Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.02.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Stowarzyszenie - Ludowy Zespół Sportowy „Strażak Goszcza” realizować będzie zadanie inwestycyjne z pomocą funduszu Unii Europejskiej. W maju 2017 roku został złożony wniosek o wsparcie finansowe realizacji operacji budowy szatni wraz z zapleczem socjalnym przy remizie OSP sąsiadującej z boiskiem sportowym w miejsciowości Goszcza. W wyniku pozytywnej oceny projektu w grudniu 2017 r. pomiędzy przedstawicielami LZS-u i Zarządem Województwa Małopolskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 276 000 złotych / na planowany koszt ogólny 473 491 zł. Roboty budowlane rozpoczną się wiosną bieżącego roku.
Zadanie finansowane jest w całości z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Stowarzyszeniu „Strażak Goszcza”, Uchwałą Rady Gminy została udzielona pożyczka na pokrycie wszelkich kosztów budowy. Rozliczenie pomocy unijnej oraz pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji.
Wkład własny z budżetu - 197 491 zł.
Refundacja ze środków UE – 276 000 zł.

Realizacja operacji wpisuje się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez budowę obiektu sportowego/ szatni wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym o charakterze ogólnodostępnym, z którego korzystać będzie społeczność lokalna głównie miejscowości Goszcza, w tym jednostka OSP oraz dzieci i młodzież miejscowej szkoły podstawowej, w szczególności zaś LZS "Strażak Goszcza" oraz drużyny piłkarskie przyjezdne na rozgrywki ligowe i mecze towarzyskie. Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie atrakcyjność miejscowości a posiadanie przedmiotowego obiektu poprawi znacznie warunki użytkowania również pobliskiego boiska sportowego do piłki nożnej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »