Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy.
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
19.06.2018.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Stowarzyszenie - Ludowy Zespół Sportowy „Strażak Goszcza” realizuje zadanie z pomocą Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Od wiosny trwają prace budowlane. Termin zakończenia robót planowany wg umowy – 31 sierpień 2018 roku. Zadanie finansowane jest w całości z pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu z budżetu gminy na pokrycie ksztów budowy. Refundacja ze środków UE – 276 000 zł.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »