Zabytki naszej Gminy

Przemierzając Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w niemal każdej z tworzących ją miejscowości można napotkać zabytkowe obiekty architektoniczne. Są to zarówno zabytki architektury sakralnej (kościoły, kaplice) jak i architektury świeckiej (zespoły dworskie).
Najstarszym zachowanym na terenie Gminy obiektem architektury sakralnej jest pochodzący z pierwszej połowy XV stulecia, usytuowany na wzgórzu kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy. Obok niego uwagę przykuwają kościoły w Czulicach i Goszczy a także siedemnastowieczna drewniana kapliczka w Wilkowie.
Pośród istniejących po dzień dzisiejszy zabytków architektury świeckiej na szczególnie wyróżnienie pochodzący z drugiej połowy XVII stulecia drewniany dworek w Goszycach. To najstarszy zachowany zabytek architektury świeckiej na terenie Gminy i jeden z najcenniejszych tego typu obiektów w tej części Małopolski.
Większość z pozostałych dworków ziemiańskich na obszarze Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pochodzi z XIX stulecia. Wiele z nich było „świadkami” ważnych wydarzeń historii Polski, jak choćby dworek w Goszczy który w styczniu 1863 roku był siedziba sztabu wojsk powstańczych generała Mariana Langiewicza czy też dworek w Goszycach w którym przebywali m.in. Marszałek Józef Piłsudski i Czesław Miłosz.

Na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca warto zwrócić również uwagę na znajdujące się się tutaj cmentarze wojskowe i pojedyncze groby wojenne z okresu I wojny światowej (Czulice, Karniów, Kocmyrzów, Prusy, Goszcza). Więcej o grobach wojennych znaleźć można na stronie www.muw.pl/grobywojenne

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych i najcenniejszych zabytków Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, które każdy odwiedzający powinien zobaczyć:

 1. Zespół dworski w Baranówce
 2. Kościół Parafialny p.w. Św. Mikołaja w Czulicach
 3. Zespół dworski w Czulicach
 4. Zespół dworski wraz z parkiem w Goszczy
 5. Kościół Parafialny p.w. Św. Wawrzyńca w Goszczy
 6. Dawny cmentarz parafialny w Goszczy
 7. Goszyce - dworek drewniany
 8. Dwór murowany oraz kompleks parkowy w Goszycach
 9. Zespół dworski w Kocmyrzowie
 10. Park dworski w Krzysztoforzycach
 11. Kościół Parafialny w Luborzycy p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
 12. Park dworski w Łuczycach
 13. Zespół dworski w Skrzeszowicach
 14. Zespół dworski w Wilkowie
 15. Kaplica w Wilkowie
 16. Kapliczki przydrożne
 17. Miejsca Pamięci Narodowej, cmentarze oraz groby wojenne