Ruszamy z naborem!
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
07.06.2018.


Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa rozpoczyna działania mające na celu uruchomienie naboru w ramach ogólnopolskiego projektu Działaj Lokalnie. Poniżej zamieszczamy informacje o projekcie, które uzyskaliśmy od Stowarzyszenia.

Z nieskrywaną radością pragniemy Państwa poinformować, że jesteśmy jedyną Lokalną Grupą Działania w województwie małopolskim, należącej do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) objętej programem Działaj Lokalnie. Rozpoczynamy działania mające na celu uruchomienie naboru w ramach ogólnopolskiego projektu Działaj Lokalnie (#DzialajLokalnie). Jest to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Chcemy podążać śladem ODL z innych województw, czyli dać możliwość zrealizowania naszym mieszkańcom projektów, które przyczynią się do integracji mieszkańców oraz poprawy jakości ich życia. Chcemy zaktywizować mieszkańców do podejmowania się realizacji ciekawych, kreatywnych i ważnych dla nich inicjatyw.

Do kogo jest skierowany?

  • do organizacji pozarządowych posiadającą osobowość prawną (z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych)
  • Do zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych
  • Do oddziałów terenowych organizacji pozarządowych (posiadających osobowość prawną)
  • Do grup nieformalnych, których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa
  • Do grup nieformalnych występujących z wnioskiem samodzielnie jako Inicjatywa Działaj Lokalnie
W konkursie mogą wziąć udział organizacje i instytucje mające swoja siedzibę i planują prowadzić działania na jednej z wymienionych gmin. Gmina: Michałowice, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia - Wawrzeńczyce, Wielka Wieś.

Co jest jego celem?
Jego celem jest aktywizacja mieszkańców małych miejscowości wokół różnych celów o charakterze wspólnego dobra, a także pomoc w budowaniu aktywnych lokalnych społeczności, których członkowie wspólnie definiują problemy, starając się im przeciwdziałać, bądź łagodzić ich skutki.

Jaka jest kwota dotacji?
W ramach programu Działaj Lokalnie będziemy przyznawać dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra. Proponowaną kwotą jest dotacja nieprzekraczająca 3000zł plus dodatkowo obowiązkowy wkład własny 25% w tym minimum 5 % wkładu finansowego.
W ramach Programu wspierane będą granty na działania realizowane w zakresie kultury, edukacji, rozwoju oferty turystycznej, spraw społecznych, rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i innych.

Zapraszamy serdecznie do zakładki Działaj Lokalnie na naszej stronie www.koronakrakowa.pl oraz facebooka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »