Strategie, programy - dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:

Plan odnowy miejscowości Prusy na lata 2010-2015

(pdf, 2.30 MB)

Plan odnowy miejscowości Baranówka na lata 2009-2015

(pdf, 13.26 MB)

Strategia Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2016-2020:

(pdf, 1.47 MB)

Strategia Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2008-2015:

(pdf, 1.12 MB)

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich:

(pdf, 1.35 MB)

Strategia Rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (archiwalna):

(pdf, 7.35 MB)

Plan Rozwoju Lokalnego:

(pdf, 1.80 MB)

Plan Rozwoju Miejscowości Dojazdów:

(pdf, 155 KB)

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy

(pdf, 249 KB)

RAPORT z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
na lata 2005 - 2006

(pdf, 2714 KB)