ZAWIADOMIENIE
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
22.12.2008.
Zawiadamiam, że w dniu 30 grudnia 2008 r. o godzinie 9:00 na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro) odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Przedstawiciela MPO i dyskusja na temat współpracy w 2009 roku.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji Rady o pracy między sesjami.
  4. Podjęcie Uchwały budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2009.
  5. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę położoną w Dojazdowie.
  6. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy na działkę położoną w Kocmyrzowie.
  7. Interpelacje i zapytania Radnych.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

 
« poprzedni artykuł