Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

  • zatwierdzony: Uchwałą Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów– Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów–Luborzyca (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 245, poz. 2717 z dnia 25 sierpnia 2004 r.),
  • zmieniony: Uchwałą Nr XX/125/08 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zapisów w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 568, poz. 3757 z dnia 29 sierpnia 2008 r.),
  • zmieniony: Uchwałą Nr XIII/85/2012 Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów–Luborzyca uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2012 r. poz. 704),
  • zmieniony: Uchwałą Nr XX/144/2016 Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów–Luborzyca uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016r. poz. 4693)
  • zmieniony: Uchwałą Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów–Luborzyca uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów–Luborzyca Nr XIX/110/04 z dnia 19 lipca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2016 r. Poz. 5988),
  • oraz zmieniony: Uchwałą NR XXXII/251/2017 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 20 września 2017 zmieniającej uchwałę Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.(Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r. Poz. 6014)

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią planu: