Informator teleadresowy

Urzędy i instytucje

Urząd Pocztowy – Kocmyrzów
tel. 12 3871822

Starostwo Powiatowe w Krakowie
tel. 12 6344266
fax 12 6335294

Powiatowy Urząd Pracy Filia w Słomnikach
tel: 12 3881398
fax: 12 3882398

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
tel. 12 3921200
fax: 12 4227208

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 6303107, 6303507
fax: 12 6303126

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kocmyrzowie-Luborzycy

tel. 12 3871035

Małopolski Oddział ARiMR w Krakowie
tel. 12 6298010,
fax 12 4211311

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
tel. 12 2852113
fax 12 2851107

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Oddział Kocmyrzów

tel. 12 3870080

Usługi Finansowe
Partner Banku PeKao S.A.
placówka partnerska
Luborzyca 88, 32-010 Luborzyca

tel. 12 3872668
e-mail: agencja11203@op.pl

Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska
w Kocmyrzowie

tel. 012 3871027

Ochrona Zdrowia

Szpital Specjalistyczny
Im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie Sp. Z O.O

Kocmyrzów 38 A
tel. 12-387-10-99

NZOZ Gastro-Medical
tel. 12 6472028

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Skrzeszowicach

tel. 12 3871700

Wiejski Ośrodek Zdrowia
w Łuczycach

tel. 12 3871199

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lubomed" Sp. z o. o.
Kocmyrzów 197
tel. 12-387-20-81
www.lubomed.pl

Apteka w Luborzycy
12 3872888

Apteka w Kocmyrzowie
tel. 12 3872646

Apteka w Dojazdowie
12 3857920

MultiMedis Centrum Medyczne Sp. z o.o.
os. Niepodległości 2a - tel. 12 6470244
Al. Pokoju 4 - tel. 12 4118396, 12 4304094
ul. Galla 24 - tel. 12 2947383 ul. Armii Krajowej 5 - tel. 12 6292900

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
tel. 12 3865122

Lecznica dla zwierząt w Dojazdowie
tel. 12 3871024

Kościoły i parafie

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
Prusy

tel. 12 3872894

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Mikołaja, Czulice

tel. 12 3871966

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Wawrzyńca
Goszcza

tel. 12 3871504

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Podwyższenia Krzyża
Wysiołek Luborzycki

tel. 12 3871022