Informacja 1%
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
06.02.2009.
Jak przekazać 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego - podajemy w kilku krokach. Zamieszczamy również listę organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r., którym można przekazywać 1% podatku.

KROK 1
WYBIERZ ORGANIZACJĘ

Wybierz organizację posiadającą status pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego podatku z wykazu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKI (Nr 96, poz. 827) przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w drodze obwieszczenia w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r.

Na liście znajdują się organizacje, które miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2008 roku) i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobił to za niego Minister Sprawiedliwości.

Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r., którym można przekazywać 1% podatku znajduje się na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS pod adresem dokumenty.rcl.gov.pl/M2008096082701.pdf

KROK 2
DANE ORGANIZACJI POTRZEBNE DO PRZEKAZANIA 1%

* dokładna nazwa organizacji
* numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Wszystkie informacje można znaleść:
W wymienionym powyżej Wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. opublikowanym w drodze obwieszczenia przez MPiPS.
oraz na stronach internetowych:
Ministerstwa Sprawiedliwości - opp.ms.gov.pl
Departamentu Pożytku Publicznego bopp.pozytek.gov.pl
(Ponadto na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego można zapoznać się ze sprawozdaniami finansowymi Organizacji Pożytku Publicznego i sprawdzić na co wybrana przez nas organizacja przeznacza swoje środki finansowe. Wspierając konkretną organizację, wspierasz realizowane przez nią cele i pomagasz tym, na rzecz których ta organizacja działa).

UWAGA! Podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji, nie można podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

KROK 3
WYPEŁNIJ PIT I OBLICZ 1% PODATKU


Wypełnij odpowiedni formularz PIT i ustal wysokość należnego podatku.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1 % należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).
UWAGA: Kwota przekazywana organizacji nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.
Pamiętaj, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

KROK 4
REZULTAT


Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).
UWAGA: Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny. Informacje na temat czym się różni darowizna od mechanizmu 1% można znaleźć na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS www.pozytek.gov.pl lub na portalu ngo.pl pod adresami: www.pozytek.ngo.pl, www.ksiegowosc.ngo.pl

Informacje nt. 1% można znaleźć również na stronach: www.pozytek.gov.pl, www.pozytek.ngo.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »