marek Dworak stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, wyboru najlepszych prac. Ostatecznie zwycięzcom konkursu został uczeń klasy IV ze SP Kocmyrzów I Mikołaj Bartoń. Drugie miejsce zdobył uczeń klasy IV A SP w Luborzycy Artur Brzeska, a trzecie, uczennica klasy V SP w Maciejowicach Oliwia Machnik. Nagrody zwycięzcom, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, wręczyli Starosta Powiatu Krakowskiego pan Wojciech Pałka wraz z podkomisarzem Jarosławem Gwoździem – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie.
Z racji tak dużej ilości bardzo dobrych prac, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego pan Marek Dworak zdecydował się na przyznanie dwóch wyróżnień i ufundowanie nagród. Wyróżnienia te, otrzymali Patryk Ragan z klasy VA ze SP w Luborzycy oraz Mateusz Sroka (klasa VI), również uczeń SP w Luborzycy.
Nagrodami w konkursie były: rower wraz z kaskiem, zestawy: hulajnogi deskorolek z kaskami mają zachęcać naszą młodzież do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu.

Wszystkim Laureatom Konkursu, a także jego organizatorom, sponsorom i patronom składamy w tym miejscu serdeczne gratulację i podziękowania za udział, przygotowanie i organizację tej wyjątkowo ważnej społecznie akcji.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »