Program: SPO-ROL
Wprowadzenie: Jacek Kaczmarczyk   
13.09.2005.
Tytuł Programu: SPO-ROL "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Działanie 2.3; Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

 

W dniu 13 września 2005 roku Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zawarła Umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie Projektu: Budowa zaplecza socjalnego (szatni) w Dojazdowie.

 

W dniu 10 listopada 2005 r. podpisano aneks do tejże Umowy uwzględniający zmianę planowanego terminu realizacji zadania na rok 2006 /od kwietnia do końca sierpnia 2006 r./Zakres rzeczowy: budynek wolnostojący, nie podpiwniczony, parterowy z dachem jednospadowym krytym blachą trapezową o:
- pow. zabudowy 80,00 m2
- pow. użytkowej 147,40 m2
- kubaturze 512,80 m3

Lokalizacja obiektu: boisko sportowe w Dojazdowie
Koszt ogółem: planowany 84 817,80 PLN
Dofinansowanie: 55 618 PLN tj. 80 % kosztów kwalifikowanych.

Cel realizacji:
Realizacja projektu prowadzić będzie do poprawy warunków społecznych i podniesienia standardu życia mieszkańców wsi, zaspokojenia potrzeb społecznych i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości. Ponadto, osiągnięcia sportowe miejscowego LKS "Partyzant" cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko sołectwa ale i gminy. W trosce o poprawę warunków socjalnych członków klubu i zapewnienie jako gospodarz terenu odpowiednich warunków bytowych zawodnikom przyjezdnym budowa szatni wraz z węzłem sanitarnym znajduje pełne uzasadnienie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »